Zawieszenie funkcjonowania przedszkoli przedłużone do 18 kwietnia 2021r.

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa i ograniczone funkcjonowanie przedszkola do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 651)

Tak jak do tej pory, przedszkole będzie działać na ograniczonych zasadach. Opieka stacjonarna w przedszkolu sprawowana będzie na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o pobranie, wypełnienie i przełożenie wniosku, dostępnego w Administracji przedszkola i na stronie www przedszkola pod adresem: http://mpbukowno.pl/komunikat-dla-rodzicow-4/

Do 18 kwietnia br. zostaje przedłużona nauka zdalna metodami i formami kształcenia na odległość za pośrednictwem strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej rodziców, kontaktów telefonicznych i komunikatorów internetowych.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia?fbclid=IwAR2IfeYUhCjiJPnQmTaNIhhp0YWW3D7TBtZgoTZRm3oOLN2l5xztR67LcKc

Prosimy o wyrozumiałość. Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Ważne! Rodzice nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-wazna-informacja-dla-was-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-25-kwietnia-br

 

Close Menu