ZDALNE NAUCZANIE – Materiał edukacyjny dla dzieci 3-letnich z gr. I, II, III i XI

Data: 11.02.2022 r.

Temat tygodnia: Kiedy patrzę w niebo

Temat dnia: Kosmiczna podróż

Cele:

 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • rowijanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej

1. ,,Ufoludki” – kolorowanie obrazka konturowego

https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/ufoludki/

2. ,,Kosmiczna żabka” – zabawa ruchowa

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk&ab_channel=Dzieci%C4%99cePrzeboje-Polskiepiosenkidladzieci

Dziecko tańcy w rytm muzyki, gdy rodzic zatrzyma piosenke – dziecko staje nieruchomo.

3. ,,Kosmos” – dopasuj cienie

https://eduzabawy.com/karty_pracy/dopasuj_cienie/kosmos/

4. „Dzień i noc” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Na hasło: Dzień! dziecko porusza się po sali w dowolny sposób. Na hasło: Noc! – kładzie się na dywanie i leży nieruchomo do momentu, aż pojawi się hasło: Dzień! W zabawie można wykorzystać elementy języka angielskiego i posługiwać się hasłami day – dzień, night – noc.

5. ,,Kosmiczne puzzle”

https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/kosmos5/

______________________________________________________________

Data: 10.02.2022 r.

Temat tygodnia: Kiedy patrzę w niebo

Temat dnia: Trzy, dwa, jeden, start!

Cele:

 • rozwijanie słownika biernego i czynnego;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • doskonalenie sprawności manualnej

 

1. ,,Na niebie” – rozwiązywanie zagadek.

Rodzic w różnych miejscach zawiesza 4 obrazki przedstawiające: rakietę, księżyc, gwiazdy, samolot. Następnie czyta zagadki:

Raz jest jak rogalik,

Raz jak srebrny talerz,

A czasami w nocy

Nie widać go wcale. (księżyc)

Każdy bardzo lubi,

Gdy pogodną nocą

Mrugają na niebie

I pięknie migocą. (gwiazdy)

Po wysłuchaniu każdej zagadki dziecko najpierw podchodzi do obrazka będącego rozwiązaniem zagadki i dopiero wtedy głośno podaje nazwę przedmiotu (obrazek samolotu i gwiazd jest dla utrudnienia zabawy), na zakończenie zabawy dziecko dzieli na sylaby również te nazwy.

2. „To, co lata” – zabawa słuchowa.

Rodzic mówi nazwy różnych przedmiotów, dzieląc je na sylaby, np. ba-lon, sa-mo-lot, ra-kie-ta, la-ta-wiec. Dziecko odgaduje, co powiedział. Rodzic przy powtórzeniu zabawy dzieli słowa na sylaby, ale nie mówi ostatniej. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, o którym przedmiocie myśli rodzic. Potem zastępuje go dziecko.

3. „Lot rakiety” – zabawa ruchowa bieżna.

Rodzic rozkłada na dywanie małe obręcze. Na hasło: Start! dziecko biega pomiędzy obręczami tak, by je omijać. Na hasło: Lądujemy! dziecko wchodzi do najbliższej obręczy

4. ,,Kosmiczne domino”

https://eduzabawy.com/karty_pracy/domino/kosmos/

5. ,,Rakieta” – rysowanie po śladzie

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/kosmos/

___________________________________________________________________________________

Data: 11.02.2022 r.

Temat zajęć: Colours – wykonanie karty pracy utrwalającej nazwy kolorów w języku angielskim

Czas trwania zajęć: 15 minut

Cele:

 • utrwalenie nazw kolorów w języku angielskim (red, blue, green, yellow, pink, purple, orange, black)
 • przypomnienie oraz utrwalenie nazw części ciała (hands, eyes, ears, nose, arms, knees, head)
 • przypomnienie oraz utrwalenie zwrotów związanych z witaniem i żegnaniem się w języku angielskim (Hello, Hi, Good morning, Goodbye, Bye)
 • przypomnienie dotychczas poznanych piosenek w języku angielskim
 • osłuchanie się z językiem oraz aktywny udział w zabawach językowych

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie się

Dziecko wita się z rodzicem/ opiekunem oraz maskotką za pomocą słów: Hello/Hi/Good morning

 1. Przypomnienie piosenki związanej z nazwami części ciała

https://youtu.be/E_VcSQn73do

 1. Feed the monster

Przygotowujemy postać potwora (głowę potwora z Załącznika nr1 wycinamy i przyklejamy np. na kartonowe pudełko po butach) oraz kolorowe ciasteczka (red, blue, green, yellow, pink, purple, orange, black). Dodatkowo wycinamy buzię potwora tworząc otwór, do którego dzieci będą wrzucać ciasteczka. Rodzic przedstawia dziecku postać głodnego potwora, którego trzeba będzie nakarmić kolorowymi ciasteczkami. Zadaniem dziecka jest wybieranie ciasteczek w odpowiednich kolorach.

Np.

Rodzic głosem potwora: I’d like to eat a purple cookie. / I’d like to eat a red cookie etc.
Załącznik nr1

 

 1. Wykonanie karty pracy związanej z nazwami kolorów

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie obrazka według wskazówek.

Załącznik nr2

 1. Pożegnanie

Zaśpiewanie piosenki na pożegnanie: https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE

Rodzic/opiekun/maskotka żegna się z dzieckiem słowami/zwrotami: Bye/Goodbye/See you soon/See you later, alligator/High five!

Opracowała: Dagmara Olesiak

_____________________________________________________________________

Data: 09.02.2022 r.

Temat tygodnia: Kiedy patrzę w niebo

Temat dnia: Obrazy na niebie

Cele:

 • operowanie pojęciami: małe, średnie, duże;
 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu za pomocą ruchu;
 • doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej

1. „Co się kryje w chmurach?” – rozmowa na podstawie ilustracji. Rodzic przygotowuje kilka ilustracji z różnymi rodzajami chmur oraz o zróżnicowanym kształcie. Dziecko wskazuje tę, która najbardziej mu się podoba. Dziecko odpowiadają na pytanie, z czym mu się kojarzy ten kształt i w jaki sposób, jego zdaniem, mógł powstać.

2. „Pada śnieżek” – zabawa paluszkowa. Dziecko siedzi na dywanie w siadzie klęcznym. Na hasło: Prószy śnieg! uderza wolno palcami o podłogę, natomiast na hasło: Pada śnieg! wykonuje tę czynność szybko

3. „Kształty na niebie” – zabawa plastyczna inspirowana wierszem Tadeusza Kubiaka.

,,Niby obłoki”

Tadeusz Kubiak

Popatrz w górę,

wysoko,

przypatrz się dobrze

obłokom.

Te są podobne

do koni.

Kto na nich cwałuje,

goni?

Inne – podobne są

domom. Kto mieszka w nich…

nie wiadomo.

A jeszcze inne jak pianka,

jak bita, śnieżna

śmietanka.

Nie wiemy, kto pije

rano ciepłe kakao

z tą pianą…

Nagle powiało.

Wiatr! Wiatr!

Domy rozwiało.

Piankę rozwiało.

Konie pognało w świat.

Dziecko otrzymuje białą kartkę formatu A4 i wyrywa z nich dowolny kształt. Następnie kredkami pastelowymi rysuje na nim elementy według własnego pomysłu.

4. „Start rakiety” – gimnastyka buzi i języka wg Beaty Gawrońskiej.

Start rakiety (silniki pracują). (Długie „parskanie” wargami.)

Rakieta okrąża ziemię. (Przy zamkniętej buzi – zataczanie koła językiem przed zębami.)

Rakieta wylądowała na nieznanej planecie. (Kląśnięcie językiem trzy razy.)

Rozmowa z ufoludkiem. (Powtarzanie spółgłosek (krótko) pppp, fffff, ddddd, ttttt, tdtdtd)

5. ,,Planety małe i duże” – uszereguj od największej do najmniejszej planety oraz od najmniejszej do największej.

https://eduzabawy.com/karty_pracy/uszereguj/kosmos/

____________________________________________________________________

 

Temat zajęć: Colours – utrwalenie nazw kolorów w języku angielskim

Czas trwania zajęć: 15 minut

Cele:

 • utrwalenie nazw kolorów w języku angielskim (red, blue, green, yellow, pink, purple, orange, black)
 • przypomnienie oraz utrwalenie nazw członków rodziny (mommy, daddy, brother, sister, baby)
 • przypomnienie oraz utrwalenie zwrotów związanych z witaniem i żegnaniem się w języku angielskim (Hello, Hi, Good morning, Goodbye, Bye)
 • przypomnienie oraz utrwalenie słownictwa i konstrukcji związanych z przedstawianiem się w języku angielskim oraz podawaniem informacji na temat samopoczucia (What’s your name?
  My name is… / I’m ….; How are you today? / Are you happy/sad/angry/hungry/sleepy?
  I’m … today)
 • przypomnienie dotychczas poznanych piosenek w języku angielskim
 • osłuchanie się z językiem oraz aktywny udział w zabawach językowych

Przebieg zajęć:

1.Przywitanie się

Dziecko wita się z rodzicem/ opiekunem oraz maskotką za pomocą słów: Hello/Hi/Good morning

2. Przedstawianie się i pytanie o samopoczucie

Rodzic/opiekun/maskotka przedstawia się i zadaje dziecku pytanie o imię oraz samopoczucie (wspomagając się mimiką)

My name is …. What’s your name? Are you Kevin/ Bob/ George? Yes/No

How are you today? Are you happy/sad/angry/hungry/sleepy? I’m …. today.

3. Zaśpiewanie piosenki o rodzinie

https://youtu.be/G6k7dChBaJ8

4. Flyswatters – utrwalenie nazw kolorów

Rodzic/ opiekun przygotowuje packę/butelkę (przedmiot, którym dziecko będzie mogło uderzyć w kartę) oraz rozkłada na podłodze karty obrazkowe z nazwami kolorów (red, blue, green, yellow, pink, purple, orange, black). Zadaniem dziecka jest uderzyć np. packą w kartę z kolorem, którego nazwę wypowie rodzic. (Zabawę można urozmaicić poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji i „ściganie się” z rodzicem kto pierwszy odnajdzie odpowiedni obrazek)
Załącznik nr1

5. Utrwalenie piosenki o kolorach

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&t=12s
(w trakcie odtwarzania piosenki, kiedy padają słowa
Find something blue itd. dziecko ma za zadanie znaleźć coś w danym kolorze w pokoju/ domu i szybko wrócić na miejsce zanim skończy się wyznaczony w piosence czas)

6. Footprints

Do tej zabawy potrzebujemy kolorowych odcisków stóp/butów. Zadaniem rodzica/opiekuna jest wycięcie z bloku z kolorowymi kartkami lub pokolorowanie na różne kolory odcisków stóp lub butów. Dziecko skacze po torze utworzonym z kolorowych odcisków i nazywa (przy pomocy rodzica) poszczególne kolory. (Zabawę można urozmaicić poprzez wypowiadanie nazw kolorów w różny sposób np. po cichu, głośno, szybko, powoli itd.)

Załącznik nr2

 

7. Pożegnanie

Zaśpiewanie piosenki na pożegnanie: https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE

Rodzic/opiekun/maskotka żegna się z dzieckiem słowami/zwrotami: Bye/Goodbye/See you soon/See you later, alligator/High five!

 

Opracowała: Dagmara Olesiak

_____________________________________________________________________

Data: 08.02.2022 r.

Temat tygodnia: Kiedy patrzę w niebo

Temat dnia: Śnię o gwiazdach i planetach

Cele:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
 • doskonalenie pamięci słuchowej;
 • doskonalenie sprawności manualnej

1. ,,Sen zajączka” – rozmowa na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego.

Rodzic opowiada dziecku, że wczoraj, kiedy położył się spać, przyszedł do niego mały zajączek, który opowiadał o swoich snach. Prosi, by dziecko posłuchało, czego się dowiedział. Czyta wiersz.

,,Sen zajączka”

Czesław Janczarski

Zasnął na półce

zając z ceraty.

Śni mu się może

listek sałaty.

A może łąka

i leśna ścieżka,

tam, gdzie prawdziwy

zajączek mieszka.

Po wysłuchaniu dziecko odpowiadają na pytania: Gdzie spał zajączek?; Co mogło się śnić zajączkowi?

2. „Dzień i noc” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Na hasło: Dzień! dziecko porusza się po sali w dowolny sposób. Na hasło: Noc! – kładzie się na dywanie i leży nieruchomo do momentu, aż pojawi się hasło: Dzień! W zabawie można wykorzystać elementy języka angielskiego i posługiwać się hasłami day – dzień, night – noc.

3. ,,Sen zajączka” – nauka na pamięć wiersza Czesława Janczarskiego.

Rodzic układa na dywanie obrazki przedstawiające: zajączka-zabawkę, liść lub główkę sałaty, łąkę, ścieżkę w lesie, zająca-zwierzę w kolejności zgodnej z treścią wiersza. Recytuje wiersz, wskazując jednocześnie właściwy obrazek. Następnie zachęca dziecko do wspólnej recytacji z pokazywaniem obrazków. Dla uatrakcyjnienia powtarzania prosi, by dziecko recytowały: cicho, głośno, wysoko, nisko itp.

4. ,,Kosmos” – gra online; połącz obrazki

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/kosmos/

5. ,,Kosmiczne szlaczki” – rysowanie po śladzie

https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/kosmos/

____________________________________________________________________________________________

Temat zajęć: Colours – poznajemy nazwy kolorów w języku angielskim

Czas trwania zajęć: 15 minut

Cele:

 • wprowadzenie nazw kolorów w języku angielskim (red, blue, green, yellow, pink, purple, orange, black)
 • przypomnienie oraz utrwalenie zwrotów związanych z witaniem i żegnaniem się w języku angielskim (Hello, Hi, Good morning, Goodbye, Bye)
 • przypomnienie oraz utrwalenie słownictwa i konstrukcji związanych z przedstawianiem się w języku angielskim oraz podawaniem informacji na temat samopoczucia (What’s your name?
  My name is… / I’m ….; How are you today? / Are you happy/sad/angry/hungry/sleepy?
  I’m … today)
 • przypomnienie dotychczas poznanych piosenek w języku angielskim oraz wprowadzenie nowej piosenki związanej z kolorami
 • osłuchanie się z językiem oraz aktywny udział w zabawach językowych

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie się

Dziecko wita się z rodzicem/ opiekunem oraz maskotką za pomocą słów: Hello/Hi/Good morning

 1. Przedstawianie się i pytanie o samopoczucie

Rodzic/opiekun/maskotka przedstawia się i zadaje dziecku pytanie o imię oraz samopoczucie (wspomagając się mimiką)

My name is …. What’s your name? Are you Kevin/ Bob/ George? Yes/No

How are you today? Are you happy/sad/angry/hungry/sleepy? I’m …. today.

 1. Piosenka na powitanie

https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

 1. Wprowadzenie nazw kolorów

Rodzic/ opiekun wprowadza nazwy kolorów (red, blue, green, yellow, pink, purple, orange, black) za pomocą kart obrazkowych/zabawek/przedmiotów codziennego użytku
ZAŁĄCZNIK

 1. Piosenka oraz zabawa językowa związana z kolorami

Dziecko poznaje piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&t=12s
(w trakcie odtwarzania piosenki, kiedy padają słowa
Find something blue itd. dziecko ma za zadanie znaleźć coś w danym kolorze w pokoju/ domu i szybko wrócić na miejsce zanim skończy się wyznaczony w piosence czas)

 1. Pożegnanie

Zaśpiewanie piosenki na pożegnanie: https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE

Rodzic/opiekun/maskotka żegna się z dzieckiem słowami/zwrotami: Bye/Goodbye/See you soon/See you later, alligator/High five!

___________________________________________________________

Data: 16.04.2021r.

Temat kompleksowy: Nasi ulubieńcy

Temat dnia:  Idziemy do weterynarza

Cele:

– poznanie pracy weterynarza;
– rozwijanie słuchu;
– ćw. umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni; rozumienie i stos. określeń: na, pod, za, obok, wysoko, nisko;
– rozwijanie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

1. „Jest taki doktor” – poznanie pracy weterynarza n/p utworu A. Frączek; uważne słuchanie utworu; budowanie wyp. zrozumiałej dla otoczenia

„JEST TAKI DOKTOR”
A. Frączek

Jest taki doktor, który pamięta,
żeby pogłaskać swego pacjenta,
by go podrapać w łepek kudłaty
i w różnobarwne poklepać łaty.
Jest taki doktor, który rozumie,
że jego pacjent mówić nie umie,
i który całkiem bez słów potrafi
odkryć, co tego pacjenta trapi.
Zręcznie lekarstwa poda papużkom,
wyleczy kotu bolące uszko,
opatrzy chore skrzydło kanarka
i skaleczoną łapę owczarka.
Jest taki doktor…… jak się nazywa?
O, nie, nie zdradzę! Pora zgadywać? 

 

Po wysłuchaniu wiersza można porozmawiać z dzieckiem na temat zwierząt wymienionych w wierszu oraz pracy weterynarza.

2. „Kto przyszedł do weterynarza?”- ćw. słuchowe; rozpoznawanie głosów zwierząt domowych. Rodzic naśladuje odgłosy różnych zwierząt znanych swojemu dziecku, a dziecko ma odgadnąć, kto przyszedł do weterynarza – ma podać nazwę zwierzątka.

3. „Spacer z pieskiem” opowieść ruchowa metodą Thulina – Rodzic jest panem piska, pieskiem jest dziecko. Dziecko porusza się jak piesek – na czworakach. Rodzic chodzi po pokoju i opowiada historię – dziecko wykonuje to, co w tym czasie robi piesek np.

Był piękny, słoneczny dzień. Mój piesek, Azorek, zaczął głośno szczekać (dziecko naśladuje szczekanie) i dawał mi sygnał, że chce wyjść na spacer. Wyszliśmy z domu. Nagle Azorek zaczął przyspieszać (dziecko porusza się szybciej). Zaczął biec i tak się zmęczył, że zaczął sapać (dziecko naśladuje sapanie) itd.

 4. ,,Gdzie jest kotek?” – ćw. umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni; rozumienie i stos. określeń: na, pod, za, obok, wysoko, nisko

Dziecko wychodzi z pokoju, a rodzic chowa maskotkę kotka w widoczne miejsce – nie wkładamy niczego do szafek. Maskotka ma być schowana za krzesłem, na półce, obok czegoś – i ma być ją jakoś widać. Dziecko ma odnaleźć maskotkę i powiedzieć, gdzie ona się znajduje (na czym, obok czego, pod czym itp.)

5. „Domowi ulubieńcy” –karta pracy – Połącz zwierzątko z jego domkiem., rozw. małej motoryki, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i um. posługiwania się nazwami zwierząt domowych

Pobierz: karta pracy

Opracowała: Joanna Gut, Patrycja Krężel


Data: 15.04.2021r.

Temat kompleksowy: Nasi ulubieńcy

Temat dnia:  Papugi z odcisków palców

Cele:

– rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi w domu,
– poszerzanie doświadczeń plastycznych – tworzenie kompozycji techniką stemplowania dłońmi,
– ćwiczenie narządów mowy,
– rozwijanie twórczej wyobraźni.

1. ,,Papugi i papużki”- poznanie ptaka egzotycznego – papugi n/p ilustracji w książkach, gazet i Internetu; rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi w domu.

2. „Papużki piją wodę” – zab. ruchowa

Dzieci poruszają się w różnych kierunkach, naśladują fruwające papugi (poruszają rękami w górę i w dół). Na hasło: Papuga pije wodę! – zatrzymują się, robią skłon do przodu, a następnie odchylają  głowę do tyłu. Zabawę można powtórzyć kilka razy

3. „Papugi z odcisków rąk” – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem ,,Papuga” K. Bayer i ilustracjami; rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji techniką stemplowania dłońmi; dbanie o estetykę pracy

,,Papuga”
K. Bayer 

Moja papuga to kolorowy ptak,
Czerwono-żółte dwa skrzydełka ma.
Oczka malutkie, lecz za to duży dziób,
Gdy ją zawołam, skrzydła puszcza w ruch.
Moja papuga na imię Tola ma,
Gdy do mnie przyjdzie, zjada ziarnka dwa.
Rano i wieczór, codziennie o nią dbam,
Różne pyszności dla niej zawsze mam.

Rodzic pokazuje dzieciom, jak można ułożyć ręce, aby wyglądały jak skrzydła papugi (dłonie połączone kciukami, reszta palców zagina się i prostuje). Dzieci układają swoje ręce we wskazany sposób i wykonują polecenia:

– Papugi lecą jak najwyżej do góry.
– Papugi lecą jak najniżej i siadają na ziemi.
– Papugi lecą i siadają na kolanie dziecka.
– Papugi odlatują z kolana na głowę dziecka.

Aktywność twórcza: 

 1. Rodzic proponuje wykonanie obrazka, na którym skrzydła papug będą wykonane za pomocą odcisków dłoni dzieci.
 2. Rodzic maluje głowę papugi, lub prosimy o to dziecko.
 3. Za pomocą pędzelków dzieci malują swoje dłonie farbami.
 4. Odciskają zamalowaną dłoń na kartce po jednej stronie papugi, tak aby powstało dla niej skrzydło.
 5. Tak samo odciskają drugą dłoń po drugiej stronie papugi.

4. „Papużka siada na…” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Dziecko porusza się w różnych kierunkach, machając rękami – skrzydełkami. Na sygnał zatrzymuje się i wykonuje polecenie rodzica: „Papużki siadają na głowie, na ramieniu, na podłodze” – dziecko kładzie dłonie kolejno na miejscach wymienionych przez rodzica.

5. „Papużka” – ćwiczenia artykulacyjne na zgłoskach: tuk, tak, szuk, szak wg P. Siewiery – Kozłowskiej

„Papużka”

Kręci dziobkiem w lewo,    
Dzieci czubkiem języka sięgają do lewego kącika warg.

Kręci dziobkiem w prawo   
Dzieci czubkiem języka sięgają do prawego kącika warg.

I w klatce na drążku
Skacze sobie żwawo.   
Dzieci klaskają językiem.

A gdy się zmęczy ta moja papużka,
To miłe rzeczy mówi mi do uszka:
Tuk, tuk, tuk, 
Dzieci powtarzają onomatopeję.

Szak, szak, szak,   
Dzieci powtarzają onomatopeję.

Szuk, szuk, szuk, 
Dzieci powtarzają onomatopeję.

Tak, tak, tak!   
Dzieci powtarzają onomatopeję.

6. Słuchanie i zabawa ruchowa przy piosence:

Opracowała: Joanna Gut, Patrycja Krężel


Data: 14.04.2021r.

Temat kompleksowy: Nasi ulubieńcy

Temat dnia: Kolorowe akwarium

Cele:

– doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
– kształcenie pamięci słownej i muzycznej,
– rozwijanie umiejętności manualnych,
– rozwijanie zręczności,
– nabywanie umiejętności przeliczania w dostępnym dziecku zakresie,
-poszerzanie doświadczeń plastycznych.

1. Słuchanie ciekawostek z życia niektórych zwierząt domowych, oglądanie dostępnych albumów, czasopism, książeczek o takiej tematyce, wykorzystanie Internetu.

2. Zabawa ruchowa „Pływające rybki”

Rodzic razem z dzieckiem uczestniczy w tej zabawie. Rozkładamy na dywanie klocki w różnych odstępach, to będą roślinki. Dziecko ma za zadanie przejść slalomem, omijając klocki. Jest rybką, następnie jest zmiana i to Rodzic biega między klockami. Slalom zmieniamy kilka razy.

3. „Mieszkańcy akwarium”- zabawa matematyczna na różnicowanie wielkości przedmiotów (sylwet): ,,duże – małe- takie same“.

Wycinamy różnej wielkości i koloru rybki. Zadajemy zadania wg instrukcji.

W akwarium pływają różne rybki. Policzmy je:

– Były  2 duże czerwone i 3 małe czerwone. Ile było ich razem? Dziecko układa liczmany i liczy je. Rodzic może wspomagać dziecko dodatkowymi poleceniami, np. które rybki są małe, a które duże? Ile ich było? Pokaż tyle palców, ile było dużych / małych.

– Pływało 5 rybek. Jedna z nich schowała się wśród wodnych roślin. Ile zostało rybek, które widać?

– Były 2 duże rybki, dokupiono jeszcze 2 nowe . Ile jest teraz rybek?

– Były 3 małe rybki, dokupiono jeszcze 1. Ile jest teraz rybek?

– Były 4 rybki. Właściciel akwarium podarował  1 przyjacielowi. Ile rybek mu zostało?

4. „Rybka” – klejenie z plasteliny, rozwijanie umiejętności manualnych

5. Słuchanie i zabawa ruchowa przy piosence o rybce:

6. ,,Łowimy rybki” – zabawa zręcznościowa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do radzenia sobie z przegraną

Do większej miski nalewamy wodę i wrzucamy do niej kilka plastikowych zakrętek po mleku, po sokach. Zakrętki unoszą się na powierzchni wody, a dziecko, mając w każdej rączce patyczek (np. po sushi, słomkę do napojów, ołówek) – próbuje wyłowić zakrętki – rybki. Zabawa nawet dla dorosłego!

7. ,,Kąpiel” – realizacja scenariusza ,,Kąpiel – poważna sprawa” w/r programu edukacyjnego ,,Czyściochowe przedszkole” –przypomnienie zasad zachowania czystości całego ciała, kszt. nawyków dbania o higienę, kszt. świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych; poznanie konsekwencji zdrowotnych wynikających z nieprzestrzegania higieny

Z chętnymi dziećmi: wykonanie pracy konkursowej „Gąbucha Spryciucha”; poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcenie do wyk. prac na rzecz grupy i przedszkola.

Stwórz własną postać Gąbuchy. Rodzic rysuje dziecku na kartce A4 duży prostokąt lub owal. Dzieci tworzą na kartce własną postać Gąbuchy, przy pomocy wybranych elementów dekoracyjnych – włóczki, kolorowych kartek (w zależności od możliwości wyposażenia).  Dzięki stworzonej indywidualnie gąbce, kąpiel będzie kojarzyć się im z czymś przyjemnym – będą o niej pamiętać. Prace grup biorących udział w konkursie, wysyłamy wychowawcom („Serduszka”, „Skrzaty”).

Opracowała: Joanna Gut, Patrycja Krężel


Data: 13.04.2021r.

Temat kompleksowy: Nasi ulubieńcy

Temat dnia: Lubimy koty

Cele:

– doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
– doskonalenie grafomotoryki,
– kształcenie pamięci słownej i muzycznej,
– ćw. mięśni narządów mowy.

1. Taniec integracyjny ,,Prawa noga lewa noga”
https://www.youtube.com/watch?v=f1tcviABzX8

2. ,,Mój kotek” – zab. ilustracyjna do wiersza A. Łady-Grodzickiej; doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej; rozwijanie sprawności ruchowej

„Mój kotek”
A. Galica

Mój kotek ładnie miauczy. 
(dzieci wypowiadają wyraz dźwiękonaśladowczy „miau”)

Miska mleka mu wystarczy. 
(robią miseczkę z dłoni, wysuwając i chowając język – piją mleko)

Chodzi cicho, nikt nie słyszy.
 (chodzą na czworakach)

Woli spać, niż łowić myszy. 
(zwijają się w kłębek na podłodze)

3. ,,Kotek puszek”- rysowanie po śladzie i kolorowanie konturu kota, rozw. koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdr. do poprawnego trzymania kredki.

Pobierz: kot_1

Pobierz: kot_2

4. „Kotki piją mleczko” – zab. naśladowcza
Dzieci-kotki poruszają się po pokoju na czworakach. Na hasło Rodzica: Kotki piją mleczko! – zatrzymują się i naśladują picie mleczka

5. „Pieski małe dwa” – zajęcia muzyczno-ruchowe. Osłuchanie z melodią i słowami piosenki; kształcenie pamięci słownej i muzycznej; rozw. muzycznej wyobraźni
https://www.youtube.com/watch?v=b0iMFXrR-uw

6. ,,Co to za dżwięk?” – ćw. słuchowe (uderzanie łyżki o łyżkę, stukanie pokrywkami, poruszanie butelki z wodą, mięcie gazety itp.)

7. „Kotki się bawią” – zabawa ruchowa z kłębkiem wełny/piłki.
Dzieci – kotki na czworakach popychają wełnę/piłkę raz prawą, raz lewą ręką.

8. ,,Kto mruczy” – słuchanie wiersza E.M. Skorek; ćw. mięśni narządów mowy na zgł. miau; modulowanie natężenia głosu: cicho – głośno.

Mały kotek wskoczył
na babci kolana,
mruczy, by tu zostać
do samego rana:
-Mmm…mmm…

A gdy kotek widzi
miskę pełną mleka,
głośno sobie mruczy,
z wypiciem nie zwleka:
-Mmm…mmm…

Także duże misie,
śniąc o plastrach miodu,
mruczą bardzo głośno
i nie czują głodu:
-Mmm…mmm…

Kiedy bure misie
są w pobliżu ula,
przyjemne mruczenie
aż pszczółki rozczula:
-Mmm…mmm…

Bardzo grzeczne dzieci,
aby mówić pięknie,
na ćwiczeniach mruczą
przyjemnie i dźwięcznie
-Mmm…mmm…

Ćwiczymy powtórnie
mruczenie cichutkie,
niech będzie i długie,
i bardzo równiutkie:
-Mmm…mmm…

Także duże misie,
śniąc o plastrach miodu,
mruczą bardzo głośno
i nie czują głodu:
-Mmm…mmm…

Kiedy bure misie
są w pobliżu ula,
przyjemne mruczenie
aż pszczółki rozczula:
-Mmm…mmm…

Bardzo grzeczne dzieci,
aby mówić pięknie,
na ćwiczeniach mruczą
przyjemnie i dźwięcznie
-Mmm…mmm…

Ćwiczymy powtórnie
mruczenie cichutkie,
niech będzie i długie,
i bardzo równiutkie:
-Mmm…mmm…

Opracowała: Joanna Gut, Patrycja Krężel


Data: 12.04.2021r.

Temat kompleksowy: Nasi ulubieńcy

Temat: „Psy i pieski”

Cele:
– poznawanie schematu ciała psa n/p treści wiersza A. Łady-Grodzickiej,
– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
– budowania wypowiedzi zrozumiałej i poprawnej gramatycznie n/p opowiadania A. Galicy,
– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej n/t życia i bytowania zwierząt domowych,
– rozumienie potrzeby opiekowania się psem, kształtowanie społecznie akceptowanych postaw,
– poznanie okr. rasa, kundel, smycz, kojec,
– doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.

 

 1. ,,Mój piesek” – Posłuchaj wiersza A. Łady-Grodzickiej.

Mój piesek ma cztery łapki,
a na grzbiecie dwie łatki.
Ogonkiem merda wesoło
i kręci się za nim wkoło.

Rozmowa kierowana pytaniami rodziców: np. o jakim zwierzątku jest wierszyk? Ile piesek miał łapek? lub czym merdał wesoło? ile miał łatek na grzbiecie? itp…

2. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa “Duży pies-mały piesek”

Dzieci biegają w tempie podanym na instrumencie (może być łyżka i garnek). Na hasło „duży pies” – chodzą we wspięciu na palcach, a na hasło „mały piesek” – chodzą w przysiadzie.

3. ,,Zwierzaki” rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania wypowiedzi zrozumiałej i poprawnej gramatycznie n/p opowiadania A. Galicy; wzbogacanie wiedzy przyrodniczej n/t życia i bytowania zwierząt domowych, rozumienie potrzeby opiekowania się psem, kształtowanie społecznie akceptowanych postaw; poznanie okr. rasa, kundel, smycz, kojec. 

Pewnego dnia Martynkę przyprowadziła do przedszkola babcia. A razem z babcią przyszedł pies. Babcia kazała mu siedzieć i czekać przy furtce do ogródka, ale po chwili pies już biegał między przedszkolakami.
– Jaki śliczny! – cieszyły się dzieci.
– Jak on się nazywa ? – zapytał Franio.
– Czy mogę go pogłaskać ? – prosiła Ola.
Jeż Julek schował się w kąciku, bo troszkę bał się takiego wielkiego zwierzaka.
– Bardzo przepraszam – tłumaczyła się babcia Martysi – ale czasami on nie chce słuchać. Mówiłam, żeby został przy furtce…
– Nic nie szkodzi – powiedziała pani Paulina i pomogła złapać smycz, z którą psiak biegał.
– Miło mieć w domu zwierzaka – mówiła babcia – ale czasami jest z tym sporo kłopotów. Trzeba wychodzić na spacery, pamiętać o karmieniu, sprzątaniu i jeszcze trzeba psa nauczyć dobrego zachowania, a to nie jest takie proste.
– Szkoda, że już sobie idzie – narzekał Franio.
– Chciałbym też mieć psa, ale mama mówi, że jeszcze jestem za mały.
– A moja mama powiedziała, że kiedyś kupi mi kotka – wtrącił Bartek.
– Ja też bym chciała mieć swoje zwierzątko – rozmarzyła się Asia
– Słyszeliście, co mówiła babcia Martynki? – spytała pani.
– Gdy ma się w domu jakieś zwierzę, trzeba o nie dbać: co dzień pamiętać o
sprzątaniu, karmieniu, bo taki domownik to nie jest zabawka.
– Ja bym pamiętał o wszystkim – zapewnił Bartek.
– A kto zapomniał wczoraj o nakarmieniu rybek w naszym akwarium? – spytał jeż Julek, wychodząc z kącika.
– Wieczorem, gdy już poszliście do domu, patrzyły na mnie przez szybkę i śpiewały taką smutną rybią piosenkę: Dzieci o nas zapomniały, tralala, tralalala. Poszły sobie, jeść nie dały, tralala, tralalala
– Julek ma rację – powiedziała pani.
– Zapomnieliśmy wczoraj o naszych rybkach. To naprawdę wstyd. I dzieci pobiegły wsypać do przedszkolnego akwarium karmę dla rybek.

Rozmowa kierowana pytaniami:

– Kto razem z babcią Martynki przyszedł do przedszkola?
– O czym trzeba pamiętać ,,kiedy ma się w domu zwierzątko?
– Kto z was ma psa?
– Jak wy opiekujecie się swoimi psami?

4. „Pieski na spacer – pieski do budy” – zab. z czworakowaniem. Rodzic rozkłada stare gazety w pewnym oddaleniu od siebie – to budy dla piesków. Dzieci – pieski chodzą na czworakach między gazetami. Na hasło: „Pieski do budy!” – wchodzą na najbliższą gazetę. „Pieski na spacer” – chodzą nadal między gazetami na czworakach.

5. Zabawa dyd. „Pieski i budy” –różnicowanie wielkości: mały, większy, największy oraz duży, mniejszy, najmniejszy; rozumienie i stosowanie okr. dotyczących wielkości przedmiotów.

Rysujemy w szeregu 3 pieski i budy- mówimy: To są pieski: mały, większy, duży, a to są ich budy: duża, mniejsza, większa. Dzieci wskazują pieska małego, większego i dużego oraz budy: dużą, mniejszą i małą. Liczymy psy i budy, określamy ich liczbę liczebnikiem “trzy”. Następnie dzieci przyporządkowują psa do budy ze względu na odpowiednią wielkość.

6. „Piesek” – kolorowanie obrazka konturowego, wdr. do mieszczenia się w wyznaczonej powierzchni, prawidłowo trzymanie kredki.

Pobierz: piesek_1

Pobierz: piesek_2

 

Opracowała: Patrycja Krężel, Joanna Gut


Data: 09.04.2021r.

Temat kompleksowy: ,,Zdrowe przedszkolaki”

Temat : „Dbam o zdrowie”

Cel ogólny: Promowanie zdrowego stylu życia. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich konsekwencji.

1. Powitanka – „Na dywanie już siadamy i zajęcia zaczynamy Cicho -sza, cicho-sza, cicho-sza”- dziecko mówi rymowankę z różnym natężeniem głosu.

 2. Wysłuchanie wiersza: „Nasze zdrowie” B. Lewandowskiej.

 • Czytamy wiersz i inicjujemy rozmowę kierowaną pytaniami na temat treści;

Doktor rybka niech nam powie
Jak należy dbać o zdrowie!
Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!
Całe ciało myje co dzień
Pod prysznicem, w czystej wodzie.
Wie, że zęby białe czyste
Lubią szczotkę i dentystę!
Pije mleko, wie, że zdrowo
Chrupać marchew na surowo.
Kiedy kicha czysta chustka
Dobrze mu zasłania usta.
Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka
Na obrazku bez zarazków.
Rób tak samo, bo chcesz chyba
Tak zdrowy być jak ryba.

Rozmowa kierowana pytaniami :
– Kim był doktor w wierszu?
– Od czego powinniśmy zaczynać dzień?
– Co trzeba robić, aby być zdrowym?
– Jak Wy dbacie o swoje zdrowie?
– Co by było gdybyśmy się nie myli?
– Jakie przybory pomagają zachować nam czystość?

3. „Znam swoje ciało” – zabawa dydaktyczna wg metody Weroniki Sherborne – rozwijanie świadomości ciała

– wysokie unoszenie kolan,
– bieg z unoszeniem kolan,
– czworakowanie,
– obroty w pozycji siedzącej,
– pełzanie,
– turlanie.

4. „Jaki to owoc?” – ćwiczenia rozwijające wrażliwość zmysłu, węchu i dotyku

Rodzic prezentuje dziecku koszyk, w którym znajduje się „coś”. Zadanie dziecka polega na odgadnięciu, co takiego się w nim znajduje?  Dziecko z zawiązanymi oczami wyjmuje z koszyka owoc i za pomocą dotyku i węchu, sprawdza jak pachnie, czy jest miękkie czy twarde, jaki ma kształt, starając się odgadnąć jego nazwę. Następnie opisuje jego cechy.

5. Działalność praktyczna „Owocowy szaszłyk” (Ważną kwestią jest tu konieczność mycia owoców przed zjedzeniem ich oraz mycia rąk przed kontaktem z jedzeniem)

Rodzic objaśnia dziecku, na czym polega wykonanie szaszłyka. Dziecko dostaje długą wykałaczkę i nadziewa na nią pokrojone owoce: jabłka, banany, winogrona, kiwi itp. Następnie dziecko opisuje, co założyły na wykałaczkę i przelicza, z ilu cząstek składa się ich owocowa kompozycja. Na koniec zjada przygotowany przez siebie szaszłyk.

6. Masażyk w parach:

Tu płynie rzeczka (przesuwanie całą dłonią wzdłuż kręgosłupa),
tędy przeszła pani w szpileczkach (palce wskazujące uciskają sztywno),
tu stąpały słonie i biegły konie (ugniatanie pleców dłońmi ułożonymi w łódeczkę i pięści).
Wtem przemknęła szczypaweczka (lekkie szczypanie po bokach kręgosłupa),
zaświeciły dwa słoneczka (okrężny masaż dłońmi łopatek).
Spadł drobniutki deszczyk (lekkie uderzanie palcami).
Czy cię przeszedł dreszczyk (dotyk szyi)?

Opracowała: Joanna Gut, Patrycja Krężel


Data: 08.04.2021r.

Temat kompleksowy: Zdrowe przedszkolaki

Temat: Zdrowe przedszkolaki

Cele: 

 • odtwarzanie przyjmowanych ról: lekarza, rodzica, pacjenta na podstawie własnych spostrzeżeń i doświadczeń,
 • dbanie o czystość poprzez zachowanie podstawowych zasad higieny,
 • wykonanie pracy konkursowej- poszerzanie doświadczeń plastycznych.

 1. Zabawa paluszkowa ,,Bawiły się dzieci” – dosk. sprawności manualnej.

„Bawiły się dzieci paluszkami” to zabawa skierowana do małych dzieci w wieku 3-4 lat, jej głównym celem jest utrwalenie nazw części ciała. Zabawa ma kilka wersji, najważniejsze jest jednak to, że każdą można dopasować do umiejętności dziecka.

Dzieci siedzą lub stoją i prosimy, aby wykonywały w rytm słów odpowiednie ruchy. Ponieważ zaczynamy od paluszków, dzieci stukają nimi o siebie (wersja stojąca) lub o podłogę (wersja siedząca) w odpowiedniej kolejności, zgodnie ze słowami piosenki.

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak jeden nie może to drugi mu pomoże.
Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak drugi nie może to trzeci mu pomoże.
Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak trzeci nie może to czwarty mu pomoże.
Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak czwarty nie może to piąty (kciuk) mu pomoże.
Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak piąty (kciuk) nie może to piąstka mu pomoże.
Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak piąstka nie może to łokieć jej pomoże.
Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak łokieć nie może to czoło mu pomoże.
Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak czoło nie może to głowa mu pomoże.
Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak głowa nie może to nic już nie pomoże.

2, „Wizyta u lekarza” – zabawa tematyczna, pantomimiczna; rozw. um. wchodzenia w role lekarza, pacjenta, rodzica; dzieci samodzielnie wybierają role, które będą odgrywać w zabawie, np. mamy, dziecka, lekarza i bawią się przy użyciu akcesoriów z kącika lekarskiego lub domowej apteczki – odzwierciedlanie w zabawie własnych spostrzeżeń i doświadczeń.

3. „Idziemy do lekarza” – zabawa ruchowa.

Dziecko trzyma rodzica za rękę. Jedno z nich jest małym dzieckiem – kuca, a drugi jest opiekunem, dorosłym – stoi. Na hasło „Idziemy do lekarza” poruszają się w różnych kierunkach. Po chwili następuje zmiana ról.

4. ,,Kąpiel”  – realizacja scenariusza ,,Kąpiel – poważna sprawa” w/r programu edukacyjnego ,,Czyściochowe przedszkole” –zapoznanie z zasadami zachowania czystości całego ciała, kszt. nawyków dbania o higienę, kszt. świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych; poznanie konsekwencji zdrowotnych wynikających z nieprzestrzegania higieny.

 • Wszyscy, którzy lubią… – zabawa ruchowa

Rodzic proponuje dzieciom zadanie, które polega na wstawaniu z miejsca, gdy usłyszy się zdania zgodne z tym,  co się naprawdę lubi. Rodzic podkreśla, że każdy może lubić coś innego, i że jest to naturalne. Prosi, żeby dzieci słuchały uważnie i mówi po kolei: Wstają ci, którzy lubią: • brać prysznic • kąpać się w wannie • myć się gąbką • pluskać się w jeziorze • zapach mydła • wycierać się ręcznikiem • śpiewać w wannie • bawić się w wodzie • być czystym.

 • Słuchanie opowiadania „Rudka śpiewa w wannie”. Rodzic czyta:

Lisica Rudka uwielbia bawić się w wannie, chwyta wtedy za słuchawkę prysznicową i śpiewa do niej, jak do mikrofonu. Musicie wiedzieć, że Rudka marzy o karierze piosenkarki. Gdy śpiewa, czas jakby się zatrzymuje. Tak było i dziś. Tylko zimna woda uświadomiła lisiczce, że kąpiel powinna skończyć się już dawno, dawno temu. — Brrr! — Rudka trzęsła się z zimna. Chwyciła duży kąpielowy ręcznik i owinęła się nim starannie. Nie widziała, że jej występowi przysłuchiwali się z Pociak Smrodziak i Gąbucha Spryciucha… Pociak nie był zbyt sympatycznym typem, ale wyjątkowo cieszył się z dzisiejszej zabawy lisiczki, która zapomniała się umyć. Pociak mycia nie znosi, bo jego domem są spocone i brudne zakamarki. Na szczęście w łazience była też sympatyczna, różowa Gąbucha Spryciucha, która uważnie obserwowała poczynania Pociaka Smrodziaka. Pociak zbliżał się do lisiczki i szeptał do siebie z zadowoleniem: — Lubię te śpiewanki — namaczanki, hihi. Coś czuję, że długo i wygodnie sobie tu pożyję… Rudce zajętej trenowaniem min przed lustrem, wydawało się, że się przesłyszała: — Muszę lepiej wycierać uszy… — lisiczka przetarła ręcznikiem ucho. — Nic Ci się nie przesłyszało — odezwała się wreszcie Gąbucha Spryciucha, którą Rudka namierzyła sprawnie palcem. — Zapomniałam, że tu jesteś! A gdzie ten drugi? Słyszałam jeszcze jeden głos. — Zapytała lisiczka. — Złapiemy go pod prysznicem! — zawoła różowa gąbka. — Śpiewanki namaczanki — powiedział zaczepnie Pociak, i nim skończył, pożałował. Rudka wraz ze Spryciuchą spojrzały na siebie porozumiewawczo. Lisiczka sięgnęła po żel pod prysznic, który nadał rozpędu różowej gąbce. Pociak nie miał szans. Próbował uciec, chowając się po różnych zakamarkach na ciele lisiczki, lecz Gąbucha potrafiła odnaleźć wszystkie jego kryjówki, wołając radośnie: — Tam gdzie straż pełni Gąbucha Spryciucha, nie znajdziesz miejsca Smrodziaku! I tak szczęśliwa, pachnąca i czysta już Rudka, wycierała się ręcznikiem i nuciła: — Obrońca czystości, Obrońca czystości — nana.

Kąpiel – poważna sprawa.

Rodzic rozmawia z dziećmi na temat kąpieli i mycia ciała, które mogą być fajną zabawą, ale należy pamiętać  o najważniejszym – dokładnym umyciu się.

Zadaje pytania dotyczące treści zawartych w opowiadaniu np.

 1. Jaki błąd popełniła Rudka podczas kąpieli?
 2. Gdzie najchętniej ukrywają się Pociaki Smrodziaki?
 3. Co by się stało, gdyby Gąbucha nie pomogła Rudce?
 4. Co oprócz Gąbuchy było potrzebne do mycia?
 • Stworzenie i ozdobienie wanny

Praca z dzieckiem – wykonanie pracy konkursowej w/r III odsłony konkursu plastycznego w temacie ,,Kąpiel”, zorganizowanego w/r realizacji programu ,,Czyściochowe przedszkole”; poszerzanie doświadczeń, plastycznych; zachęcenie do wyk. prac na rzecz grupy i przedszkola.

Rodzic rozcina pudełko po mleku lub soku, wzdłuż jego dłuższej ścianki – na dwie podobne części. Dziecko otrzymuje jedną taką część. Dziecko ozdabia pudełko “wannę” z zewnątrz, naklejając na nie wycięte z kolorowego papieru kawałki. Do tak przygotowanej wanny dzieci mogą nalać wody i odrobinę płynu do kąpieli. Należy zrobić zdjęcie tak wykonanej wanny dziecka i odesłać do wychowawców grup biorących udział w konkursie („Skrzatów” i „Serduszek”)  – wszystkie zdjęcia prac zebrane w jedną całość będą stanowiły pracę konkursową w programie „Czyściochowe przedszkole”.

Opracowała: Joanna Gut, Patrycja Krężel


Data: 07.04.2021r.

Temat kompleksowy: Zdrowe przedszkolaki

Temat: ,,Światowy Dzień Zdrowia”

Cel: uświadomienie dzieciom ważności dnia i jego znaczenia. Wspólne wykonanie laurki dla lekarzy i pracowników służby zdrowia.

 1. „Zdrowe przedszkolaki” – zajęcia z profilaktyki logopedycznej Patrycji Siewiera-Kozłowskiej.

„Zdrowe przedszkolaki”

Skaczą i brykają,   
Na świeżym powietrzu   
Moc radości mają:
Gra w piłkę,      
Podskoki
Harce na huśtawce.A wiecie, skąd siłę na to wszystko mają? 
Po prostu obiadek calutki zjadają:Ziemniaczek,
Kotlecik                               
I surówka z warzyw,
A na deser – owoc,
Jaki im się marzy.   
Dzieci kląskają językiem.
Biorą głęboki wdech nosem i robią wydech ustami
Wypychają językiem policzki.
Kląskają językiem.
Ruszają językiem góra – dół z szeroko otwartymi ustami.Wypychają językiem policzki.
Dokładnie oblizują wargi czubkiem języka.
Czubkiem języka dokładnie oblizują wargi,
a ręką głaszczą się po brzuszkach. 

2.„Domowa apteczka” – oglądanie zawartości podręcznej apteczki niezbędnej do udzielenia pierwszej pomocy w razie choroby lub wypadku, poznanie jej zawartości i przydatności przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Rodzic pokazuje dziecku zawartość apteczki, wyjaśnia znaczenie przedmiotów w niej się znajdujących.

3.Dbaj o zdrowie” – zajęcia muzyczno-ruchowe; rozwijanie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce; kszt. umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę; doskonalenie koordynacji słuchowo -wzrokowo-ruchowej.; wdrażanie do dbania o zdrowie.

Wspólne wysłuchanie i nauka piosenki:

https://youtu.be/wnZoXr1Lz0U

4. Podkreślenie znaczenia Światowego Dnia Zdrowia (Lekarze są bohaterami, ratują nam życie często narażając siebie samych).

Wykonanie laurki dla lekarzy i pracowników służby zdrowia.

Bardzo proszę razem z dzieckiem wykonać do piątku dowolną techniką np. farbami, kredkami , z papieru kolorowego laurki . Następnie wykonać zdjęcie i przesłać wychowawcom grup, stworzymy wspólnie galerie foto i wyślemy na maila MEDBUKA.

5. Film edukacyjny dotyczący zdrowia: https://youtu.be/gp2suh3M2nY

Opracowała: Joanna Gut, Patrycja Krężel


Data: 06.04.2021

Temat kompleksowy: ,,Zdrowe przedszkolaki”

Temat : „U lekarza”

Cel: Poznanie charakteru pracy lekarza oraz przydatności tego zawodu dla ogółu społeczeństwa; dzielenie się wrażeniami n/t swojej wizyty u lekarza; rozwijanie um. komunikacyjnych -budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia, rozumienie wyrazów: pacjent, stetoskop. rozwijanie zasobu słownictwa.

1. „Kulawy lisek” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.

Dziecko chodzi w rytmie podanym przez R. Na hasło: „Lis kuleje!” staje w pozycji na czworakach, odrywa jedną nogę od ziemi i stara się chodzić na trzech kończynach. Na hasło: „Lis zdrów!” idzie na dwóch nogach.

2. ,,U pana doktora”– słuchanie wiersza M.Terlikowskiej– poznanie charakteru pracy lekarza oraz przydatności tego zawodu dla ogółu społeczeństwa;

 • Czytamy wiersz i inicjujemy rozmowę kierowaną pytaniami na temat treści;

„U pana doktora”
Maria Terlikowska

Przed drzwiami pana doktora
czeka kolejka dość spora.
Pawełka boli brzuszek
Marek skaleczył paluszek.
Dorotka także jest chora,
bo bardzo kaszle od wczoraj.
Małgosię wciąż boli głowa
Lalka także nie jest zdrowa.
Wchodzi Pawełek. No śmiało!
Badanie nie będzie bolało.
Trzeba otworzyć buzię raz – dwa,
Pokazać język, powiedzieć a – a – a.
Oddychać, stanąć na wadze,
potrzymać termometr – i już.
Więc płakać nikomu nie radzę –
Chyba, że jesteś tchórz.
Pan doktor zna różne sposoby,
żeby przepędzić choroby,
– przepiszę ci proszki, Pawełku,
różowe w niebieskim pudełku.
Pan doktor smaruje palec
śmiesznym lekarstwem fioletowym.
– Bolało Marku? – Prawie wcale.
I palec Marka będzie zdrowy.
A co dla kaszlącej Dorotki?
Syrop. Naprawdę słodki.
Małgosia pójdzie na naświetlanie.
A lalka? Czy nic nie dostanie?
Prawda lalka jest trochę blada…
Ale Małgosia sama ją zbada.
Przecież Małgosia pamięta
Jak doktor bada pacjenta.

Odpowiedz na pytania:
Na co chorowały dzie­ci w wierszu?
Kogo dzieci poprosiły o pomoc?
Jak nazywa się lekarz, który bada dzieci?
Czy dzieci same mogą iść do lekarza? Dlaczego?
Kto to jest pacjent?
Jak nazywa się osoba, która pomaga lekarzowi?
Czy dzieci same mogą zażywać lekarstwa?

3. Zabawa ruchowa: „Dzieci zdrowe i chore” – Na dźwięk energicznego klaskania dziecko maszeruje po pokoju jako „dziecko zdrowe” (wyprostowane, marsz jest energiczny), gdy usłyszy dźwięk stukania klocka o klocek zamienia się w „dziecko chore” (ruchy powolne, plecy przygarbione, wydają odgłosy apsik!)

4. „Czego potrzebuje lekarz?” zabawa dydaktyczna– porządkowanie przedmio­tów i wybieranie tych, które kojarzą się z chorobą i lekarzem. Na dywanie znaj­dują się różnego rodzaju przedmioty i narzędzia. Wśród nich są takie, które kojarzą się z chorobą lub lekarzem (chusteczka do nosa, narzędzia z zestawu „Mały lekarz”, bandaż, termometr, plaster opatrunkowy oraz inne, które mamy pod ręką. Dziecko segreguje rzeczy wkładając je do dwóch koszyków – lekarskie­go i nielekarskiego).

5. „U lekarza” kolorowanie kredkami obrazka konturowego.

Do pobrania: Kolorowanka_1

Do pobrania: Kolorowanka_2 

Opracowała: Joanna Gut, Patrycja Krężel


Data: 02.04.2021r.

Temat kompleksowy: ,,W oczekiwaniu na Wielkanoc”

Temat: ,,Wielkanocne potrawy”

Cel: Poznanie wielkanocnej tradycji pieczenia bab drożdżowych i mazurków, zachęcenie do kultywowania staropolskich tradycji ludowych, utrwalenie wiadomości na temat Świąt Wielkanocnych, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej; doskonalenie procesów myślowych i funkcji poznawczych.

1. ,,Kukuryku!” – zabawa ruchowa z elementem ćwiczeń ortofonicznych – rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, właściwe reagowanie na umówione sygnały muzyczne, utrwalanie prawidłowej wymowy.

 • Pomoce: przedmioty codziennego użytku (np. klucze, gazeta, pokrywki)
 • Zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy
 • Przed rozpoczęciem zabawy polecamy dziecku, aby uważnie słuchało i ustalamy z nim co będzie oznaczać każdy z odgłosów i co ma robić gdy go usłyszy;
 • Podczas zabawy: przy dźwiękach kluczy dziecko (gąska) maszeruje po dywanie (wiejskiej zagrodzie) i naśladuje odgłos ,,gę, gę, gę”. Stukanie w blat stołu – oznacza, że na podwórko przyfrunął bociek – dziecko rozkłada szeroko ręce i naśladując brodzącego bociana – chodzi z wysokim unoszeniem kolan, powtarzając zgłoski ,,kle, kle, kle”. Podczas odgłosu zgniatania gazety naśladuje kurczaka – biega lekkim truchtem po dywanie, naśladując głos kurczątka ,,pi-pi-pi”. Uderzenie w pokrywkę to sygnał, że należy stanąć na środku dywanu (zagrody) i zapiać jak kogut ,,kukuryku!”.

2. ,,Na świątecznym stole”– słuchanie wiersza K. Kuzior-Wierzbowskiej i piosenki ,,Wielkanocny stół”– zapoznanie ze z wielkanocnym zwyczajem pieczenie bab drożdżowych i mazurków na podstawie wiersza i filmu – animacji do piosenki

 • Czytamy wiersz i inicjujemy rozmowę kierowana pytaniami na temat treści;
 • Wspólnie z dzieckiem oglądamy film i słuchamy piosenki.

,,Na świątecznym stole”
K. Kuzior – Wierzbowska

Stoją na stole baby lukrowane,
pięknie zdobione mazurki,
a między nimi cukrowy baranek.
Pobekuje cicho, stuka kopytkami,
bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami.
Ale dwa kurczaki tej miski pilnują,
na baranka oba groźnie popiskują.
Więc mały baranek w inną stronę zmierza,
kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza.

Pytania do wiersza:
– Co stoi na świątecznym stole?
– Gdzie stoi cukrowy baranek?
– Czego chciałby dosięgnąć?
– Kto pilnuje miski z pisankami?
– Co uskubał z talerza baranek?

Do pobrania – ILUSTRACJE _Wielkanocne potrawy_Babki i mazurki

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM  Animacja do piosenki ,,Wielkanocny stół”

 3. ,,Zając” – zabawa muzyczno-ruchowa – doskonalenie umiejętności tanecznych, wprowadzenie nastroju radości.

 • Podczas nagrania piosenki wykonujemy ruchy wg pokazu instruktażowego

https://www.youtube.com/watch?v=BFYHRadz6_Q  – instruktaż

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc   – nagranie piosenki 

4. ,,Zagadki wielkanocne” – rozwijanie zagadek tematycznych – rozwijanie logicznego myślenia, utrwalenie zdobytych wiadomości na temat Świąt Wielkanocnych oraz tradycji i zwyczajów z nimi związanych.

 • Po wspólnym wysłuchaniu pytania zachęcamy dziecko do odgadywania zagadek.

https://www.youtube.com/watch?v=WtAjoFC1u_A    Zagadki wielkanocne

https://www.youtube.com/watch?v=C3rMP7dFpfE    Zagadki wielkanocne

 5. ,,Rysujemy szlaczki” – ćwiczenie grafomotoryczne – doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, wdrażanie do prawidłowego trzymania przyboru.

 • Pomoce- pisaki, flamastry, wydruk wybranej karty pracy.

Do pobrania – KARTA PRACY_Szlaczki z kurczątkiem i zajączkiem

 6. ,,Pogodne ćwiczenia” – zestaw zabaw ruchowych z elementami rytmiki – rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń prowadzącego, rozwijanie poczucia rytmu

 • Zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy, wykonujemy ćwiczenia i rytmiczne ruchy zgodnie z poleceniem

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE – film instruktażowy

 7. ,,Zajączki”- zabawa paluszkowa z liczeniem – doskonalenie sprawności manualnej dłoni i palców, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5

 • Zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy – po każdym ,,schowaniu palców” prosimy aby powiedziało nam ile teraz palców ,,kica na polanie?”

,,Zajączki”

Pięć zajączków małych kica na polanie.    -Naśladowanie paluszkami ,,skoków” zajączka po blacie stołu

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?       -Dziecko ,,chowa” 1 paluszek

Pięć zajączków małych kica na polanie.    -Naśladowanie paluszkami ,,skoków” zajączka po blacie stołu

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?     -Dziecko ,,chowa” 2 paluszek

Pięć zajączków małych kica na polanie.    -Naśladowanie paluszkami ,,skoków” zajączka po blacie stołu

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie?       -Dziecko ,,chowa” 3 paluszek

Pięć zajączków małych kica na polanie.     -Naśladowanie paluszkami ,,skoków” zajączka po blacie stołu

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?            -Dziecko ,,chowa” 4 paluszek

Pięć zajączków małych kica na polanie.     -Naśladowanie paluszkami ,,skoków” zajączka po blacie stołu

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?       -Dziecko ,,chowa” 5 paluszek

Pięć zajączków małych już do mamy kica. -Naśladowanie paluszkami ,,skoków” zajączka po blacie stołu

Kocha je ogromnie mama zajęczyca           -Zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi.

8. Zabawy o tematyce wielkanocnej dla chętnych dzieci

Edukacyjne gry interaktywne – doskonalenie procesów myślowych i funkcji poznawczych

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/wielkanoc/  Gra online: Połącz obrazki: Wielkanoc

https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wielkanoc/  Gra: Dopasuj cienie: Wielkanoc

https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/ Gra online: Memory – Wielkanoc

 

Zabawy plastyczne – rozwijanie twórczej wyobraźni plastycznej i pomysłowości

Do pobrania – DLA CHĘTNYCH_ Zabawy plastyczne

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/anna-kowalska/kurczaki-w-sloikach/  Kurczaki w słoikach

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/anna-kowalska/kurczaczki-ze-skrzydelkami-z-odrysowanych-raczek/  Kurczaczki ze skrzydełkami z odrysowanych rączek

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 01.04.2021 r.

Temat kompleksowy: ,,W oczekiwaniu na Wielkanoc”

Temat: ,,Co kryje się w wielkanocnym koszyczku?”

Cel: Poznanie wielkanocnej tradycji święcenia pokarmów, przybliżenie znaczenia symboliki święconki i wybranych pokarmów, które ja tworzą, zachęcenie do kultywowania staropolskich tradycji ludowych, doskonalenie orientacji przestrzennej i umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni; rozwijanie twórczej wyobraźni muzyczno – ruchowej, rozwijanie procesów myślowych.

1. ,,Pogodne ćwiczenia” – zestaw zabaw ruchowych z elementami rytmiki – rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń prowadzącego, rozwijanie poczucia rytmu

 • Zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy, wykonujemy ćwiczenia i rytmiczne ruchy zgodnie z poleceniem

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE – film instruktażowy

2. ,,Wielkanocny koszyczek” – oglądanie ilustracji tematycznych i filmu edukacyjnego – inspiracja do rozmowy o tradycji święcenia pokarmów – poznanie tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę i ich symboliki, tradycji spożywania święconki w Wielką Niedzielę i dzielenia się jajkiem, wprowadzenie pojęć ,,koszyk wielkanocny, święconka”, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie myślenia pojęciowego.

 • Wspólnie z dzieckiem oglądamy film edukacyjny i animację do piosenki
 • Następnie prezentujemy ilustracje przedstawiające święconkę, pokarmy w koszyczku, przypominamy ich symbolikę, wyjaśniamy dziecku istotę święcenia pokarmów i przeznaczania ich na śniadanie w Wielkanoc.

Do pobrania – ILUSTRACJE _Koszyczek wielkanocny – Święconka

Do pobrania – ILUSTRACJE _Symbole Świąt Wielkiej Nocy

https://www.youtube.com/watch?v=3xbxePRP3C4  – Animacja Koszyk Wielkanocny

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg – Edukredka Tradycje Wielkanocne / Film eduk.

3. ,,Taniec energia” – zabawa muzyczno-ruchowa – utrwalenie zabawy wprowadzonej w przedszkolu, doskonalenie umiejętności tanecznych i wokalnych, wprowadzenie nastroju radości.

 • Przeprowadzamy zabawę wg pokazu

https://www.youtube.com/watch?v=pxtmP2hRdPo  – instruktaż

4. „Koszyczek z pisankami” zabawa matematyczna – doskonalenie orientacji przestrzennej i umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni; rozumienie i praktyczne stosowanie określeń  ,,na, pod, za, obok, nad, wewnątrz, na zewnątrz, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dz. (minimum w/z 5)

 • Pomoce – koszyczek wiklinowy, sylwety pisanek – liczmany;
 • Zachęcamy dziecko do zabawy – wycinamy z plansz sylwety pisanek;
 • Podajemy dziecku polecenia typu: Pisankę czerwoną umieść wewnątrz koszyczka a zieloną na zewnątrz koszyczka. Pisankę niebieską połóż obok koszyczka, a pisankę żółtą przed koszyczkiem. Pisankę pomarańczową połóż pod koszyczkiem a różową za koszyczkiem itp.
 • Aby uatrakcyjnić zabawę zamieniamy role – dziecko podaje polecenia (stosuje je praktycznie) a rodzic je wykonuje.

Do pobrania – PLANSZA _Sylwety pisanek do wycięcia

 5. „Wielkanocna wyliczanka” – śpiewanie piosenki – utrwalenie słów i melodii piosenki, rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.

 • Zachęcamy dziecko do wysłuchania piosenki a następnie do odtworzenia słów z pamięci;
 • Wspólne z dzieckiem śpiewanie piosenki z akompaniamentem wokalnym;
 • Swobodna zabawa taneczna przy piosence.

,,Wielkanocna wyliczanka”
sł. Ewa Stadmuller, muz. Jerzy Ostrowski

Pewna kurka z podwórka zniosła jajek siedem.
Jakie one podobne, będę mieć z tym biedę. x 2

Nic się nie martw kokoszko, coś ci poradzimy.
Innym wzorkiem jajeczko każde ozdobimy. x 2

Jedno będzie w paseczki, a inne w kropeczki.
Ułożymy w koszyczku śliczne pisaneczki. x 2

Do pobrania – NAGRANIE PIOSENKI_Wielkanocna wyliczanka

6. ,,Przygoda zajączka” – praca z historyjka obrazkową w/z rozwijania mowy i myślenia – rozwijanie logicznego myślenia przyczynowo – skutkowego; doskonalenie umiejętności językowych

 • Pomoce – historyjka obrazkowa, klej, pędzel, kartka papieru
 • Obrazki historyjki rozcinamy i dajemy dziecku do obejrzenia, następnie zadajemy pytania dotyczące treści kolejnych obrazków (od 1 do 4), tak aby dostrzegło kolejność przebiegu zdarzeń i zrozumiało zależności przyczynowo – skutkowe
 • Polecamy dziecku również ułożyć po jednym zdaniu na temat każdego obrazka, dzieci mające trudność z tym mogą wyliczyć elementy obrazka.

Do pobrania – KARTA PRACY_Historyjka obrazkowa_Przygoda zajączka

7. „Kłótnia w koszyku” – ćwiczenie ortofoniczne w oparciu o tekst piosenki – stymulowanie właściwego rozwoju mowy, niwelowanie wad wymowy, utrwalanie prawidłowej wymowy

 • Podczas odtwarzania kolejnych zwrotek dziecko uważnie słucha piosenki
 • Podczas odtwarzania refrenu zachęcamy dziecko do powtarzania zgłosek ,,pi, be, kic”
 • Na koniec proponujemy wesołą wspólna zabawę przy piosence.

,,Kłótnia w koszyku”
muzyka i słowa U.Pakuła

Posłuchajcie tylko ile było krzyku,
gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku.
Malutkie kurczątko, bielutki baranek,
Brązowy zajączek i kilka pisanek.

Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi,
Baranek beczy – be, be, be,
Zajączek skacze – kic, kic, kic,
Pisanki wesoło śmieją się.

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami,
jestem najpiękniejszy, żółty jak salami.
Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki,
falujące piórka tak jak u kaczuszki.

Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi …

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek,
jestem cały z cukru, mam cukrową mamę.
Dzieci na mój widok bardzo się radują
i z mojego grzbietu cukier oblizują

Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi …

Brązowy zajączek śmieje się wesoło,
jestem z czekolady – opowiada wkoło.
Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci,
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci.

Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi …

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka,
dziwi się pisanka zielona jak łąka.
Dziwią się pisanki żółte i czerwone,
brązowe, różowe, szare, posrebrzone.

Do pobrania – NAGRANIE PIOSENKI _Kłótnia w koszyku

https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw&t=41s  – Animacja do piosenki

8. Dla chętnych dzieci ,,Wielkanocne wyklejanki” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem masy plastelinowej – rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych

Pomoce – wydruk obrazka do wyklejania, plastelina (może być również zabarwiona masa solna)

Wyjaśniamy dziecku na czym polega wyklejanka – Zadaniem dziecka jest wyklejenie kółek na obrazku konturowym kolorowa plasteliną

Do pobrania – WYKLEJANKA _Obrazki  konturowe do wyklejenia

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 31.03.2021 r.

Temat kompleksowy: ,,W oczekiwaniu na Wielkanoc”

Temat: ,,Kolorowe pisanki”

Cel: Poznanie staropolskiej tradycji zdobienia jaj, malowania pisanek i znaczenia wielkanocnej symboliki jajka, zachęcenie do kultywowania staropolskich tradycji ludowych, rozwijanie twórczej wyobraźni plastycznej, poznanie techniki plastycznej ,,malowania dziesięcioma palcami”, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozumienie i stosowanie pojęć dotyczących wielkości przedmiotów.

1. ,,Gimnastyka na wesoło” – zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem obrazkowych kart ruchowych – rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, doskonalenie spostrzegawczości, kształcenie twórczej aktywności ruchowej

 • Eksponujemy obrazkowe karty ruchowe i czytamy umieszczone na nich polecenia – Dziecko wykonuje ruch zgodnie z poleceniem

Do pobrania: Zestaw obrazkowych kart ruchowych

2. Zabawa dydaktyczna ,,Kolorowe pisanki”- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg określonego kryterium (wielkość), liczenia w/z 5, rozumienie określeń: małe, większe, największe, mniejsze, najmniejsze, takie samo; utrwalenie kolorów.

 • Pomoce – plansze do demonstracji, sylwety pisanek gotowych do wydruku i do wycięcia lub szablony do uprzedniego pokolorowania przez dziecko i do wycięcia
 • Zadanie 1 – Prezentujemy dziecku kolejno plansze i czytamy znajdujące się na nich polecenia. Zadaniem dziecka jest udzielenie poprawnej odpowiedzi, w razie trudności pomagamy dziecku.
 • Zadanie 2 – Zadaniem dziecka jest pogrupować sylwety pisanek w zbiory wg wielkości (duże, średnie, małe), następnie policzyć pisanki w zbiorach i określić liczebność zbiorów;
 • Zadanie 3 – Podajemy dziecku pytania: ,,Wskaz największe pisanki”, ,,Wskaż najmniejsze pisanki, ,,Których pisanek jest najwięcej, najmniej a których tyle samo”- w tym ćwiczeniu polecamy dziecku układanie zbiorów o różnej liczbie sylwet (1-5).

Do pobrania: Zestaw plansz do demonstracji

Do pobrania: Plansze z liczmanami (pisanki) do wycięcia

3. ,,Wiosenny walczyk” – zabawa muzyczno-ruchowa z cyklu ,,Muzylkowe inspiracje” – rozwijanie zainteresowań muzycznych; doskonalenie umiejętności słuchania, obserwowania, naśladowania oraz łączenia śpiewu z elementami ruchu.

 • Przeprowadzamy zabawę wg pokazu

https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI  – film instruktażowy

4. ,,Pisanki – zwyczaje i tradycje wielkanocne” – Oglądanie filmu edukacyjnego lub animacji opowiadania Agnieszki Galicy – poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych związanych z jajkiem oraz tradycji zdobienia pisanek, zachęcenie do kultywowania staropolskich tradycji ludowych

 • Wspólnie z dzieckiem oglądamy filmiki zwracając uwagę na symbolikę jajka i sposoby zdobienia pokazane w filmach

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855  Domowe przedszkole   – Film dydaktyczny ,,Świąteczne zwyczaje – Wielkanoc”

https://www.youtube.com/watch?v=JerFyF9tUC4 –  animacja bajki A. Galicy ,,Pisankowa bajeczka”

5. ,,Pisanka” – wykonanie pracy plastycznej techniką ,,malowania dziesięcioma palcami” inspirowanej obejrzanymi filmikami i wierszem ,,Strojnisie” Ryszarda Przymusa – rozwijanie twórczej wyobraźni plastycznej, poszerzenie doświadczeń plastycznych, operowanie barwna plamą, doskonalenie sprawności manualnej dłoni i palców

Wiersz ,,Strojnisie” Ryszard Przymus

Jajko powiedziało

do swej koleżanki:

– Wielkanoc! Musimy

zmienić się w pisanki …

 • Pomoce: Sylweta jaja/pisanki wycięta z kartonu lub szarego papieru, farby plakatowe, ręcznik papierowy.
 • Czytamy wiersz – kreujemy sytuacyjną rozmowę n/t wielkanocnego zwyczaju zdobienia jaj i malowania pisanek;
 • Wyjaśniamy dziecku na czym będzie polegać wykonanie pracy – Zadaniem dziecka jest pomalowanie sylwety palcami, odbijając umoczone w farbie opuszki palców. Zwracamy uwagę na to, by dziecko ,,odbijało opuszkami pieczątki-kropki”- każdy paluszek innym kolorem farby. Paluszkowe odbijanki mają tworzyć na sylwecie pisanki różne wzory.

Do pobrania: KARTA PRACY _Szablon pisanki

 6. ,,Taniec energia” – zabawa muzyczno-ruchowa – utrwalenie zabawy wprowadzonej w przedszkolu, doskonalenie umiejętności tanecznych i wokalnych, wprowadzenie nastroju radości.

 • Przeprowadzamy zabawę wg pokazu

https://www.youtube.com/watch?v=pxtmP2hRdPo  – instruktaż

7. ,,Symbole Świat Wielkanocnych” – wykonanie zadania na karcie pracy – ćwiczenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalenie znajomości symboli wielkanocnych

 • Zachęcamy dziecko do wykonania zadania na karcie pracy wg polecenia i do pokolorowania obrazków.

Do pobrania – KARTA PRACY _Symbole Świąt Wielkanocnych

8. Dla chętnych dzieci – Bajka do słuchania pt. ,,Wiosenna bajka wielkanocna” – doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie zainteresowań czytelniczych

https://www.youtube.com/watch?v=_wucthp_K84   – audiobook

Do pobrania: OPOWIADANIE _Wiosenna bajka wielkanocna

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 30.03.2021 r.

Temat tygodnia: ,,W oczekiwaniu na Wielkanoc”

Temat dnia: ,,Kurczaki i zajączki”

Cel: Utrwalenie znajomości polskich tradycji i zwyczajów wielkanocnych, ich znaczenia i symboliki, zachęcenie do kultywowania staropolskich tradycji narodowych, rozwijanie pamięci słownej i muzycznej; kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

1. ,,Aktywna zabawa z Pipi” – Odcinek 1 ,,Rozgrzewka” – zestaw prostych ćwiczeń ruchowych rozgrzewających i pobudzających do działania

 • Wspólnie z dzieckiem wykonujemy ruchy wg pokazu instruktażowego

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w   – instruktaż

2. Zabawa ruchowo-ortofoniczna pt. ,,Zajączki, baranki i kurczaki” – doskonalenie koordynacji ruchowo – słuchowo – wzrokowej, rozwijanie poprawnej wymowy.

Zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy – wyjaśniamy zasady zabawy, kierujemy zabawą, podajemy hasła i brzmienie odgłosów zwierząt, dziecko wykonuje odpowiednie ruch i powtarza ustalone grupy głoskowe.

Przebieg zabawy:

 • dziecko na hasło ,,zajączek” – naśladuje sposób poruszania się zajączków – podskoki w przysiadzie i naśladuje jego odgłos – powtarza grupę zgłoskową ,,kic, kic, kic”;
 • na hasło ,,baranek” – dziecko naśladuje sposób poruszania się baranka – czworakowanie i naśladuje jego odgłos – powtarza grupę zgłoskową ,,beee, beee, beee”;
 • na hasło ,,kurczak” – naśladuje sposób poruszania się kurczaka – drobne kroczki i wymachiwanie rąk oraz naśladuje jego odgłos – powtarza grupę zgłoskową ,,pi, pi, pi”.

3. ,,Tradycje i symbole Świat Wielkiej nocy” – oglądanie filmów edukacyjnych – utrwalenie wiadomości na temat polskich tradycji i zwyczajów wielkanocnych, ich znaczenia i symboliki, zachęcenie do kultywowania staropolskich tradycji narodowych.

 • Oglądanie filmów poprzedzamy rozmową na temat Wielkanocy odwołując się do doświadczeń i spostrzeżeń dziecka związanych z tymi świętami z rodzinnego domu.
 • Wspólnie z dzieckiem oglądamy filmy dydaktyczne i wykorzystujemy nadarzające się sytuacje do rozmowy na temat Świat Wielkiej Nocy.

https://www.youtube.com/watch?v=E1j3X7cfHYk   Film dyd. – WIELKANOCNE ZWYCZAJE

https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU  Film dyd. – SYMBOLE WIELKANOCNE

4. „Wielkanocna wyliczanka” – osłuchanie z melodią i słowami piosenki – rozwijanie pamięci słownej i muzycznej; kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.

 • Zachęcamy dziecko do wysłuchania piosenki i
 • Inspirujemy do rozmowy na temat treści zadając dziecku pytania:
 • Jakie miała zmartwienie kurka?
 • Jak myślicie kto zaradził zmartwieniu kurki? (dzieci)
 • W jaki sposób pomogły kurce?
 • Co oznacza słowo ,,pisanki”
 • Nauka piosenki – mówimy kolejne wersy piosenki, dziecko powtarza je z pamięci, po opanowaniu każdej zwrotki proponujemy wspólny śpiew piosenki z akompaniamentem wokalnym.

 ,,Wielkanocna wyliczanka”
sł. Ewa Stadmuller, muz. Jerzy Ostrowski

Pewna kurka z podwórka zniosła jajek siedem.
Jakie one podobne, będę mieć z tym biedę. x 2

Nic się nie martw kokoszko, coś ci poradzimy.
Innym wzorkiem jajeczko każde ozdobimy. x 2

Jedno będzie w paseczki, a inne w kropeczki.
Ułożymy w koszyczku śliczne pisaneczki. x 2

Do pobrania – NAGRANIE PIOSENKI_Wielkanocna wyliczanka

5. ,,Taniec kurcząt w skorupkach” – zabawa muzyczno-ruchowa z chustami do utworu Musorgskiego – rozwijanie twórczej wyobraźni muzyczno-ruchowej, dostrzeganie piękna muzyki klasycznej, nabywanie umiejętności słuchania i naśladowania.

 • Pomoce: 4 małe apaszki (2 dla dziecka i 2 dla rodzica)
 • Wspólne z dzieckiem słuchanie utworu i rozmowa na temat charakteru muzyki (wesoła, dynamiczna, na przemian szybka i wolna)
 • Odtworzenie filmu prezentującego zabawę muzyczno-ruchową i zachęcenie dziecka do wspólnej zabawy

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84     – nagranie utworu

https://www.youtube.com/watch?v=BFavkzkTv6U    –   instruktaż do zabawy

 6. ,,Wielkanocny kurczak” – ćwiczenie grafomotoryczne – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie nawyku prawidłowego trzymania przyboru (flamaster, kredka)

 • Pomoce: wydruk wybranej karty pracy 1/2, flamastry, kredki
 • Wyjaśniamy dziecku na czym polega wykonanie ćwiczenia – zadaniem dziecka jest narysowanie flamastrem wybranej sylwety kurczaka po wykropkowanym śladzie a następnie pokolorowanie powstałego rysunku konturowego

Do pobrania – KARTA PRACY 1-2_Wielkanocny kurczak

7. ,,Jestem muzykantem” – zabawa – pokazywanka ze śpiewem przy muzyce – rozwijanie twórczej wyobraźni muzyczno – ruchowej poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu

 • Zachęcenie dziecka do wspólnej zabawy – podczas trwania piosenki wykonujemy ruchy naśladujące grę na różnych instrumentach

https://www.youtube.com/watch?v=eFgJhlt79Pg   – nagranie piosenki z instruktażem

8. ,,Wielkanocne pisanki z balonów”- zabawa plastyczna dla chętnych dzieci – rozwijanie twórczej wyobraźni plastycznej, doskonalenie sensomotoryki, poszerzanie doświadczeń plastycznych dziecka.

 • Pomoce: balony, mąką lub ryż, butelkę, lejek, pisaki lub najlepiej czarny marker, opis i zdjęcia kolejnych etapów wykonywania balonowych pisanek.

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/wielkanocne-pisanki-z-balonow-zabawa-dla-dzieci/ – opis i zdjęcia sposobu wykonania

Do pobrania – OPIS WYKONANIA_Wielkanocne pisanki z balonów

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 29.03.2021 r.

Temat tygodnia: ,,W oczekiwaniu na Wielkanoc”

Temat dnia: ,,Wielkanoc”

Cele: poznanie polskich tradycji i zwyczajów wielkanocnych, ich znaczenia i symboliki, zachęcenie do kultywowania staropolskich tradycji narodowych, wprowadzenie w radosny nastrój oczekiwania na zbliżające się święta, rozwijanie słownika czynnego, doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 1. ,,Aktywna zabawa z Pipi” – Odcinek 1 ,,Rozgrzewka” – zestaw prostych ćwiczeń ruchowych rozgrzewających i pobudzających do działania
 • Wspólnie z dzieckiem wykonujemy ruchy wg pokazu instruktażowego

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w   – instruktaż

 1. ,,Wielkanocny zajączek” – ćwiczenie logopedyczne narządów artykulacyjnych wg P. Siewiery-Kozłowskiej – wzmacnianie warg; powtarzanie wyrażeń onomatopeicznych; utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.
 • Czytamy głośno i wyraźnie tekst wiersza i pokazujemy odpowiednie ruchy narządów artykulacyjnych.
 • Zachęcamy dziecko do naśladowania pokazanych ruchów.
 ,,Wielkanocny zajączek” Patrycja Siewiera-Kozłowska
Wielkanocny zając Dzieci wysuwają wargi do przodu i poruszają nimi w prawą i w lewą stronę.
Z pyszczkiem z czekolady Górnymi zębami lekko nagryzają dolną wargę – udają zajączki.
Spotkał się z kurczakiem Pi, pi, pi – piszczą jak kurczaczki.
I barankiem z waty. Beee, beee, beee – naśladują beczenie baranka.
Życzenia świąteczne sobie przesyłali, Przesyłają całuski: cmokają rączkę, nabierają powietrza nosem i ustami zdmuchują całusa z ręki – powtarzają 3 razy.
Aż do kosza z pisankami wszyscy powpadali:  
Wielkanocny zając Wysuwają wargi do przodu i poruszają nimi w prawą i w lewą stronę.
Z pyszczkiem z czekolady Górnymi zębami lekko nagryzają dolną wargę – udają zajączki.
Cukrowy kurczaczek Pi, pi, pi – piszczą jak kurczaczki.
I baranek z waty Beee, beee, beee – naśladują beczenie baranka.

 

3. ,,Zajęcze skoki” – zabawa ruchowa z elementem skoku – doskonalenie skoku i poczucia równowagi

 • Dziecko/zajączek ustawia się na brzegu dywanu.
 • Na umówiony sygnał, naśladując zająca, skacze do drugiego brzegu dywanu.
 • Po krótkim odpoczynku dziecko powtarza ćwiczenie.
 1. ,,Pisankowa bajeczka” – słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy – wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wyjaśnienie pojęcia ,,pisanka”

Do pobrania – OPOWIADANIE_Pisankowa bajeczka

 1. ,,Zajączek” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence – wprowadzenie wesołego nastroju
 • Podczas nagrania piosenki wykonujemy ruchy wg pokazu instruktażowego

https://www.youtube.com/watch?v=BFYHRadz6_Q  – instruktaż

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc   – nagranie piosenki

 1. ,,Wielkanocne tradycje i zwyczaje” – oglądanie ilustracji tematycznych inspirowane wierszem ,,Na wielkanocnym stole” Małgorzaty Strzałkowskiej – poznanie polskich tradycji i zwyczajów wielkanocnych
 • Zachęcenie dziecka do wspólnego oglądania ilustracji tematycznych i rozmowy sytuacyjnej
 • Czytamy wiersz i prezentujemy dziecku kolejne ilustracje, wyjaśniając pojęcia zw. ze zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkiej Nocy. Zachęcamy dziecko do swobodnych wypowiedzi.

,,Na wielkanocnym stole” Małgorzata Strzałkowska
Po bielutkim obrusie,
jak po trawie na łące,
biega sobie wesoło mały,
złoty zajączek…
Tutaj słodkie mazurki
barwnym cukrem polane,
baby lukrem zdobione,
a tam – koszyk pisanek.
Tu cukrowy baranek,
talerz jajek na twardo
i gałązki borówki,
a tam – bukiet z kokardą.
Biega mały zajączek,
mruga okiem i woła:
– To bajkowy poranek!
Same cuda dokoła!

Do pobrania – ILUSTRACJE TEMATYCZNE_Tradycje i zwyczaje wielkanocne

Do pobrania – ILUSTRACJE TEMATYCZNE_Symbole Świąt Wielkiej Nocy

 1. ,,Wielkanocny kurczak” – zabawa plastyczna z wyk. techniki wycinanki – doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności odwzorowywania układu elementów.
 • Przygotowujemy przybory do wykonania pracy: nożyczki, klej, wydruk planszy z elementami wycinanki
 • Wyjaśniamy dziecku na czym będzie polegać jego aktywność: Dziecko wycina elementy z planszy, następnie układa i przykleja do kartonu tak, jak pokazuje wzór ,,kurczaka w pisance”.

Do pobrania – PLANSZA Z ELEMENTAMI WYCINANKI_Wielkanocny kurczak

 1. ,,Idziemy na spacerek” – zabawa muzyczno-ruchowa wg Bati Srauss – aktywne słuchanie muzyki – utworu Bravado, utrwalenie zabawy poznanej w przedszkolu
 • Taniec w kółeczku, po słowach ,,co ja widzę, co ja słyszę?” naśladowanie wymyślonych ruchów ludzi, zwierząt, ptaków itp.

https://www.youtube.com/watch?v=e0_mWiuMui4   – Idziemy na spacerek – Batia Strauss_przykład zabawy

 Opracowała: Ewa Półtorak

________________________________________

Data: 09.10.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Owoce  – dary jesieni z sadu”

Temat: ,,Owocowy zawrót głowy”

Cele: poznanie wartości odżywczych owoców, zachęcenie do jedzenia owoców i niwelowanie uprzedzeń żywieniowych poprzez poznawanie walorów smakowych i odżywczych owoców, rozwijanie zainteresowań kulinarnych, kształcenie pojęć matematycznych i umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

1.,,Kółko graniaste” – zabawa ruchowa ze śpiewem – wprowadzenie nastroju radości i ożywienia

 • Zachęcenie dziecka do wspólnej zabawy przy muzyce:

https://www.youtube.com/watch?v=K6xLVQslAA8

https://www.youtube.com/watch?v=bW6zJQDgCk

2. ,,Wysoko czy nisko?” – dydaktyczno-manipulacyjna – kształcenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni, wprowadzenie pojęć ,,wysoko – nisko” 

 • Przygotowujemy planszę i wycinamy sylwetki owoców do zabawy.
 • Inicjujemy rozmowę na temat ilustracji np. ,,Ile widzisz drzew na ilustracji, policz je”.
  Dalsze polecenia:
 • Połóż na pierwszym drzewie wysoko ,,czerwone jabłuszka”, czy pamiętasz jak nazywa się takie drzewo? (jabłonka)
 • Połóż na drugim drzewie wysoko ,,żółte gruszki”, czy pamiętasz jak nazywa się takie drzewo? (grusza)
 • Pytamy: Gdzie znajdują się jabłka i gruszki? (wysoko na drzewach)
 • Teraz zostaw na jabłonce wysoko 1 jabłuszko a 2 pozostałe połóż nisko pod drzewem natomiast wysoko na gruszy zostaw 2 gruszki a pozostałą1 połóż nisko pod drzewem (można zmieniać kombinację położenia tak długo, aż dziecko wykazuje zainteresowanie zabawą, nakłaniamy dziecko do określania położenia owoców względem drzew z użyciem określeń ,,wysoko, nisko”).
 • Do zabawy można wykorzystać również drugą planszę, na której znajduje się drzewo wysokie i drzewo niskie.

Do pobrania: Plansze i sylwety do zabawy_Wysoko czy nisko 

 1. ,,Witaminki” – zabawa muzyczno – rytmiczna przy piosence – rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych, utrwalenie piosenki
 • Zapraszamy dziecko do wspólnej zabawy przy piosence łącząc ze śpiewem rytmiczny ruch: zwrotka – swobodny ale rytmiczny marsz, refren – tworzymy kółeczko.

Piosenka ,,Witaminki”

Gdzie mieszkają witaminki.
Oj gdzie, gdzie? Oj gdzie, gdzie?
Są w owocach i warzywach
To się wie! To się wie!

Ref: Czy to marchew, czy malina
Czy to burak, czy cytryna.
To w owocach i warzywach
Zawsze mieszka witamina.

Co nam dają witaminki
Oj co, co? Oj co, co?
One dają samo zdrowie
To jest to! To jest to!

Ref: Czy to marchew, czy malina… /2x

Piosenka pt.; ,,Witaminki”   https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ

 1. ,,Owocowe witaminy czyli ot tym, że owoce są zdrowe”- pogadanka edukacyjna -poznanie wartości odżywczych owoców i ich znaczenia dla zdrowia dzieci i dorosłych
 • Oglądanie animacji i słuchanie piosenki pt. ,,Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”- wprowadzenie do tematu rozmowy.
 • Pokaz plakatów przedstawiających owoce jako zdrowy i bardzo ważny składnik pożywienia.
 • Wyjaśnienie dziecku na podstawie piosenki i plakatów: znaczenia jedzenia owoców, co to są witaminy i dlaczego ważne jest zdrowe odżywianie bogate w owoce i warzywa.

Do pobrania: Ilustracja do piosenki_Witaminki witaminki dla…

Do pobrania:   Plakaty_Owoce to zdrowie

Piosenka ,,Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”
https://www.youtube.com/watch?v=slRcdBWNb0o

https://www.youtube.com/watch?v=ODZGWROvCpg  

 1. ,,Owocowe szaszłyczki” – czynności kulinarne – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych niwelowanie uprzedzeń żywieniowych i zachęcenie do jedzenia wszystkich owoców, nabywanie umiejętności kulinarnych
 • Przygotowujemy różnorodne owoce – po dokładnym umyciu rąk dziecko towarzyszy nam przy ich obieraniu i krojeniu – wykorzystujemy sytuacje do smakowania i określania smaków owoców.
 • Przygotowujemy patyczki do szaszłyków (średnie) i wspólnie z dzieckiem komponujemy ,,owocowy szaszłyk”- (dorosły trzyma patyczek, dziecko paluszkami nabija na patyczek kawałki owoców) pamiętamy aby przygotować szaszłyczki dla całej rodziny.
 • Wspólna degustacja szaszłyczków.
  1. 6. ,,Powiedz jak nazywa się ten owoc”- zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem materiału obrazkowego – utrwalenie znajomości owoców, kształcenie umiejętności komunikacyjnych

   

  • Zachęcamy dziecko do udziału w zabawie – Eksponujemy kolejne obrazki i prosimy dziecko, aby nazwało owoc na obrazku i określiło jego kolor (jeżeli ma z tym trudności to staramy się mu pomóc). Zdania maja być krótkie np. to jest cytryna. Cytryna jest z żółta; To jest jabłko. Jabłko jest czerwone.

  Do pobrania: Plansza 1_OWOCE   Plansza 2_OWOCE  Plansza 3_OWOCE

  1. ,,Tu paluszek” – zabawa ruchowa ze śpiewem – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, utrwalenie zabawy

   

  • Zabawę przeprowadzamy wg pokazu na filmach:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0&feature=youtu.be&app=desktop

  https://www.youtube.com/watch?v=TMhZsQtEhak

   

  1. ,,Owocowa naklejanka” – zabawa plastyczna z wykorzystanie ciastoliny domowej roboty – rozwijanie sprawności manualnej i twórczej kreatywności i pomysłowości plastycznej

   

  • Przygotowujemy domową ciastolinę wg przepisu – zachęcamy dziecko do udziału w przygotowaniu, aby wzbudzić w nim zainteresowanie i chęć działania plastycznego.
  • Przygotowujemy wydruk karty do pracy plastycznej – zadaniem dziecka jest wyklejenie winogron kuleczkami z ciastoliny.
  • Można zachęcić dziecko do zrobienia innych ulepianek.

  Do pobrania: Karta do pracy plastycznej_Owocowa naklejanka

  Film ,,Przepis na domową ciastolinę”
  https://www.youtube.com/watch?v=qK2-14veSvE

  Blog, zawierający ciekawe i twórcze pomysły zabaw z dzieckiem do wykorzystania w domu
  https://www.mamawdomu.pl/2018/02/wyklejanki.html

  Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 07.10.2020 r.

Temat tygodniowy: ,,Owoce  – dary jesieni z sadu” 

Temat dnia: ,,Malujemy dary jesieni z sadu” 

Cele: utrwalanie znajomości popularnych owoców; kształcenie procesów poznawczych i funkcji myślowych; poszerzanie doświadczeń plastycznych – operowanie barwna plamą, doskonalenie techniki malowania, utrwalenie znajomości kolorów podstawowych; doskonalenie koordynacji ruchowej, wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej

 1. ,,Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami” – zabawy ruchowe przy muzyce – rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, nabywanie umiejętności uważnego obserwowania i naśladowania
 • Wspólnie z dzieckiem oglądamy animację i słuchamy tekstu piosenki-instrukcji do ćwiczeń
 • Zachęcamy dziecko do wykonywania proponowanych przez ,,Świeżaki” ćwiczeń przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

 2. ,,Moje rączki” – zabawa słuchowo-ruchowa na podstawie rymowanki – rozwijanie małej i dużej motoryki, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

 • Czytamy wyraźnie kolejne wersy rymowanki i wykonujemy wg opisu odpowiednie ruchy.
 • Zachęcamy dziecko do naśladowania tych ruchów.

,,Moje rączki”

Klapu klap, klapu klap, moje rączki klaszczą tak rytmiczne klaskanie w ręce
Ty masz dwie – ręce zgięte w łokciach, dłonie wyprostowane w przód wskazują rodzica
Ja mam też – ręce zgięte w łokciach, dłonie wyprostowane wskazywanie swojej osoby
Pokręć nimi, ile chcesz – ręce zgięte w łokciach, kręcenie obiema dłońmi w różne strony
Buziak tu, buziak tam – prawa dłoń przy ustach naprzemiennie z lewą odsuwane w przód   naśladują ,,przesyłanie” buziaków
Teraz tęczę zrobię nam – ręce uniesione w górę i wolno rozchylane na boki
Ręka prawa, ręka lewa – uniesienie prawej ręki w górę a potem lewej
Każdej deszczu się zachciewa – obie ręce wraz opuszczane w dół, palce luźno poruszane naśladują ,,padający deszcz”
Gdy słoneczko pójdzie spać – obie ręce uniesione w górę, dłonie wyprostowane zakrywają twarz i oczy
Moje rączki robią tak – ręce zgięte w łokciach, dłonie wyciągnięte przed siebie
Przytulone są paluszki – złożenie razem dłoni jedna w drugą
Razem z głową do poduszki – obie złączone dłonie ułożone przy jednym z policzków


3. ,,Jesienią” – słuchanie wiersza M. Konopnickiej – wdrażanie do uważnego słuchania utworów literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zwrócenie uwagi na piękno jesiennego sadu

 • Zachęcamy dziecko do słuchania wiersza i rozmowy na temat sadu jesienią.

,,Jesienią” Maria Konopnicka

Jesienią, jesienią sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki
Świecą się, jak gwiazdy, pomiędzy listeczki.

Pójdę ja się, pójdę pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko w czapeczkę uroni!
Pójdę ja do gruszy, nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie jaka śliczna gruszka!

Jesienią, jesienią sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią.

Pytania do treści wiersza:
– Gdzie rosną jabłka i gruszki?  (w sadzie)
– Jakie jabłka rosną w sadzie? (czerwone)
– Jakie gruszki rosną w sadzie? (złociste)
– Jaki jest sad jesienią? (rumiany)
Wyjaśniamy dziecku, dlaczego sad jesienią jest rumiany? (od dojrzałych owoców)

Audiobook https://www.youtube.com/watch?v=SU0K7Wq1Dc4

 4. ,,Złóż z części całość” – składanie w całość obrazka pociętego na części  – doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej 

 • Z wydruku karty pracy wycinamy obrazki owoców, rozcinamy wzdłuż przerywanych linii i rozkładamy na stole.
 • Zadaniem dziecka jest złożenie w całość sylwety jabłka i gruszki w całość i naklejenie na czysta kartkę.

Do pobrania: Karta pracy_Złóż z części całość  

 1.  ,,Obrazkowe bingo – Owoce” – gra dydaktyczna z wykorzystaniem materiału obrazkowego – kształcenie umiejętności uważnego słuchania i dłuższego skupiania uwagi, doskonalenie percepcji wzrokowej, utrwalenie znajomości nazw i wyglądu owoców
 • Przygotowujemy pomoce – podwójny wydruk plansz do gry (jedne pozostają w całości, drugie rozcinamy na obrazki), wydruk planszy ze znaczkami do nakrywania, woreczek
 • Rozcięte obrazki bingo umieszczamy w woreczku, kolejno losujemy obrazki, nazywamy co jest na obrazku i pokazujemy dziecku.
 • Zadaniem dziecka jest odszukanie pokazywanego obrazka na swojej planszy i zakrycie go znaczkiem (zamiast znaczków można użyć guzików, nakrętek czy piankowych serduszek itd.)
 • Grę kończymy wtedy, gdy wszystkie pola / obrazki na planszy zostaną zakryte.

Do pobrania: Obrazkowe bingo_OWOCE_Plansze_zestaw podstawowy

Do pobrania: Bingo_OWOCE_Znaczki 

 1. ,,Turlanie jabłuszka” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania, toczenia i ćwiczeń oddechowych
 • Przygotowujemy pomoce: 2 kawałki sznurka o długości jak dywan, małą piłeczkę gumową i piłeczkę pingpongową.
 • Wyjaśniamy dziecku na czym polega zabaw i zachęcamy do niej pokazem – Dziecko ma za zadanie:

Piłeczkę gumową toczyć tam i z powrotem po torze ułożonym na dywanie ze sznurków, a następnie po chwili odpoczynku toczyć po ww. torze piłeczkę pingpongową dmuchając na nią z jednoczesnym chodem na czworakach. Dziecko dmucha tak, aby piłeczka nie ,,uciekła” poza wyznaczony tor. 

 1. „Dary Pani Jesieni z sadu”- zabawa plastyczna – malowanie farbami plakatowymi inspirowane zagadkami tematycznyminabywanie umiejętności operowania barwną plamą, doskonalenie techniki malowania pędzlem, rozwijanie sprawności manualnej, zwrócenie uwagi na dobór odpowiedniego koloru do owocu, rozwijanie logicznego myślenia
 • Przygotowujemy farby, pędzle, kubek z wodą, suche chusteczki do wycierania pędzla, wydruk kart z sylwetami owoców do wyboru.
 • Czytamy zagadki – zadaniem dziecka jest podanie rozwiązania zagadki
 • Wyjaśniamy dziecku w jaki sposób ma wykonać prace plastyczną.

Znajdziesz je w sadzie zielone lub czerwone,
Jesienne owoce smaczne, ulubione!
W bajkach nosi jest na grzbiecie wesoły jeż,
Ale naprawdę ich nie je – dobrze to już wiesz.  (jabłka)

Złoty ma kolor, jest słodka i soczysta,
Rośnie na drzewie, to sprawa oczywista.
Jest jesiennym owocem, koleżanką jabłuszka,
Na pewno już wiesz, to o czym mówię, to… (gruszka)

Czasem są suszone, choć najzdrowsze są świeżutkie,
Są mniejsze od jabłka, ale nie takie malutkie!
Kolor mają fioletowy, kształt podobny do oliwki,
Jesz je chętnie, wiesz na pewno, że chodzi o… (śliwki)

Do pobrania: Dary Pani Jesieni z sadu_Sylwety owoców do pracy plastycznej  

 1. ,,Prawa – lewa” – zabawa ruchowa przy muzyce – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, nabywanie umiejętności określania stron: ,,prawa, lewa”
 • Wspólnie z dzieckiem oglądamy animację i słuchamy tekstu zabawy-instrukcji do ćwiczeń
 • Zachęcamy dziecko do naśladowania ruchów pokazanych w animacji

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 07.10.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Owoce  – dary jesieni z sadu”

Temat: ,,Owocowe zabawy matematyczne”

Cel: rozpoznawanie i nazywanie owoców krajowych i egzotycznych. Poznanie walorów smakowych i wartości odżywczych owoców. Doskonalenie umiejętności grupowania, klasyfikowania i tworzenia zbiorów przedmiotów, nabywanie umiejętności liczenia w zakresie 3, wprowadzenie pojęcia ,,para”, dostrzeganie i kontynuowanie rytmów, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

 1. ,,Gimnastyka na wesoło” – zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem obrazkowych kart ruchowych – rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, doskonalenie spostrzegawczości, uwagi, kształcenie twórczej aktywności ruchowej
 • Eksponujemy obrazkowe karty ruchowe i czytamy umieszczone na nich polecenia – Dziecko wykonuje ruch zgodnie z poleceniem

Do pobrania: Zestaw obrazkowych kart ruchowych 2 

 1. ,,Polka Kłanianka” – zabawa ruchowa ze śpiewem – utrwalenie zabawy
 • Zabawę przeprowadzamy wykonując czynności, o których mowa w tekście, drugi link to pokaz zabawy

Kręcą się kółeczka,
Póki gra poleczka
Kręcą się kółeczka,
Póki polka gra

Teraz ukłon aż po pas,
Piękny ukłon – jeszcze raz
Tupnij raz, klaśnij też
I zrób obrót tralala!
Tupnij raz, klaśnij też
Skoczna polka hopsasa! 

Nagranie https://chomikuj.pl/LICK/DLA+DZIECI/CD2/01+-+Kr*c4*99c*c4*85+si*c4*99+k*c3*b3*c5*82eczka*2c+p*c3*b3ki+gra+poleczka,2672443497.mp3(audio)

Taniec https://pl-pl.facebook.com/397888847015417/videos/968862893251340/

 2. ,,Owocowe zabawy matematyczne” – kształcenie pojęć matematycznych na bazie zabaw dydaktyczno-manipulacyjnych 1 – doskonalenie umiejętności grupowania, klasyfikowania i tworzenia zbiorów przedmiotów, nabywanie umiejętności liczenia w zakresie 3, wprowadzenie pojęcia ,,para”, dostrzeganie i kontynuowanie rytmów

 • ,,Owocowe zbiory” – grupowanie i klasyfikowanie sylwet owoców, tworzenie zbiorów takich samych owoców, utrwalenie pojęcia ,,zbiór”
 • Wycinamy z plansz kartoniki z owocami i rozkładamy na stole
 • Polecenie – Uporządkuj kartoniki z owocami wg rodzaju, powiedz ile utworzyłeś/łaś ,,zbiorów” owoców i jakich (,,zbiór jabłek”, ,,zbiór gruszek”, ,,zbiór śliwek”)

Do pobrania: Plansze_Owocowe zbiory_ kartoniki z owocami do wycięcia 

 • ,,Kosz pełen owoców” – liczenie w zakresie 3, porównywanie liczebności owoców, stosowanie określeń ,,więcej, mniej, tyle samo”
 • Przygotowujemy koszyczek z naturalnymi okazami owoców (3 jabłka, 3 śliwki, 2 gruszki, 1 brzoskwinia) i liczmany np. patyczki, guziki.
 • Polecenie: Wyjmij owoce z koszyczka i posegreguj w zbiory. Policz ile jest jabłek i ułóż tyle samo patyczków. Policz ile jest śliwek i ułóż tyle samo patyczków. Policz ile jest gruszek i ułóż tyle samo patyczków. Policz ile jest brzoskwiń i ułóż tyle samo patyczków.

Których owoców jest najwięcej? Których owoców jest najmniej? Których owoców jest tyle samo? 

 1. ,,Kółko graniaste” i ,,Głowa ramiona kolana pięty” – zabawy ruchowe ze śpiewem – wprowadzenie nastroju ożywienia i radości, utrwalenie zabaw
 • Zabawy przeprowadzamy wg pokazu w animacjach

https://www.youtube.com/watch?v=K6xLVQslAA8

https://www.youtube.com/watch?v=bW6zJQDgCkg

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

 5. ,,Owocowe zabawy matematyczne” – kształcenie pojęć matematycznych na bazie zabaw dydaktyczno-manipulacyjnych  

 • ,,Owoce do pary” – liczenie w zakresie 2, dobieranie takich samych owoców ,,w pary”, wprowadzenie pojęcia ,,para”
 • Wycinamy z planszy kartoniki z sylwetami owoców i rozkładamy na stole.
 • Inicjujemy rozmowę na temat owoców na obrazkach – nazywamy, określamy kolor, kształt, pytamy czy dziecko lubi dany owoc.
 • Wyjaśniamy dziecku , co oznacza określenie ,,para” – oznacza dwa takie same lub pasujące do siebie przedmioty, w matematyce oznacza liczbę/ilość 2.
 • Polecenie: Dobierz takie same owoce w ,,pary”.

Do pobrania: Plansze_Owoce do pary_obrazki do wycięcia 

 • Owocowe rytmy” – dostrzeganie i kontynuowanie prostych układów rytmicznych
 • Do zabawy wykorzystujemy kartoniki z owocami z pierwszej zabawy (,,Owocowe zbiory”)
 • Układamy na stole kartoniki kolejno w różnych układach np. jabłko-gruszka-jabłko, jabłko-gruszka-śliwka, gruszka-jabłko-jabłko, śliwka-śliwka-gruszka itp.
 • Polecenie: Popatrz uważnie i układaj owoce tak samo jak ja. Dziecko ma zauważyć rytm układu i kontynuować go. Układ rytmiczny zmieniamy na kolejny, dopiero wtedy, gdy dziecko dobrze układa poprzedni. Przy poleceniach staramy się używać określenie ,,rytm”.
 • Karta pracy ,,Jesienne owoce” – doskonalenie umiejętności spostrzegania i kontynuowania rytmów oraz liczenia w zakresie 3
 • Zadania na karcie pracy wykonujemy wg poleceń.

Do pobrania: Karta pracy_Jesienne owoce

 1. ,,Witaminki” – cd. osłuchania z melodią i słowami piosenki – kształcenie pamięci muzycznej i słownej, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
 • Nauka słów piosenki – wolno i wyraziście mówimy wersy II zwrotki. Dziecko powtarza tekst.
 • Wspólnie śpiewamy poznany fragment piosenki z akompaniamentem wokalnym a następnie całą piosenkę.
 • Zabawa muzyczno-rytmiczna przy piosence: zwrotka – swobodny marsz, refren – kółeczko – utrwalenie zabawy.

Piosenka ,,Witaminki”

Gdzie mieszkają witaminki
Oj gdzie, gdzie? Oj gdzie, gdzie?
Są w owocach i warzywach
To się wie! To się wie!

Ref: Czy to marchew, czy malina
Czy to burak, czy cytryna.
To w owocach i warzywach
Zawsze mieszka witamina.

Co nam dają witaminki.
Oj co, co? Oj co, co?
One dają samo zdrowie.
To jest to! To jest to!

Ref: Czy to marchew, czy malina… 2x

Piosenka pt. ,,Witaminki”  https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ

 1. „A czy ty wiesz co jest w środku” – zabawa badawcza, owocowe zagadki smakowe, degustacja – zapoznanie z przekrojem owoców, opisywanie wrażeń smakowych
 • Przygotowujemy dowolne owoce łatwe do przekrojenia, obowiązkowo jabłko, gruszkę, śliwkę.
 • Zachęcamy dziecko do zabawy badawczej – Kroimy owoce na połowę, pokazujemy i tłumaczymy co jest w środku owocu. Degustacja owoców i opowiadanie wrażeń smakowych – zwrócenie uwagi na walory smakowe i odżywcze owoców.
 1. Spacer do sadu, do ogrodów działkowych – obserwacja drzew owocowych i prac sadowników.

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 06.10.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Owoce  – dary jesieni z sadu”

Temat dnia: ,,Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki…”

Cel: wielozmysłowe rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców, rozwijanie umiejętności określanie swoich wrażeń wzrokowych, dotykowych, smakowych i węchowych, nabywanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów wg kryterium podobieństwa, rozwijanie możliwości wokalno-rytmicznych, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

1. ,,Gimnastyka na wesoło” – zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem obrazkowych kart ruchowych – rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, doskonalenie spostrzegawczości, uwagi i umiejętności uważnego słuchania poleceń

 • Eksponujemy obrazkowe karty ruchowe i czytamy umieszczone na nich polecenia – Dziecko wykonuje ruch zgodnie z poleceniem

Do pobrania:  Zestaw obrazkowych kart ruchowych

 1. ,,Gruszki twardzielki” – zabawa logopedyczna wg P. Siewiery-Kozłowskiej – rozwijanie narządów aparatu mowy
 • Czytamy wyraźnie fragmenty tekstu i wykonujemy odpowiednie ruchy narządami aparatu mowy.
 • Zachęcamy dziecko do naśladowania tych ruchów.
W pewnym dużym sadzie,

na bardzo, bardzo wysokiej gruszy na jej najwyższej gałęzi mieszkały dwie niewielkie, ale bardzo twarde gruszki.

 

– dziecko otwiera buzię i robi duże koło językiem

– próbuje sięgnąć czubkiem języka jak najwyżej aż do nosa

 

Jedna wisiała sobie na gałęzi z prawej strony,

 

druga wisiała po lewej stronie.

– wypycha językiem prawy policzek, sprawdza ręką, jak twarda jest ,,gruszka”

– wypycha językiem lewy policzek i też sprawdzają ręką twardość ,,gruszki”

Każda gruszka przechwalała się jedna przed drugą, mówiąc: „To ja jestem najtwardsza na drzewie!” i huśtając się radośnie, mocno przyczepiona ogonkiem do swojej gałęzi. -przykleja czubek języka mocno do podniebienia
Pewnego dnia zerwał się bardzo silny wiatr . – nabiera dużo powietrza przez nos i mocno dmucha ustami
 

Wiatr wiał i wiał z całych sił,

ale gruszki twardzielki mocno trzymały się gałęzi.

 

– nabiera dużo powietrza przez nos i mocno dmucha ustami

– przykleja czubek języka mocno do podniebienia

Gdy wiatr odleciał, a chmury odsunęły się, na niebie pojawiło się ciepłe słoneczko. – przesuwa język po górnej wardze
Słonko grzało najpierw prawą stronę drzewa później lewą stronę a gruszki twardzielki z radością wystawiały do słońca swoje brzuszki i cieszyły się ciepłym słoneczkiem. – masujemy leciutko językiem prawe wnętrze policzka potem  lewe wnętrze policzka
Od słoneczka gruszki twardzielki lekko się zarumieniły, ich brzuszki stały się żółciutkie i miękkie, w końcu ich ogonki oderwały się od gałęzi.

I tak dwie żółte i mięciutkie gruszki znalazły się na ziemi – pac, pac.

– przykleja czubek języka mocno do podniebienia i odrywa

 

 – kląska językiem dwa razy


3. ,,Owocowy kosz” – zabawa badawcza polisensoryczna – wielozmysłowe rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców, określanie swoich wrażeń wzrokowych, dotykowych, smakowych i węchowych, nabywanie umiejętności określania cech charakterystycznych owoców 

 • Przygotowujemy naturalne okazy owoców – jabłka, gruszki, śliwki i np. truskawki, brzoskwinie, banany. Zapraszamy dziecko do zabawy:
 • ,,Wskaż owoc” – rozkładamy owoce na stole, zadaniem dziecka jest pokazanie wskazanego owocu i określenie jego wyglądu (wzrok);
 • ,,Zaczarowany owocowy kosz” – dziecko ma zawiązane oczy i dotykiem rozpoznaje owoce w koszyczku (dotyk);
 • ,,Jaki to owoc?” – dajemy dziecku talerz z kawałkami różnych owoców, dziecko ma powąchać, posmakować cząstki owoców i powiedzieć ich nazwy (smak, węch).
 1. ,,Przynieś jabłko” – zabawa ruchowa z elementem równowagi – rozwijanie poczucia równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Przygotowujemy 3 jabłka, tace i wyjaśniamy dziecku na czym ma polegać zabawa
 • Dziecko ma za zadanie przejść dookoła dywanu, niosąc tacę, na której leży 1 jabłko, tak aby ono nie spadło na podłogę. Zabawę powtarzamy 3 razy.
 1. ,,Witaminki” – osłuchanie z melodią i słowami piosenki – kształcenie pamięci muzycznej i słownej, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
 • Wspólnie z dzieckiem słuchamy piosenkę, oglądamy animację do niej, rozmawiamy na temat treści.
 • Nauka słów piosenki – wolno i wyraziście mówimy wersy I zwrotki i refrenu. Dziecko powtarza tekst.
 • Wspólnie śpiewamy poznany fragment piosenki z akompaniamentem wokalnym.
 • Zabawa muzyczno-rytmiczna przy piosence: zwrotka – swobodny marsz, refren – kółeczko.

Piosenka ,,Witaminki”

Gdzie mieszkają witaminki
Oj gdzie, gdzie? Oj gdzie, gdzie?
Są w owocach i warzywach
To się wie! To się wie!

Ref: Czy to marchew, czy malina
Czy to burak, czy cytryna
To w owocach i warzywach
Zawsze mieszka witamina.

Co nam dają witaminki
Oj co, co? Oj co, co?
One dają samo zdrowie
To jest to! To jest to!

Ref: Czy to marchew, czy malina /2x

Piosenka pt.: ,,Witaminki”   https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ

 6. ,,Dopasuj obrazki wg kryterium podobieństwa” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem materiału obrazkowego – nabywanie umiejętności porównywania i określania cech wyglądu przedmiotów, klasyfikacja przedmiotów wg kryterium podobieństwa 

 • Przygotowujemy pomoce do zabawy – wycinamy obrazki owoców, kolorowych kleksów, przedmiotów i przekrojów owoców.
 • Wyjaśniamy dziecku zasady zabawy – Dziecko ma za zadanie dopasować obrazki wg kryterium podobieństwa
 • Zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy i następująco układamy:
 • Jabłko – przekrój jabłka – kleks czerwony – piłka
 • Gruszka – przekrój gruszki – kleks żółty – żarówka
 • Śliwka – przekrój śliwki – kleks filetowy – jajko

Do pobrania: Obrazki do zabawy dydaktycznej_Dopasuj obrazki wg kryterium podobieństwa 

 1. ,,Jabłko i gruszka” – ćwiczenie grafomotoryczne – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nabywanie umiejętności rysowania w ograniczonej powierzchni
 • Przygotowujemy wydruk karty pracy, flamastry i kredki świecowe lub ołówkowe
 • Zachęcamy dziecko do narysowania flamastrem konturów jabłka i gruszki, a następnie do ich pokolorowania kredkami z zachowanie kolorystyki

Do pobrania:  Karta pracy_ Jabłko i gruszka_ćwiczenie grafomotoryczne

 1. ,,Polka Kłanianka” – zabawa ruchowa ze śpiewem – wprowadzenie zabawy, rozwijanie zainteresowań muzycznych
 • Zabawę przeprowadzamy wykonując czynności, o których mowa w tekście, drugi link to pokaz zabawy.

Kręcą się kółeczka,
Póki gra poleczka
Kręcą się kółeczka,
Póki polka gra

Teraz ukłon aż po pas,
Piękny ukłon – jeszcze raz
Tupnij raz, klaśnij też
I zrób obrót tralala!
Tupnij raz, klaśnij też
Skoczna polka hopsasa! 

Nagranie https://chomikuj.pl/LICK/DLA+DZIECI/CD2/01+-+Kr*c4*99c*c4*85+si*c4*99+k*c3*b3*c5*82eczka*2c+p*c3*b3ki+gra+poleczka,2672443497.mp3(audio)

Taniec https://pl-pl.facebook.com/397888847015417/videos/968862893251340/

9.  ,,Poznajemy owoce” – oglądanie bajki edukacyjnej – utrwalenie elementarnych wiadomości o owocach

https://www.youtube.com/watch?v=-U2G3WqOCz0

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 05.10.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Owoce  – dary jesieni z sadu”

Temat dnia: ,,Jesienią, jesienią sady się rumienią”

Cele: Zapoznanie z ekosystemem przyrodniczym sadu, poznanie wybranych drzew owocowych rosnących w sadzie i ich owoców, kształcenie umiejętności dostrzegania związków treściowych i kojarzenia faktów,  rozwijanie umiejętności grupowania i klasyfikowania przedmiotów wg kryterium funkcjonalności i podobieństwa, kształcenie funkcji poznawczych

1. ,,Kółko małe, kółko duże” – zabawa ruchowa naśladowcza – rozwijanie dużej i małej motoryki, doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie umiejętności słuchania, obserwowania i naśladowania

 • Recytujemy wyraźnie tekst rymowanki i wykonujemy niżej opisane ruchy.
 • Zachęcamy dziecko do powtarzania rymowanki i naśladowania tych ruchów. 

Rymowanka ,,Kółko małe, kółko duże”

Kółko małe, kółko duże, Rysujemy w powietrzu palcami obu rąk małe i duże koło
Ręce w dole, ręce w górze, Opuszczamy ręce w dół i unosimy w górę.
Najpierw w prawo, potem w lewo, Przechylamy się w prawo a potem w lewo
Tak się buja w sadzie drzewo. Unosimy ręce do góry i bujamy się na boki.


2. ,,Witaminki”- zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence –
osłuchanie z melodią piosenki, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności reagowania na zmiany tempa w muzyce 

 • Wspólnie z dzieckiem słuchamy piosenkę i oglądamy animację do niej.
 • Inicjujemy rozmowę na temat treści piosenki, określamy nastrój (wesoły) i tempo (zmienne -wolne i szybkie).
 • Zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy ruchowej przy piosence – podczas zwrotek chodzimy krokiem marszowym, podczas refrenu tworzymy kółeczko.

Piosenka ,,Witaminki”

Gdzie mieszkają witaminki
Oj gdzie, gdzie? Oj gdzie, gdzie?
Są w owocach i warzywach
To się wie! To się wie!

Ref: Czy to marchew, czy malina
Czy to burak, czy cytryna
To w owocach i warzywach
Zawsze mieszka witamina.

Co nam dają witaminki
Oj co, co? Oj co, co?
One dają samo zdrowie
To jest to! To jest to!

Ref: Czy to marchew, czy malina….

Piosenka pt. : ,,Witaminki”   https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ

3. ,,W sadzie owocowym” – oglądanie prezentacji multimedialnej i słuchanie opowiadania sytuacyjnego pt. ,,Opowiadanie Kasi” – poznanie sadu – środowiska przyrodniczego, z którego pochodzą owoce, poznanie charakterystycznych dla polskich sadów drzew owocowych i ich owoców 

 • Zapraszamy dziecko do oglądania prezentacji multimedialnej pt. ,,W sadzie owocowym”, wyjaśniając mu, że pozna miejsce w którym rosną i dojrzewają owoce, pozna drzewa owocowe, na których rosną jabłka, gruszki, śliwki i wiśnie.
 • Pokazujemy kolejne slajdy prezentacji, wyjaśniając co przedstawiają. Gdy ukaże się slajd z dziewczynką czytamy tekst poniższego opowiadania.
 • Jeżeli dziecko będzie nadal zainteresowane, zachęcamy go do wykonania zadań dla dzieci młodszych zawartych w prezentacji.
 • Na koniec prezentujemy dziecku plansze dydaktyczne i pytamy: ,,Jak nazywa się miejsce , w którym rosną drzewa owocowe?” (sad), ,,Jak nazywają się owoce na ilustracjach?” (jabłko, gruszka, śliwki). 

„Opowiadanie Kasi”
Witam, nazywam się Kasia. Dzisiaj idę do naszego sadu, który jest za domem. Rośnie w nim dużo drzew, a na nich co roku pojawiają się najsłodsze owoce. Dzisiaj mama poprosiła mnie, abym zebrała do koszyków jabłka, gruszki i śliwki, z których upiecze pyszne ciasta. Dlatego zaraz po śniadaniu przygotowałam sobie trzy kosze i poszłam do sadu. Do żółtego koszyka włożyłam 3 czerwone jabłka. Do zielonego zebrałam 2 gruszki, a do brązowego  4  śliweczki. Mama na pewno ucieszy się i upiecze pyszne ciasta.

https://1drv.ms/p/s!AtEf1mg0AJAFhKQGzS7XHkQHUriygQ?e=gmN3DU

Do pobrania: Plansze dydaktyczne_Sad owocowy 1

                            Plansze dydaktyczne_Sad owocowy 2

 Plansze dydaktyczne_Owoce z polskich sadów

 4. ,,Gimnastyka rączek dla maluchów” – zabawa ruchowa przy muzyce – rozwijanie dużej i małej motoryki oraz koordynacji ruchowej 

Przeprowadzamy zabawę wg pokazu. https://www.youtube.com/watch?v=l91cyahu83o

5. ,,Owoce do pary” – karta pracy – doskonalenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych 

 • Przygotowujemy wydruk karty pracy i wyjaśniamy dziecku zadanie – Dziecko ma połączyć w pary takie same owoce

Do pobrania:  Karta pracy_Owoce do pary

6. ,,Co do czego pasuje”- zabawa dydaktyczna – utrwalenie znajomości wybranych drzew owocowych i ich owoców, nabywanie umiejętności dostrzegania związków treściowych i dobierania przedmiotów (elementów) wg kryterium funkcjonalności i podobieństwa 

 • Przygotowujemy pomoce do zabawy – wycinamy z plansz obrazki przedstawiające drzewa owocowe i owoce
 • Wyjaśniamy dziecku na czym polega zabawa – Dziecko ma dopasować obrazki z owocami do odpowiednich obrazków drzew

Do pobrania: Drzewa owocowe i ich owoce_Obrazki do wycięcia

7. ,,Dary jesieni z sadu” – zabawa plastyczna – lepienie z plasteliny inspirowane rymowanką ,,Owoce” – doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie odtwórczej wyobraźni plastycznej

 • Przygotowujemy środki plastyczne – plastelina, patyczki, tekturkowy talerzyk i naturalne okazy owoców.
 • Wspólnie z dzieckiem oglądamy owoce, omawiamy ich wygląd, po czym zachęcamy dziecko do samodzielnego ulepienia z plasteliny jabłka, gruszki i śliwki.
 • Gotowe wytwory dziecko umieszcza na talerzyku jednorazowym. 

Rymowanka „Owoce”

A ja wiem, nie powiem, kto nas dziś odwiedzi,
czerwone jabłuszko, co na drzewie siedzi.
Czerwone jabłuszko, złocista gruszeczka
i piękna filetowa śliweczka.

8. ,,Owocowe cienie” – gra interaktywna – rozwijanie percepcji wzrokowej – analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegawczości i uwagi

 • Gra polega na dobieraniu owoców do ich cieni.
 • Postępujemy wg zasad gry online.

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/przyroda-wokol-nas/120/owocowe-cienie

9. Spacer do sadu (jeżeli to możliwe) – obserwacja ekosystemu przyrodniczego sadu, zwrócenie uwagi na roślinność (drzewa i krzewy owocowe), uświadomienie jak ważny jest dla człowieka sad (daje owoce, które mają duże wartości odżywcze).

10. Słuchanie kołysanek – relaksacja przy muzyce 

Kołysanka dla dzieci: ,,Z popielnika na Wojtusia” https://www.youtube.com/watch?v=QmgHNE6xpMc

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 02.10.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Jesteśmy bezpieczni na ulicy”

Temat dnia: ,,Znam znaki ewakuacyjne”

Cele: Zapoznanie z wybranymi znakami ewakuacyjnymi i ich znaczeniem, nabywanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych utrwalenia zasad przechodzenia przez jezdnię, doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej

 1. ,,Słonko świeci – deszcz pada” – zabawa ruchowa wg H. Trawińskiej – rozwijanie orientacji przestrzennej i umiejętności reagowania na umowny sygnał słowny

 • Wyjaśniamy dziecku na czym polega zabawa – Na hasło ,,Słonko świeci” dziecko swobodnie biega – na hasło ,,deszczyk pada” zatrzymuje się, przybiera wyprostowaną pozycję i tworzy nad głowa ,,parasol” z rąk.
 1. ,,Kolorowe światła” – osłuchanie ze słowami II i III zwrotki piosenki – kształcenie pamięci słownej i muzycznej, rozwijanie umiejętności wokalnych i zainteresowań muzycznych
 • Nauka słów piosenki – wolno i wyraziście mówimy wersy II i III zwrotki. Dziecko powtarza tekst.
 • Wspólne śpiewanie piosenki z akompaniamentem wokalnym.
 • Swobodna zabawa ruchowa przy piosence.

Piosenka ,,Kolorowe światła”

Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulicę z mamą.
Droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

Piosenka ,,Kolorowe światła” https://www.youtube.com/watch?v=C65JYDOl-Vs

 3. „Do czego służą znaki ewakuacyjne” – zabawa dydaktyczna – poznanie wyglądu kilku znaków ewakuacyjnych i ich znaczenia, wyjaśnienie pojęcia ,,ewakuacja”, rozwijanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 

 • Rozkładamy na dywanie karty obrazkowe ze znakami ewakuacyjnymi i inicjujemy rozmowę na ich temat. Omawiamy wygląd znaków i wyjaśniamy dziecku gdzie takie znaki się znajdują i co oznaczają, następnie wyjaśniamy pojęcie ,,ewakuacja”.

WAŻNE!
Ewakuacja to natychmiastowe przemieszczenie ludzi z miejsca, które zagraża ich życiu lub zdrowiu. Wszystkie znaki ewakuacyjne są „świecące”, aby zawsze były dobrze widoczne – nawet w ciemności i w zadymionym pomieszczeniu.

 Do pobrania: Plansze dydaktyczne_Znaki ewakuacyjne

 4. ,,Znaki ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz bezpieczna i praktyczna ewakuacja” – oglądanie filmu edukacyjnego – utrwalenie elementarnej wiedzy na temat bezpiecznej ewakuacji, kształtowanie prozdrowotnych postaw i umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

https://www.youtube.com/watch?v=pI7psA5FpW8

5. „Prawidłowe zachowanie podczas ewakuacji” – pogadanka i zabawa naśladowcza w oparciu o materiał obrazkowy – nabywanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 

 • Rozkładamy na dywanie karty obrazkowe prezentujące prawidłowe zachowania podczas wystąpienia pożaru i ewakuacji.
 • Rozpoczynamy pogadankę zachęcając dziecko do aktywnego udziału – Prosimy dziecko aby odsłaniało kolejne obrazki po czym rozmawiamy o sytuacjach na nich przedstawionych, podkreślając, że:
 1. Zawsze udajemy się w stronę wyjścia ewakuacyjnego, które wskazuje strzałka na znaku i jeżeli zachodzi potrzeba, zawsze poruszamy się schodami. Nie używamy windy, bo w każdej chwili może ona się zepsuć.
  W przypadku pożaru nigdy nie chowamy się w szafie, pod biurkiem czy pod łóżkiem.
 2. W zadymionym pomieszczeniu poruszamy się w pozycji pochylonej lub na czworakach ponieważ powietrze na dole jest czystsze i chłodniejsze, gdyż dym i gorące powietrze unosi się do góry.

Zabawa naśladowcza

 • Po omówieniu obrazków przeprowadzamy zabawę naśladowczą – wspólnie naśladujemy wykonywane czynności podczas prawidłowej i bezpiecznej ewakuacji na wypadek pożaru
 • Podajemy hasło ,,Pożar. Dym. Ewakuacja!”
 • Podajemy kolejne czynności wykonywane przy bezpiecznej ewakuacji i wspólnie z dzieckiem
 1. Zostawiamy wszystko i ustawiamy się ,,gęsiego”- dziecko za dorosłym.
 2. Idziemy w pozycji pochylonej lub na czworakach.
 3. Idziemy kierując się do najbliższego wyjścia – przypomnimy, że nie kryjemy się pod sprzętami, nie zatrzymujemy się, nie wracamy po zabawkę!
 4. Wychodzimy z pokoju, jeżeli to możliwe z domu wyjaśniając dziecku dlaczego.

Do pobrania: Plansze dydaktyczne_Bezpieczna ewakuacja

 6. ,,Znaki” – składanie obrazków pociętych na części w całość – doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie sprawności manualnej 

 • Przygotowujemy wydruk karty pracy, klej i pędzel, czystą kartkę A4
 • Wycinamy i rozcinamy  na dwie części wszystkie obrazki z wydruku
 • Zachęcamy dziecko do wykonania zadania – Polecenie: złóż obrazki znaków z części w całość i przyklej na czystej kartce papieru.

Do pobrania: Karta pracy_Znaki_składanie obrazków z części w całość

7. „Gdy zamierzasz przejść ulicę” – zabawa ilustracyjna do wiersza W Chotomskiej – utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, doskonalenie umiejętności uważnego obserwowania i naśladowania

 • Wspólnie z dzieckiem powtarzamy tekst wiersza, wykonując niżej opisane ruchy.

„Pięć zasad przechodzenia przez jezdnię” W. Chotomska

Gdy zamierzasz przejść ulicę – Zataczamy prawą ręka łuk od lewej do prawej strony.
Musisz poznać tajemnicę. – Pokazujemy palcem wskazującym głowę.
Na chodniku przystań z boku. – ,,Jezdnią” będzie dywan – stoimy z boku dywanu.
Popatrz w lewo bystrym okiem. – Patrzymy w lewą stronę.
Skieruj w prawo wzrok sokoli. – Patrzymy w prawą stronę.
Znów na lewo spójrz powoli. – Patrzymy w lewą stronę.
Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie. – Rozkładamy ręce na boki.

– Przechodzimy na drugą stronę ,,jezdni”/ dywanu.

 

 1. ,,Zebra w biało-czarne pasy” – zabawa plastyczna inspirowana zagadką – rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie odtwórczej wyobraźni plastycznej, doskonalenie sprawności manualnej

,,Zagadka o zebrze”
Malowana bywa na ulicach miasta.

A w Afryce biega żywa, ale też pasiasta. 

 • Przygotowujemy przybory i środki plastyczne do malowania: arkusz szarego papieru, gruby pędzel, czarna i biała farba plakatowa, woda.
 • Czytamy tekst zagadki – Dzieci mają za zadanie odgadnąć co to jest?
 • Oglądanie planszy dydaktycznej przedstawiającej ,,zebrę – przejście dla pieszych”.
 • Zachęcenie dziecko do malowanie zebry papierze – pasów naprzemiennie białych i czarnych.

Do pobrania: Plansza dydaktyczna_ ZEBRA_ Przejście przez jezdnię

 9. ,,Kółko graniaste” – zabawa ruchowa ze śpiewem – wprowadzenie wesołego nastroju i odprężenie po czynnościach związanych z zajęciami i wykonywaniem pracy plastycznej

https://www.youtube.com/watch?v=K6xLVQslAA8

https://www.youtube.com/watch?v=bW6zJQDgCkg

Dodatek specjalny dla Gwiazdeczek, Skrzacików i Serduszek

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU obchodzony jest od 1999 roku i przypada w każdy pierwszy piątek października. W tym roku Dzień Uśmiechu obchodzimy 2 października. Źródłem, z którego zaczerpnięto pomysł stworzenia Światowego Dnia Uśmiechu był symbol uśmiechniętej  buźki  zwanej ,,Smail face”, której twórcą był Harvey Ball w 1963 roku. ,,Smiley face” miała symbolizować bezinteresowny uśmiech, radość życia i życzliwość wobec innych czyli to, czego tak bardzo brakuje nam na co dzień. Światowy Dzień Uśmiechu ma nam przypomnieć o tym, że warto się na chwilę zatrzymać, dostrzec drugiego człowieka i zwyczajnie się do niego uśmiechnąć, czyniąc tym samym swój i jego świat lepszym.

Niech hasłem dzisiejszego dnia dla wszystkich maluszków będzie rymowanka:
,,ŚMIECH TO ZDROWIE! KAŻDY CI POWIE!”

Gwiazdeczki, Skrzaciki, Serduszka!!!

Wspólnie z rodzicami obejrzyjcie plakat ,,Międzynarodowy Dzień Uśmiechu” – poproście rodziców o wydrukowanie plakatu i powieszenie go  w pokoju. Plakat będzie WAM przypominał każdego dnia o ,,UŚMIECHU”.

Do pobrania: Plakat_ ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU

 1. Piosenki ,,Uśmiechnij się” i ,,Słoneczko uśmiechnij się”

Teraz posłuchajcie piosenek i obejrzyjcie do nich wesołe animacje – możecie zaprosić rodziców do wspólnej zabawy przy piosenkach.

AGI BAGI – “Uśmiechnij się” – Piosenka dla dzieci – wersja polska i angielska

https://www.youtube.com/watch?v=QntvOVwN0UM&list=PL681yzi6ffRF4ACtAMf8wNFnXLP4La76p&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=wAFzgA-fTWs&list=PL681yzi6ffRF4ACtAMf8wNFnXLP4La76p&index=8

,,Słoneczko uśmiechnij się”     https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y

 1. Zabawa plastyczna ,,Uśmiechnięty order”

Proponuję WAM zabawę plastyczną i wykonanie wspólnie z rodzicami ,,Uśmiechniętych orderów”. ,,Uśmiechnięty order” zróbcie dla każdego członka rodziny, dla babci i dziadka również – będą bardzo się cieszyć. Wystarczy ordery wyciąć, przymocować do nich wstążeczkę, zawiązać kokardkę i gotowe.

Do pobrania: UŚMIECHNIĘTY ORDER_Szablony do wycięcia

 1. Interaktywne puzzle ,,Uśmiechnięte emotikonki”

Nadszedł czas na wspólna z rodzicami interaktywna zabawę z ,,uśmiechniętymi emotikonkami”. Podaję link do interaktywnych puzzli, jestem pewna, że ta zabawa WAM się spodoba.

Wybieramy poniższy linki najpierw pierwszy potem drugi, dziecko dokładnie z uwaga patrzy na obrazek, następnie klikamy w strzałki w lewym dolnym rogu i puzzle są gotowe do układania przez dziecko.

Buzka 4 puzzle  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=186af5aa728f

Buzka 9 puzzli   https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1029e59138eb

 1. Kolorowanki ,,Śmiech to zdrowie”

Na koniec proponuj kolorowanki z uśmiechem – pokolorujcie uśmiechniętego emotikonka, słoneczko lub kwiatuszek, a może uda WAM się pokolorować wszystkie i to koniecznie z uśmiechem!

Do pobrania: Kolorowanki_Śmiech to zdrowie

 A na koniec – Gwiazdeczki, Skrzaciki, Serduszka!!! Życzę WAM świetnej zabawy i…

 Uśmiechajcie się nie tylko dzisiaj i pamiętajcie: „Śmiech – to zdrowie! Każdy wam to powie”.

Przygotowała: Ewa Półtorak


Data: 01.10.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Jesteśmy bezpieczni na ulicy” 

Temat dnia: ,,Znam numery telefonów alarmowych”

Cele: poznanie numerów alarmowych i zasad korzystania z nich, wprowadzenie europejskiego numeru alarmowego 112 do zapamiętania, rozwijanie procesów myślowych, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych  

 1. „Sygnalizator” – zabawa ruchowa – rozwijanie orientacji przestrzennej, doskonalenie uwagi i umiejętności szybkiego reagowania na sygnał wzrokowy
 • Przygotowujemy trzy emblematy sygnalizacji świetlnej – wydruk plansz
 • Wyjaśniamy dziecku zasady zabawy – Gdy pokazujemy ,,sygnalizator ze światłem zielonym” – dziecko biega swobodnie po pokoju, gdy pokazujemy ,,sygnalizator ze światłem żółtym” – zatrzymuje się i patrzy na boki przysłaniając ręką oczy, gdy pokazujemy ,,sygnalizator ze światłem czerwonym” – stoi w wyprostowanej pozie

Do pobrania: Emblematy do zabawy_Sygnalizator świetlny

 1. ,,Hołki Połki” – zabawa ruchowa ze śpiewem – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie umiejętności rozróżniania lewej i prawej strony własnego ciała, utrwalenie zabawy.

 Zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy przy animacji i muzyce.

Daj prawą rękę w przód, daj prawa rękę w tył,
daj prawą rękę w przód i teraz trzęś nią trzęś
Zrób potem hołki połki i w koło obróć się
Wszystko zrobione jest
Daj lewą rękę w przód …

Daj prawą nogę w przód …
Daj lewą nogę w przód …
Daj swoją głowę w przód …
Daj swoją pupę w tył …
Zrób 1 krok w przód …

Zabawa  ,,Hołki Połki”  https://www.youtube.com/watch?v=b8v0VWpje9o

 1. Ważne numery” – słuchanie wiersza – wdrażanie do uważnego słuchania, kształcenie pamięci, umiejętności dłuższego skupiania uwagi i spostrzegawczości
 • Czytamy wiersz pokazując jednocześnie plansze dydaktyczne, które przedstawiają numery alarmowe i funkcjonariuszy a następnie wyjaśniamy znaczenie treści/numerów alarmowych.

Wiersz ,,Ważne numery”

Znam już na pamięć numery alarmowe
gdy zajdzie potrzeba – w głowie są gotowe.
997 – tu policję się wzywa,
998 – straż pożarna przybywa,
999 – ważne życie i zdrowie
jedzie na sygnale szybkie pogotowie.
W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało,
lecz nigdy dla zabawy – gdy nic się nie stało.
997 – policja pędzi już.
998 – strażacy są tuż, tuż.
999 – karetka do nas jedzie.
Poradzę sobie teraz w największej nawet biedzie!

 • Wyjaśnienie znaczenia numerów alarmowych – Aby zapewnić ludziom o każdej porze dnia i nocy jak najlepsze bezpieczeństwo utworzono numery telefonów, do których wszyscy ludzie, w tym również dzieci mają dostęp i możliwość dzwonienia w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach.
 • Gdy chcemy wezwać policję dzwonimy pod numer 997
 • Gdy chcemy wezwać straż pożarną dzwonimy pod numer 998
 • Gdy chcemy wezwać pogotowie dzwonimy pod numer 999

Pod alarmowe numery telefonów dzwonimy tylko, jeśli ktoś potrzebuje pomocy.

Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno dzwonić pod numery alarmowe dla zabawy!

Do pobrania: Plansza dydaktyczna_Ważne numery alarmowe 

 1. „Kto pomoże?” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem materiału obrazkowego – rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo – skutkowego, przyswajanie elementarnej wiedzy na temat zachowania sie w sytuacjach niebezpiecznych
 • Wycinamy i rozkładamy na stole obrazki przedstawiające niebezpieczne sytuacji, funkcjonariuszy służb , pojazdy uprzywilejowane i numery telefonów alarmowych
 • Dziecko wybiera obrazek przedstawiający niebezpieczną sytuację, opowiada co widzi na obrazku, następnie wspólnie z dorosłym dobiera pasujące obrazki – funkcjonariusza służb , pojazd uprzywilejowany i numer telefonu alarmowego

Do pobrania: Obrazki do zabawy dydaktycznej_Kto pomoże

 1. ,,Kolorowe światła” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence – rozwijanie poczucia rytmu – doskonalenie umiejętności poruszania się krokiem marszowym, utrwalenie słów I zwrotki i refrenu.
 • Zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy, śpiewania I zwrotki i refrenu piosenki
 • Podczas nagrania zwrotek poruszamy się rytmicznie krokiem marszowym, podczas refrenu tańczymy z dzieckiem w małym kółeczku.

Piosenka ,,Kolorowe światła” https://www.youtube.com/watch?v=C65JYDOl-Vs

 1. Słuchanie wiersza ,,Numer alarmowy 112” – zapoznanie z międzynarodowym numerem alarmowym 112 i jego znaczeniem – kształcenie pamięci, przyswajanie elementarnych zasad bezpieczeństwa, wdrażanie do dbania o swoje bezpieczeństwo i innych

 Zachęcamy dziecko do uważnego wysłuchania wiersza

 • Podczas czytania pokazujemy plansze dydaktyczne ,,Numer alarmowy 112”, wyjaśniamy jego znaczenie, powtarzamy z dzieckiem numer starając się, aby go zapamiętało.

Wierszyk dla dzieci ,,Numer alarmowy 112”

Każde dziecko wiedzieć winno,
dokąd dzwonić się powinno.
Gdy się stanie coś przykrego,
jeden numer jest od tego.

Najpierw ładnie się przedstawić,
podać adres, gdzie się zjawić.
Ciut nakreślić, co się stało,
żeby pomoc przyjechała.

Zapamiętać cyfry łatwo,
nawet całkiem małej dziatwie.
Jeden, jeden i dwójeczkę,
nauczymy się w chwileczkę.

Sto dwanaście – pamiętajcie,
pomoc szybko tam wzywajcie.
Dyspozytor w mig przekaże
Pogotowiu, da znak Straży,

powiadomi też Policję.
Jeden numer, jak widzicie.
Sto dwanaście! Miejcie w głowie,
tam wezwiecie pogotowie.

Straż przyjedzie, pożar zgaśnie,
pod numerem sto dwanaście.
Jeden, jeden, dwa – pamiętaj,
numer ten trzeba wykręcać.

Do pobrania: Plansze dydaktyczne_Numer alarmowy 112 

 1. Karta pracy ,,Straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe” – dobieranka obrazkowa – nabywanie umiejętności dobierania do pary obrazków wg kryterium funkcjonalności
 • Zachęcamy dziecko do wykonania zadania odwołując się do treści poznanych wierszyków i ilustracji

Do pobrania: Karta pracy_ Straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe

 1. Oglądanie filmu dydaktycznego pt. ,,Numery alarmowe dla dzieci” z cyklu Lulek TV – podsumowanie poznanych wiadomości, kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo

 Film https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk

Do pobrania: Plakat do powieszenia w pokoju dziecka_Numery alarmowe

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 30.09.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Jesteśmy bezpieczni na ulicy”

Temat dnia: ,,Znam swój adres zamieszkania”

Cele: Utrwalenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, nabywanie umiejętności posługiwania się adresem swojego miejsca zamieszkania, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, kształcenie procesów poznawczych, rozwijanie zainteresowań muzycznych i umiejętności wokalnych

 1. „Gdy zamierzasz przejść ulicę” – zabawa ilustracyjna do wiersza W. Chotomskiej – kształcenie pamięci słownej, utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie twórczej wyobraźni ruchowej

 • Razem z dzieckiem powtarzamy głośno i wyraźnie tekst wierszyka z jednoczesnym pokazywaniem.

 „Pięć zasad przechodzenia przez jezdnię” W. Chotomska

Gdy zamierzasz przejść ulicę – Zataczamy prawą ręka łuk od lewej do prawej strony.
Musisz poznać tajemnicę. – Pokazujemy palcem wskazującym głowę.
Na chodniku przystań z boku. – ,,Jezdnią” będzie dywan – stoimy z boku dywanu.
Popatrz w lewo bystrym okiem. – Patrzymy w lewą stronę.
Skieruj w prawo wzrok sokoli. – Patrzymy w prawą stronę.
Znów na lewo spójrz powoli. – Patrzymy w lewą stronę.
Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie. – Rozkładamy ręce na boki.

– Przechodzimy na drugą stronę ,,jezdni”/ dywanu.

 

 1. „Ruch drogowy” – zabawa dydaktyczna – rozwiązywanie zagadek słownych związanych z ruchem drogowym, rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności kojarzenia faktów

 Rozkładamy na stole obrazki przedstawiające: sygnalizator świetlny, drogę dla rowerów, znaki drogowe, zebrę/przejście dla pieszych, chodnik, samochód. Czytamy kolejne zagadki – zadaniem dziecka jest wskazanie obrazka przedstawiającego rozwiązanie wysłuchanej zagadki.

 Zagadki

Gdy one na ulicy swój kolor zmieniają,
wtedy wszyscy idą albo w miejscu stają. (sygnalizacja świetlna)
Jeśli kierowcą jesteś roweru,
to się na drogę tę właśnie kieruj!(droga dla rowerów)
 

 

 

Stoją przy drodze na jednej nodze
wszystkim kierowcom ku przestrodze.
Obrazki na nich rozmaite
czyta kierowca – zamiast liter.(znaki drogowe)

Zabawny zwierzak w paski,
czasem mieszka w Afryce,
czasem nas przeprowadza
bezpiecznie przez ulicę.(zebra)

Jest przy każdej jezdni po to, by chodzić po nim piechotą. (chodnik)

Chodź nóg nie posiada, szybko pędzi szosą,bo nie nogi ale koła po szosie go niosą.(samochód)

 

Do pobrania: Obrazki do zabawy dydaktycznej_Ruch drogowy

 „Ruch drogowy” – zabawa ruchowa naśladowcza – rozwijanie koordynacji ruchowej i twórczej wyobraźni ruchowej

 • Do zabawy wykorzystujemy obrazki z poprzedniej zabaw.
 • Dziecko swobodnie tańczy w rytm dowolnej muzyki, na przerwę w muzyce wykonuje czynności inspirowane obrazkiem np.:
 • zebra – chodzenie z wysokim unoszeniem kolan;
 • sygnalizator świetlny – stanie bez ruchu;
 • droga dla rowerów – wykonywanie „rowerka” – leżenie na plecach i ruszanie nogami;
 • chodnik – swobodne chodzenie;
 • samochód – naśladowanie jazdy samochodem i kierowanie kierownicą;
 • znak drogowy – stanie na baczność.

Zabawę powtarzamy 2-3 razy

 1. „Fenek w parku” – słuchanie opowiadania połączone z układaniem historyjki obrazkowej – wdrażanie do uważnego słuchania i oglądania, rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i umiejętności dostrzegania związków treściowych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Czytamy bajkę – zachęcamy dziecko do uważnego słuchania, następnie inspirujemy pytaniami rozmowę na temat przygody Fenka.
 • Rozkładamy obrazki historyjki – zachęcamy dziecko do opowiadania o tym, co znajduje się na poszczególnych obrazkach, potem wspólnie układamy obrazki w kolejności zgodnej z przebiegiem zdarzeń.

Opowiadanie ,,Fenek w parku”
Pewnego słonecznego popołudnia, lisek Fenek z mamą Lisicą udali się do parku na plac zabaw. Mama lisica odpoczywała na ławce, a Fenek bawił się z innymi dziećmi w piaskownicy. Nagle zjeżdżając ze zjeżdżalni zauważył pięknego żółto-niebieskiego motyla. Tak bardzo się nim zauroczył, że nie chciał spuszczać go z oczu. Biegł za nim, próbował go łapać, ale motyl leciał coraz wyżej i wyżej. W tym momencie Fenek spostrzegł się, że znajduje się poza placem zabaw, nie widzi innych dzieci, a co najgorsze – nie ma jego mamy. Zrobiło mu się bardzo smutno, chciało mu się płakać i myślał już tylko o tym, że chce być w swoim domku. Na szczęście w pobliżu przechodził policjant Nosorożec. Fenek podbiegł do niego i opowiedział co mu się przytrafiło. Policjant zapytał Fenka czy zna adres swojego zamieszkania. Fenek odpowiedział, że mama uczyła go adresu i teraz wie, że mieszka przy ulicy Lisiej 1 w Zwierzogrodzie. Policjant wraz z Fenkiem udali się pod wskazany adres i już z daleka widzieli w oknie mamę Lisicę, która czekała na synka. Zarówno policjant jak i mama powiedzieli Fenkowi, że następnym razem musi być bardziej ostrożny i nie może oddalać się od dorosłych. Jednocześnie oboje byli z niego bardzo dumni, bo pamiętał adres swojego zamieszkania i dzięki temu wszystko dobrze się skończyło.

Pytania do treści bajki:

 • Gdzie wybrał się Fenek z mamą Lisicą?
 • Co robił Fenek w parku?
 • Dlaczego Fenek oddalił się od mamy?
 • Jak czuł się Fenek kiedy zorientował się, że się zgubił?
 • Kto pomógł Fenkowi?
 • Czy Fenek znał adres swojego miejsca zamieszkania?
 • Czy ważne jest, aby znać adres swojego domu?
 • Czy adres zamieszkania możemy podać każdej osobie?

WAŻNE
Zwracamy uwagę dzieci, że należy zachować ostrożność w kontakcie z nieznajomymi i nie podawać swojego adresu zamieszkania wszystkim, bo może to być niebezpieczne. Należy jednak znać adres swojego zamieszkania, bo w sytuacji, gdy się zgubimy jest to bardzo pomocne.

Do pobrania: Historyjka obrazkowa_Fenek w parku

 1. ,,Kolorowe światła” – osłuchanie z melodią piosenki oraz słowami I zwrotki i refrenu – kształcenie pamięci słownej i muzycznej, rozwijanie umiejętności wokalnych i zainteresowań muzycznych 
 • Słuchamy piosenki a następnie rozmawiamy na temat treści, zachęcamy dziecko do określenia tempa (wolne i szybkie) i nastroju piosenki (wesoła).
 • Nauka słów piosenki – wolno i wyraziście mówimy wersy I zwrotki i refrenu. Dziecko powtarza tekst.
 • Śpiewanie poznanego fragmentu piosenki z akompaniamentem wokalnym.
 • Swobodna zabawa ruchowa przy piosence.

 Do pobrania:  Karty pracy do wyboru-Samochód

 Piosenka ,,Kolorowe światła”

Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulicę z mamą.
Droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

Piosenka ,,Kolorowe światła” https://www.youtube.com/watch?v=C65JYDOl-Vs

 6. Znam swój adres” – zabawa dydaktyczna – nabywanie umiejętności posługiwania się adresem swojego miejsca zamieszkania, przyswajanie elementarnej wiedzy społecznej 

 • Zachęcamy dziecko do powtarzania za dorosłym swojego imienia, nazwiska, nazwy miasta, nazwy ulicy i numeru domu/mieszkania w którym mieszka. Wyjaśniamy dziecku, że to jest jego ,,adres zamieszkania”. 
 1. ,,Samochód” – zabawa plastyczna – tworzenie kompozycji z gotowych elementów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej
 • Przygotowujemy wydruk kart pracy z elementami do wycięcia, nożyczki, klej, kartkę papieru A4.
 • Prosimy dziecko o wybranie ,,samochodu”, który będzie układać.
 • Wycinamy elementy wybranej kompozycji, można dać dziecku drugi wydruk karty, aby próbowało samo ciąć nożyczkami.
 • Zachęcamy dziecko do ułożenia samochodu/kompozycji z przygotowanych elementów i naklejenie jej na czysta kartkę. 
 1. Spacer ulicami miasta – obserwacja ulic, zwrócenie uwagi na przejścia dla pieszych, pobocze jezdni, chodniki, drogi dla rowerów i znaki drogowe lub oglądanie filmu edukacyjnego pt. ,,Zasady bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków” 

Film edukacyjny ,,Zasady bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków”

https://www.youtube.com/watch?v=0khNii9A2f0

 1. ,,Kołysanki Utulanki” – relaksacja przy muzyce https://www.youtube.com/watch?v=vxJ5aA5HMwo

 DODATKOWE PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI

,,DZIEŃ CHŁOPAKA”

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witam serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę!

***

Wszystkim Chłopcom

z grup Gwiazdeczki, Skrzaciki i Serduszka

z okazji tego Dnia Niezwykłego

ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

Proponuję, aby dziewczynki zrobiły kolegom ze swoich grup niespodziankę w postaci laurki.

Do pobrania: Laurka dla chłopca-kolorowanka

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 29.09.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Jesteśmy bezpieczni na ulicy”

Temat dnia: ,,Jesteśmy bezpieczni na drodze”

Cele: Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię i do bezpiecznego zachowania się w jej pobliżu, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i grafomotorycznych, poznawanie cech wielkościowych przedmiotów (wielkość – duży, mały), nabywanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania układów rytmicznych

 1. ,, Policjant i kierowca” zabawa bieżna – rozwijanie orientacji przestrzennej, nabywanie umiejętności szybkiego reagowania na umowny sygnał dźwiękowy
 • Wycinamy z tekturki rekwizyt do zabawy – koło, które posłuży dziecku jako kierownica.
 • Wyjaśniamy dziecku na czym polega zabawa: Dziecko swobodnie biega po wyznaczonym obszarze (dywan) naśladując kierującego pojazdem kierowcę, na odgłos gwizdka zatrzymuje się w bezruchu.
 1. ,,Duże i małe samochody” – zabawa dydaktyczna – określanie cech wielkościowych przedmiotów, rozumienie pojęć ,,duży” i ,,mały”, dostrzeganie i kontynuowanie powtarzającej się sekwencji układu rytmicznego
 • Przygotowujemy kartoniki przedstawiające samochody – wycinamy z planszy.
 • Wyjaśniamy dziecku zasady zabawy dydaktycznej – podajemy polecenia: Obejrzyj samochody na kartonikach. Wskaż te, które są duże i połóż razem. Wskaż te, które są małe i też połóż razem. Powiedz czym się różnią zebrane w zbiory samochody? (wielkością).
 • Tworzymy prosty układ rytmiczny wg następującej prawidłowości: ,,duży – mały – duży – mały …” a następnie zachęcamy dziecko do ułożenia takiego samego układu rytmicznego, jeżeli dziecko wykazuje zainteresowanie to podajemy kolejny rytm ,,duży – duży – mały – mały – duży – duży – mały – mały …”, który dziecko ma ułożyć

Do pobrania: Obrazki do zabawy dydaktycznej_Duże i małe samochody

 1. ,,Balonik” – zabawa ruchowa – rozwijanie zmysłu równowagi, wytworzenie radosnej atmosfery, utrwalenie zabawy poznanej w przedszkolu

Baloniku mój malutki,
Rośnij duży, okrąglutki.
Balon urósł, że aż strach,
Przebrał miarę, zrobił bach!

 • Wspólnie z dzieckiem tworzymy ,, koło – balonik”, sycząc, spuszczamy z „balonika” powietrze, przesuwając się do środka koła.
 • Następnie, mówimy słowa wierszyka i nadmuchujemy „balonik”, robiąc coraz większe koło aż „balonik” pęka i bezpiecznie upadamy na podłogę/dywan.

,,Baloniku mój malutki”  https://www.youtube.com/watch?v=SRldrPp9Los 

 1. „Na ulicy” – rozmowa inspirowana materiałem obrazkowym – zapoznanie z podstawowymi zasadami uczestnictwa w ruchu drogowymi, rozwijanie umiejętności rozróżniania uczestników ruchu drogowego (piesi, kierowcy, pasażerowie), rozpoznawania i nazywania pojazdów oraz miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię, poszerzenie słownika czynnego – wprowadzenie określeń: przejście dla pieszych, pasy, zebra, sygnalizator świetlny, znak drogowy, ścieżka rowerowa, jezdnia
 • Demonstrujemy dziecku plansze dydaktyczne i wyjaśniamy podstawowe zasady ruchu drogowego odwołując się do obserwacji i doświadczeń własnych dziecka.
 • Zachęcamy dziecko do samodzielnego wypowiadania się na temat treści obrazków i wyszukiwania wskazanych elementów

Do pobrania:  Plansza dydaktyczna_Ruch drogowy_1
Plansza dydaktyczna_Ruch drogowy_2

 1. ,,Kolorowe światła” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence – rozwijanie poczucia rytmu – doskonalenie umiejętności poruszania się krokiem marszowym, rozwijanie zainteresowań muzycznych; czerpanie radości z zabaw przy muzyce
 • Słuchamy piosenki i zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy.
 • Podczas nagrania zwrotek poruszamy się rytmicznie krokiem marszowym, podczas refrenu tańczymy z dzieckiem w małym kółeczku.

Piosenka ,,Kolorowe światła”  https://www.youtube.com/watch?v=C65JYDOl-Vs 

 1. „Gdy zamierzasz przejść ulicę – słuchanie i nauka wiersza W. Chotomskiej na pamięć– kształcenie pamięci słownej, utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie twórczej wyobraźni ruchowej

„Pięć zasad przechodzenia przez jezdnię” W. Chotomska

Gdy zamierzasz przejść ulicę musisz poznać tajemnicę.

 1. Na chodniku przystań bokiem.
 2. Popatrz w lewo bystrym okiem.
 3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.
 4. Znów na lewo spójrz powoli.
 5. Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.
 • Omawiamy z dzieckiem treść wiersza, wolno, wyraziście i z prawidłową intonacją wybrzmiewamy kolejne wersy wiersza i zachęcamy dziecko do ich 
 • Po opanowaniu tekstu można recytować wiersz z jednoczesnym ilustrowaniem ruchem jego treści, przyda się wówczas ,,zebra” zrobiona z białych i czarnych pasków papieru na dywanie.
 1. ,,Zebra” – ćwiczenie grafomotoryczne – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nabywanie umiejętności rysowania prostych linii ciągłych
 • Przygotowujemy czarny flamaster, czarną kredkę i kartę pracy.
 • Pokazujemy dziecku sposób wykonania zadania – Po wykropkowanym śladzie rysujemy flamastrem poziome linie, ruchem ciągłym, zawsze od strony lewej do prawej, następnie przy pomocy kredki co drugi powstały pas kolorujemy na czarno.

Do pobrania: Karta pracy_Zebra_ćwiczenie grafomotoryczne 

 1. ,,Hołki Połki” – zabawa ruchowa ze śpiewem – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i umiejętności rozróżniania stron lewej i prawej, nabywanie umiejętności słuchania, obserwowania i naśladowania
 • Oglądamy animację, a następnie zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy przy muzyce.

Daj prawą rękę w przód,
daj prawa rękę w tył, daj prawą rękę w przód i teraz trzęś nią trzęś
Zrób potem hołki połki i w koło obróć się
Wszystko zrobione jest
Daj lewą rękę w przód …

Daj prawą nogę w przód …
Daj lewą nogę w przód …
Daj swoją głowę w przód …
Daj swoją pupę w tył …
Zrób 1 krok w przód …

Zabawa ,,Hołki Połki”  https://www.youtube.com/watch?v=b8v0VWpje9o

 9. Spacer ulicami miasta – obserwacja ruchu drogowego, praktyczne stosowanie zasad przechodzenia przez jezdnię lub oglądanie filmu edukacyjnego pt. ,,Bezpieczne zachowania”

10.  Filmy ,,Bezpieczne zachowania”

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug    

11. ,,Kołysanki Utulanki” – relaksacja przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=vxJ5aA5HMwo

 Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 28.09.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Jesteśmy bezpieczni na ulicy”

Temat dnia: ,,Moja droga do przedszkola”

Cele: Poznanie elementarnych zasad ruchu drogowego, znaczenia kolorów świateł sygnalizacji świetlnej i podstawowych zasad uczestnictwa pieszych w ruchu drogowym, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i aktywności poznawczej. 

 1. ,, Światło zielone – światło czerwone” – zabawa ruchowa – rozwijanie orientacji przestrzennej i umiejętności szybkiego reagowania na umowny sygnał wzrokowy
 • Przygotowujemy dwa koła, zielone i czerwone (wycinamy z bloku technicznego).
 • Wyjaśniamy dziecku na czym polega zabawa: Dziecko swobodnie chodzi po pokoju, gdy pokażemy koło zielone biega naśladując odgłosy samochodów, gdy pokażemy koło czerwone zatrzymuje się i przybiera wyprostowaną pozycję.
 1. ,,Domy” – zabawa konstrukcyjna – rozwijanie umiejętności manipulowania i zręczności podczas łączenia różnych elementów

 Przygotowujemy dowolne klocki.

 • Zachęcamy dziecko do wspólnego konstruowania form przestrzennych przypominających swym kształtem domy.
 1. „Droga do przedszkola” – słuchanie wiersza Bożeny Formy – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i zainteresowań czytelniczych, zaznajomienie z adresem swojego zamieszkania
 • Zachęcamy dziecko do uważnego słuchania wiersza.
 • Po wysłuchaniu inicjujemy rozmowę kierowana pytaniami na temat treści wiersza.

 ,,Droga do przedszkola” Bożena Forma

 Codziennie wczesnym rankiem,
zawsze drogę tę samą,
przemierzam do przedszkola
razem z moją mamą.

Mijam skrzyżowanie,
sklepy, park i szkołę,
potem kilka domów
i widzę przedszkole.

Jestem przedszkolakiem,
więc swój adres znam,
do domu potrafię
drogę wskazać wam.

Do pobrania: Ilustracja do wiersza_Droga do przedszkola 

Propozycje pytań:

 • Gdzie chodzi codziennie rano dziecko z wiersza? (do przedszkola)
 • Z kim dziecko chodzi do przedszkola? (z mamą)
 • Co mija po drodze do przedszkola? (skrzyżowanie, sklepy, park, szkołę, domy)
 • Co to jest skrzyżowanie? (ulice, które się przecinają)
 • Czy dziecko z wiersza zna swój adres? (tak)
 • A ty znasz swój adres zamieszkania? (jeżeli nie zna to podajemy i staramy się by zapamiętało)
 1. ,,Kolorowe światła” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence – rozwijanie poczucia rytmu – doskonalenie umiejętności poruszania się krokiem marszowym, rozwijanie zainteresowań muzycznych; czerpanie radości z zabaw przy muzyce
 • Słuchamy piosenki i zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy.
 • Podczas nagrania zwrotek poruszamy się rytmicznie krokiem marszowym, podczas refrenu tańczymy z dzieckiem w małym kółeczku.

Piosenka ,,Kolorowe światła”    https://www.youtube.com/watch?v=C65JYDOl-Vs

 1. „Moja droga do przedszkola, do babci i dziadka …” – rozmowa kierowana pytaniami na temat uczestnictwa w ruchu drogowym na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji – rozwijanie umiejętności wypowiadania się w sposób logiczny na zadane pytanie, nabywanie orientacji w elementarnych zasadach ruchu drogowego.
 • Zachęcamy dziecko do rozmowy.

 Propozycje pytań:

 • Opowiedz mi swoją drogę do przedszkola, do babci i dziadka.
 • Czym wolisz jechać: samochodem, rowerem czy na hulajnodze a może wolisz chodzić pieszo ?
 • Czy jeżdżąc na rowerze/hulajnodze masz kask na głowie?
 • Czy korzystasz z drogi rowerowej?
 • Czy mijasz po drodze jakieś znaki drogowe?
 • Czy przechodzisz przed jezdnię w wyznaczonych miejscach – po pasach?
 • Czy masz jakieś zawieszki lub opaski odblaskowe?

 Po rozmowie  podajemy dziecku elementarne zasady bezpiecznego poruszania się po drodze

PRZEJŚCIE Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Czekając na zapalenie się światła zielonego nie można stać blisko krawędzi chodnika.
Po zapaleniu się zielonego światła nie należy od razu wchodzić na jezdnię.
Należy upewnić się, że wszystkie pojazdy zjechały z przejścia dla pieszych.
Przez jezdnię nie wolno przebiegać ani zatrzymywać się na niej.
Przez jezdnię należy przechodzić szybkim, zdecydowanym krokiem tylko w wyznaczonych miejscach, po pasach.
Nie wolno wchodzić na przejście dla pieszych, gdy miga światło zielone lub, gdy włączyło się światło czerwone.

PRZEJŚCIE BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Przed przejściem zatrzymaj się przed jezdnią. Nie stój na krawędzi chodnika.
Spójrz w lewą stronę.
Spójrz w prawą stronę.
Ponownie popatrz w lewo.
Jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd, możesz przejść przez jezdnię.

 1. Oglądanie filmu dydaktycznego pt. ,,Jak przechodzić przez ulicę?” z cyklu Lulek TV – zapoznanie z elementarnymi zasadami ruchu drogowego, kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo

https://www.youtube.com/watch?v=59BwryyQ6NI

 1. ,,Hołki Połki” – zabawa ruchowa ze śpiewem – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i umiejętności rozróżniania stron lewej i prawej, nabywanie umiejętności słuchania, obserwowania i naśladowania, wprowadzenie nowej zabawy
 • Oglądamy animację, a następnie zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy przy muzyce.

Daj prawą rękę w przód, daj prawa rękę w tył,
daj prawą rękę w przód i teraz trzęś nią trzęś
Zrób potem hołki połki i w koło obróć się.

Wszystko zrobione jest
Daj lewą rękę w przód …
Daj prawą nogę w przód …
Daj lewą nogę w przód …
Daj swoją głowę w przód …
Daj swoją pupę w tył …
Zrób 1 krok w przód …

Zabawa ,,Hołki Połki”  https://www.youtube.com/watch?v=b8v0VWpje9o

 1. ,,Sygnalizator świetlny” – zabawa plastyczna – kolorowanie obrazka konturowego wg wzoru – nabywanie umiejętności rysowania w ograniczonej powierzchni, utrwalenie znajomości kolorów świateł ulicznych i ich znaczenia

Do pobrania: Sygnalizator świetlny_obrazek konturowy do pracy plastycznej

 Spacer ulicami miasta – obserwacja ruchu drogowego

 1. ,,Kołysanki Utulanki” – relaksacja przy muzyce
  https://www.youtube.com/watch?v=vxJ5aA5HMwo

Opracowała: Ewa Półtorak


Temat tygodnia: ,,Przyszła do nas kolorowa jesień”

 Data: 24.09.2020 r.

 Temat dnia: ,,Jesienny nastrój”

 Cele: Utrwalenie elementarnej wiedzy na temat charakterystycznych cech pory roku jesieni, rozwijanie twórczej wyobraźni plastycznej i muzyczno-ruchowej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie logicznego myślenia

 1. ,,Siup pod listek!” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania – rozwijanie koordynacji ruchowej i umiejętności szybkiego reagowania na umowny sygnał

 • Wyjaśniamy dziecku na czym polega zabawa – dziecko porusza się na czworakach po dywanie, na hasło ,,Siup pod listek” zwija się w kłębuszek.

 2. „Masażyk na dobry humor” – masażyk relaksacyjny – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, obserwowania i naśladowania, odprężenie i relaksacja

 Wypowiadamy tekst i wykonujemy odpowiednie gesty, które dziecko naśladuje.

 ,,Masażyk na dobry humor”
Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło – masujemy rękami czoło
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma – rozkładamy ręce na boki
Potem pod oczami, pod nosem i wargami – masujemy palcami pod oczami, nosem, ustami
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma – pokazujemy językiem w górę i w dół
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć – pokazujemy rękami głowę i uszy
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma – pokazujemy na palcach 1 i 2, 1 i 2, potem uszy
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la – powtarzamy słowa i śpiewamy
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże – otwieramy, zamykamy buzię, robimy duże oczy
Pogłaszcz główkę ładną swoją, policzki, brodę, czoło – głaszczemy głowę, policzki, brodę, czoło
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz! – lekko szczypiemy buzię,
 1. „Jesienne memory” – zabawa dydaktyczna – kształcenie pamięci wzrokowej, nabywanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie pojęcia ,,para”, poszerzanie słownika czynnego
 • Rozcinamy obrazki wzdłuż linii z obu plansz.
 • Rozkładamy na stole kartoniki z obrazkami do spodu (po dwa takie same).
 • Wyjaśniamy dziecku na czym będzie polegać zabawa – Dziecko ma za zadanie odsłaniać po dwa kartoniki w każdej rundzie. Jeśli znajdzie dwa takie same obrazki, nazywa je, zabiera i układa przed sobą. Jeśli nie, odwraca kartoniki z powrotem obrazkami do spodu i kontynuuje czynność odsłaniania.
 • Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie pary obrazków będą zebrane. Na koniec dziecko podaje nazwy zebranych rzeczy/przedmiotów i przelicza elementy dobrane w pary.

 Do pobrania:  Obrazki do zabawy_Jesienne memory

 4. ,,Gimnastyka rączek dla maluchów” – zabawa ruchowa przy muzyce – rozwijanie dużej i małej motoryki oraz koordynacji ruchowej, nabywanie umiejętności słuchania, obserwowania i naśladowania.

 • Przeprowadzamy zabawę wg pokazu
  https://www.youtube.com/watch?v=l91cyahu83o5. ,,Jesienne drzewo” – zabawa plastyczna – wykonanie pracy plastycznej metodą malowania pięcioma palcami – poznanie techniki malowania palcami, nabywanie umiejętności operowania barwną plamą, poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Przygotowujemy przybory do wykonania pracy: farby plakatowe, tacę, wydruk obrazka drzewa
 • Wylewamy ,,kleksy” farb na tacę, tak aby się nie mieszały
 • Wyjaśniamy dziecku na czym będzie polegać jego aktywność plastyczna – Dziecko macza kolejne palce w ,,kleksach” farb i odbija na koronie drzewa (każdy palec odbija inny kolor)
 • Dziecko odbija barwne plamy na koronie i pod drzewem, czuwamy nad tym, aby używało różnych barw jesiennych (czerwony, żółty, pomarańczowy, brązowy, zielony)

     Do pobrania: Obrazek drzewa do pracy plastycznej_Jesienne drzewo

 6. ,,Ola i liście” – zabawa muzyczno-ruchowa ilustrująca tekst piosenki, nauka słów II zwrotki piosenki – rozwijanie twórczej wyobraźni muzyczno-ruchowej, kształcenie pamięci słownej i muzycznej, rozwijanie zainteresowań muzycznych

 • Słuchamy razem z dzieckiem piosenki i inicjujemy rozmowę na temat treści II zwrotki.
 • Uczymy tekstu II zwrotki poprzez powtarzanie kolejnych wersów.
 • Śpiewamy z akompaniamentem wokalnym całą piosenkę.
 • Rozrzucamy na dywanie kolorowe liście (prawdziwe lub wycięte z papieru.)
 • Przy akompaniamencie wokalnym piosenki, razem z dzieckiem ,,spacerujemy” pomiędzy liśćmi, śpiewamy piosenkę i wykonujemy czynności adekwatne do jej treści.

 Piosenka pt.: ,,Poszła Ola na spacerek”

Poszła Ola na spacerek
Na słoneczko, na wiaterek
A tu lecą jej na głowę                              – podnosimy liście z dywanu i obrzucamy się nimi
Liście złote i brązowe.
A tu lecą jej na głowę
Liście złote i brązowe.

Myśli Ola – „Liści tyle
Zrobię bukiet z nich za chwilę               – zbieramy liście z dywanu
La, la, la, la, la, la, la, la, la                   – podnosimy ręce z liśćmi nad głowę i kręcimy się wokół wł. osi
La, la, la, la, la, la, la, la, la ……

https://www.youtube.com/watch?v=SSn3uYleM7Q

https://www.youtube.com/watch?v=FkvIpOg6ib4

7. „Jesienne zagadki” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności kojarzenia faktów, utrwalenie elementarnych wiadomości na temat jesieni

 • Rozkładamy na stole obrazki, tematycznie związane z jesienną porą roku.
 • Czytamy kolejno zagadki – zadaniem dziecka jest odgadnięcie zagadki i wyszukanie odpowiedniego obrazka

Jak się nazywa ta pora roku, co ścieli liściasty dywan wokół? (jesień)

Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie. Kiedy deszcz rosi, nad głową go nosisz. (parasol)

Spadają z drzewa żółte, czerwone. Wiatr je niesie w tę i tamtą stronę. (liście)

Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je bierze, odziera z odzienia i w koniki zamienia. (kasztan)

W lesie go spotykasz i dziwisz się srodze: bo on ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze! (grzyb)

Na jakim drzewie jesienią koraliki się czerwienią? (jarzębina)

       Do pobrania: Obrazki do zabawy dydaktycznej_Jesienne zagadki

 8. ,,Jeżyk” – zabawa ruchowo – naśladowcza z wykorzystaniem rymowanki – rozwijanie odtwórczej wyobraźni ruchowej i pomysłowości, wprowadzenie nowej zabawy

Rymowanka
Na dywanie siedzi jeż.

Co on robi, to my też.
Co, robisz jeżyku?

 • Wspólnie z dzieckiem siadamy na dywanie i wyjaśniamy na czym będzie polegać zabawa -dorosły wchodzi w rolę ,,Jeżyka”.
 • Powtarzamy tekst rymowanki, następnie wymyślamy i pokazujemy ruch np.: klaskanie, tupanie, podskakiwanie, który będzie naśladować dziecko.
 • Czynność powtarzamy kilkakrotnie po czym zachęcamy dziecko do wejścia w rolę ,,Jeżyka”, dążymy do tego, by w zabawie ,,jeżykiem” był naprzemiennie dorosły i dziecko.9. ,,Godzina najpiękniejszych kołysanek” – relaksacja przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=KRAM95B_HIo

Opracowała: Ewa Półtorak


Temat kompleksowy: ,,Przyszła do nas kolorowa jesień”

Data: 23.09.2020 r.

Temat dnia: ,,Jesienna pogoda”

Cele: poznanie zjawisk atmosferycznych typowych dla pory roku jesieni, rozwijanie zainteresowań muzycznych i możliwości wokalnych, kształcenie umiejętności grupowania i klasyfikowania przedmiotów wg określonego kryterium, nabywanie umiejętności liczenia

 1. ,,Gimnastyka rączek dla maluchów” – zabawa ruchowa przy muzyce – rozwijanie dużej i małej motoryki oraz koordynacji ruchowej, nabywanie umiejętności słuchania, obserwowania i naśladowania.
Zabawę przeprowadzamy wg pokazu https://www.youtube.com/watch?v=l91cyahu83o

2. ,,Jesienne liście”- zabawa klasyfikacyjna – rozwijanie umiejętności grupowania i klasyfikowania przedmiotów wg ściśle określonej jednej cechy, wprowadzenie pojęcia ,,zbiór”.

 • Przygotowujemy liczmany przedstawiające jesienne liście – wycinamy z załączonych plansz.
 • Rozkładamy liczmany na stole i wyjaśniamy dziecku na czym będzie polegać zabawa – dziecko ma za zadanie posegregować listki i uporządkować w zbiory wg polecenia dorosłego.
 • Polecenie 1: Uporządkuj kartoniki z liśćmi w grupy wg koloru – osobno czerwone, żółte i zielone, po wykonaniu polecenia tłumaczymy, że mamy zbiór liści czerwonych, zbiór liści żółtych i zbiór liści zielonych.
 • Polecenie 2: Uporządkuj kartoniki z liśćmi w grupy wg kształtu.
 • Jeżeli dziecko wykazuje zainteresowanie zachęcamy go do liczenia kartoników w poszczególnych zbiorach.

Do pobrania: Liczmany_Jesienne liście_obrazki do pocięcia

3. ,,Słonko świeci, deszczyk pada” – zabawa ruchowa wg K. Wlaźnik – rozwijanie orientacji przestrzennej i umiejętności reagowania na sygnał słowny i dźwiękowy

 • Przygotowujemy tamburyno, bębenek lub zamiennie przedmioty codziennego użytku np. dwie drewniane łyżki, dwa patyczki bambusowe, dwa klocki itp.
 • Wyjaśniamy dziecku na czym polega zabawa – Podczas rytmicznych uderzeń w bębenek, w tamburyno lub np. łyżką o łyżkę dziecko swobodnie biega – na mocne uderzenie i hasło ,,deszczyk pada” zatrzymuje się i tworzą nad głowa ,,parasol” z rączek.4. ,,Witamy Panią Jesień” – słuchanie wiersza B. Formy – wdrażanie do uważnego słuchania i kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat treści wysłuchanego utworu literackiego, poznawanie zjawisk atmosferycznych towarzyszących jesieniCzytamy wiersz wolno i wyraziście. Następnie prowadzimy rozmowę kierowaną pytaniami na temat treści wiersza i własnych doświadczeń dzieci związanych z pogodą.

,,Witamy Panią Jesień” B. Forma

 Idzie przez świat Pani Jesień,
psotny wiatr w worku niesie.
Wypuścić go z worka trzeba,
niech strąci liście z drzewa.

Witamy Panią Jesień
Liście wirują nad ziemią,
ich barwy w słońcu się mienią.
Dzieci się bardzo cieszą,
szybko do parku śpieszą.

Witamy Panią Jesień
Spadają kasztany, żołędzie,
wkoło pełno ich wszędzie.
Jesień dary przyniosła,
piękna, bajkowa, radosna.

Witamy Panią Jesień
Lecz kiedy ma humor ponury
maluje deszczowe chmury.
Wtedy wita nas deszczem
i chłodzi ciepłe powietrze.

Pytania do wiersza:

 • O jakiej porze roku jest mowa w wierszu?  (O JESIENI)
 • Co zrobi wiatr, gdy Jesień wypuści go z worka?  (POSTRĄCA LIŚCIE Z DRZEW)
 • Co spada jesienią z drzewa? (LIŚCIE, KASZTANY, ŻOŁĘDZIE)
 • Co maluje jesień, gdy ma zły humor? (MALUJE DESZCZOWE CHMURY)
 • Jaka jest pogoda jesienią? (ZMIENNA – SŁONECZNA, WIETRZNA, DESZCZOWA, MGLISTA,CIEPŁA, ZIMNA)
 • Eksponujemy niżej zawarte plansze dydaktyczne, które przedstawiają zjawiska atmosferyczne towarzyszące jesieni, nazywamy je i objaśniamy na czym polegają te zjawiska.
 • Słoneczna pogoda – świeci słońce, jest ciepło, snuje się babie lato.
 • Babie lato – długie nici pajęczyny unoszone w powietrzu, podczas ciepłych jesiennych dni.
 • Wiatr – wieje wiatr i zrywa liście z drzew.
 • Deszcz – opad atmosferyczny, występujący w postaci kropel wody.
 • Mgła – zjawisko atmosferyczne, powstające z drobnych kropelek wody zawieszonych i utrzymujących się w powietrzu.
 • Szron – osad atmosferyczny, występujący w postaci drobnych lodowych kryształów.

Do pobrania: Plansze dydaktyczne_Jesienne zjawiska atmosferyczne

 5. ,,Ola i liście” – osłuchanie z melodią i słowami piosenki, zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki – kształcenie pamięci słownej i muzycznej, rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz możliwości wokalnych i tanecznych poprzez łączenie śpiewu i ruchu

 • Włączamy piosenkę, słuchamy razem z dzieckiem a następnie inicjujemy rozmowę o jej treści.
 • Uczymy tekstu I zwrotki poprzez powtarzanie kolejnych wersów a następnie śpiewamy z akompaniamentem wokalnym.
 • Rozrzucamy na dywanie kolorowe liście (prawdziwe lub wycięte z papieru.)
 • Przy akompaniamencie piosenki razem z dzieckiem ,,spacerujemy” pomiędzy liśćmi, jednocześnie śpiewając I zwrotkę piosenki i wykonując czynności adekwatne do treści. Zabawę prowadzimy 2 – krotnie.

 Piosenka ,,Poszła Ola na spacerek”

 Poszła Ola na spacerek
Na słoneczko, na wiaterek
A tu lecą jej na głowę               – podnosimy liście z dywanu i obrzucamy się nimi
Liście złote i brązowe.
A tu lecą jej na głowę
Liście złote i brązowe.

Myśli Ola – „Liści tyle
Zrobię bukiet z nich za chwilę  – zbieramy liście z dywanu
La, la, la, la, la, la, la, la, la     – podnosimy ręce z liśćmi nad głowę i kręcimy się wokół wł. osi
La, la, la, la, la, la, la, la, la ……

https://www.youtube.com/watch?v=SSn3uYleM7Q  lub

https://www.youtube.com/watch?v=FkvIpOg6ib4

Do pobrania: Plansza dydaktyczna_Ilustracja do piosenki _ Poszła Ola na spacerek

6. ,,Chmurka” – ćwiczenie grafomotoryczne – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i umiejętności posługiwania się przyborem (flamaster – rysowanie po śladzie, kredka – kolorowanie), nabywanie umiejętności kolorowania w ograniczonych konturach

 • Prezentujemy dziecku kartę pracy i tłumaczymy na czym polega jej wykonanie – rysowanie po śladzie brakującej części chmurki i kropelek a następnie ich kolorowanie.
 • Zachęcamy dziecko do samodzielnej pracy kontrolując prawidłowe trzymanie flamastra/kredki.

 Do pobrania: Karta pracy_Deszczowa chmurka

 7. ,,Wirujące krople deszczu” – zabawa ruchowa z ćwiczeniem oddechowym – rozwijanie wrażliwości słuchowej i muzycznej, zwiększanie wydolności oddechowej i kształtowanie nawyku prawidłowego oddychania (wdech nosem, wydech ustami) 

 • Wycinamy z planszy wybraną sylwetę kropli i przywiązujemy do niej w górnej części nitkę
 • Wyjaśniamy dziecku na czym będzie polegać zabawa – Dziecko porusza się w rytm utworu „Idzie lasem Pani Jesień”. Na przerwę w muzyce, zatrzymuje się i trzymając końcówkę nitki dmucha mocno w sylwetę kropli deszczu. Zabawę prowadzimy podczas trwania piosenki.

 https://www.youtube.com/watch?v=niIeIeXN-ow

Do pobrania: Sylwety kropli _obrazki do wycięcia

8. Spacer do pobliskiego lasu lub parku – obserwacja jesiennej pogody

9. ,,Godzina najpiękniejszych kołysanek” – relaksacja przy muzyce lub ,,Leśne opowieści” cd.– relaksacja przy słuchowisku

https://www.youtube.com/watch?v=KRAM95B_HIo

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 22.09.2020 r.

Temat tygodnia: ,,Przyszła do nas kolorowa jesień”

Temat dnia: ,,Witamy Panią Jesień”

Cele: dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku, poznawanie cech i zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla jesieni, budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez wnikliwą obserwację i zabawy badawcze

 1. ,,Stój prościutko” – zabawa ruchowa wg H. Trawińskiej – rozwijanie orientacji przestrzennej i umiejętności reagowania na umowny sygnał słowny

 • Przygotowujemy tamburyno, bębenek lub zamiennie przedmioty codziennego użytku np. dwie drewniane łyżki, dwa patyczki bambusowe, dwa klocki itp.
 • Wyjaśniamy dziecku na czym polega zabawa: Podczas rytmicznych uderzeń w bębenek, w tamburyno lub np. łyżką o łyżkę dziecko swobodnie biega – na hasło ,,stój prościutko” zatrzymuje się i przybiera wyprostowaną pozycję.

 2. ,,Opowieść jesiennych listków” – zabawa badawcza – wielozmysłowe poznawanie liści różnych drzew, zebranych podczas poniedziałkowego spaceru, poznanie budowy liścia

 • Rozkładamy na stole liście, najlepiej z różnych drzew, różnej wielkości, kształtu i koloru.
 • Dziecko ogląda listki najpierw gołym okiem, potem przez lupę (szkło powiększające), dotyka paluszkami, wącha i próbuje określić ich wygląd zewnętrzny: wielkość, kształt, kolor. Przypominamy dziecku, dlaczego jesienią liście zmieniają kolor, usychają i opadają z drzew (tł. podczas poniedziałkowych zajęć).
 • Zachęcamy dziecko do wnikliwej obserwacji liści przez lupę (szkło powiększające), zwracając uwagę na fakturę, na część wierzchnią i spodnią oraz unerwienie blaszki liści, wspólnie z dzieckiem wyszukujemy na załączonej planszy dydaktycznej ,,Liście drzew” podobnych liści, jak aktualnie oglądane
 • Jeżeli dziecko wykazuje zainteresowanie proponujemy zabawę plastyczną w ,,odbijanie liści” – dziecko maluje dokładnie farbą plakatową z jednej strony wybrane listki i z pomocą dorosłego odbija je na przygotowanej kartce papieru.

 Do pobrania: Plansza dydaktyczna 1_ Liście drzew

3. ,,Idzie, idzie” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence – nabywanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki

 • Wspólna z dzieckiem zabawa ruchowa przy piosence – wykonujemy ruchy zgodnie ze słowami piosenki. Zabawę prowadzimy 2-krotnie.

Piosenka ,,Idzie, idzie”

Słońce opaliło nas, nas, nas, – pokazujemy na siebie
Do przedszkola wracać czas, czas, czas. – maszerujemy
Przyjaciół powitać – machamy rękami
I na lato czekać znów cały rok. – rozkładamy ręce na boki
Idzie, idzie jesień tup, tup, tup – tupiemy na każde słowo ,,tup”
Idzie, idzie zima, a ty obrót zrób. – obracamy się wokół własnej osi
Idzie, idzie wiosna chlap, chlap, chlap, – skaczemy obunóż na każde słowo „chlap”
Idzie, idzie lato pod boczki się złap. – łapiemy się pod boczki


https://www.youtube.com/watch?v=Ez6XoYYM4Go

4. ,,Idzie Pani Jesień” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie percepcji wzrokowej (analizy i syntezy wzrokowej), rozumienie cyklicznych zmian zachodzących w przyrodzie i stałego następstwa czasowego pór roku

 • Przygotowujemy dwa obrazki przedstawiające sylwetę Pani Jesieni, jeden z obrazków rozcinamy na 4 części wzdłuż linii.
 • Rozkładamy obrazki na stole. Obrazek pierwszy przedstawia sylwetę w całości i będzie ,,wzorem” do układania drugiego obrazka Pani Jesieni, który jest pocięty na części.
 • Zachęcamy dziecko do ułożenia sylwety Pani Jesieni z części wg wzoru.
 • Eksponujemy plansze dydaktyczne 2 ,,Pory roku” i 3 ,,Sylwety pór roku” przedstawiające cztery pory roku z jednoczesnym podawaniem ich nazw w kolejności następowania: wiosna, lato, jesień, zima.

Wyjaśniamy dziecku, że jesień to jedna z czterech pór roku. Jesienią wieczory stają się długie i chłodne a porankom i wieczorom towarzyszy mgła. Pogoda może być bardzo zmienna: słoneczna i ciepła, wietrzna, zimna, deszczowa i mglista. Dzisiaj 22 września przypada Pierwszy Dzień Jesieni astronomicznej tzn. że od dzisiaj każdy dzień będzie troszeczkę krótszy od poprzedniego, a noc dłuższa. Pierwszy Dzień Jesieni kalendarzowej wypada zawsze 23 września – czyli jutro. To oznacza, że kończy się pora roku lato i rozpoczyna się pora roku jesień.

Do pobrania:  Obrazki _ Sylwety Pani Jesieni

Do pobrania: Plansze dydaktyczne 2 i 3 _ Pory roku _ Sylwety pór roku

5. ,,Kółko graniaste” – zabawa ruchowa ze śpiewem – utrwalenie zabawy poznanej w przedszkolu

https://www.youtube.com/watch?v=K6xLVQslAA8

https://www.youtube.com/watch?v=bW6zJQDgCkg

6. ,,Pani Jesień” – kolorowanie obrazka konturowego inspirowane animacją i piosenką ,,Idzie lasem Pani Jesień” – rozwijanie twórczej wyobraźni plastycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

https://www.youtube.com/watch?v=niIeIeXN-ow

Do pobrania: Karta pracy _ Pani Jesień

7. Spacer do pobliskiego lasu lub parku – budzenie ciekawości poznawczej i chęci poznawania otaczającej rzeczywistości, rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi, dostrzeganie charakterystycznych zmian jesiennych w przyrodzie

 • Zachęcenie dziecka do zabawy badawczej z wykorzystaniem lupy (szkła powiększającego) prowadzonej bezpośrednio w środowisku przyrodniczym i do szukania jesiennych zmian w przyrodzie

8. ,,Godzina najpiękniejszych kołysanek” – relaksacja przy muzyce lub ,,Leśne opowieści” cd.– relaksacja przy słuchowisku

https://www.youtube.com/watch?v=KRAM95B_HIo

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU

Opracowała: Ewa Półtorak


Data: 21.09.2020 r.

Temat dnia: ,,Jesienne kolory”

Cel: uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, poznawanie charakterystycznych cech i zjawisk przyrodniczych pory roku jesieni.

 1. ,,Maszerują dzieci” – zabawa ruchowa ćwiczenie motoryki i koordynacji ruchowo-słuchowej wg
M. Barańskiej, rozwijanie umiejętności słuchania, obserwowania i naśladowania.

 • Powtarzamy głośno i wyraźnie tekst wierszyka z jednoczesnym pokazywaniem.
 • Zachęcamy dziecko do naśladowania ruchów.

 ,,Maszerują dzieci” M. Barańska

Wietrzy wieje, słonko świeci.

Maszerują droga dzieci.

Poruszanie rękami uniesionymi do góry

Marsz.

Jaka długa jest ta droga? Chwyt obiema rękami za głowę i kiwanie nią na boki.
Zosie boli jedna noga. Marsz z utykaniem jedna nogą
Jaka długa jest ta droga? Chwyt obiema rękami za głowę i kiwanie nią na boki.
Zosię boli druga noga. Marsz z utykaniem drugą nogą
Teraz dzieci sobie siedzą. Siad skrzyżny.
I śniadanko pyszne jedzą Podnoszenie do ust na przemian jednej
i drugiej ręki.
 1. ,,Jesień”słuchanie wiersza Danuta Gellner – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i zainteresowań czytelniczych, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Czytamy wiersz, zachęcamy dziecko do słuchania eksponując ilustracje tematyczne
 • Podejmujemy rozmowę kierowaną pytaniami na temat treści wiersza
 • Wyjaśniamy dziecku przyczyny zmiany barwy i opadania liści jesienią

 ,,Jesień” Danuta Gellner

Jesień na paluszkach spaceruje w parku
I rozdaje wszystkim swe skarby w podarku
Wręcza nam bukiety kolorowych liści.
I smutek zamienia w roześmiane myśli.
Stracą z drzewa liście różnokolorowe,
czerwone i żółte, złote i brązowe.
Nasypie w berety albo do kieszeni –

Kasztanów, żołędzi, słonecznych promieni.
Pozdrowi wiewiórkę roześmianym echem.
A potem nas pożegna, cichutko, z uśmiechem…

Pytania do wiersza:
Kto spaceruje na paluszkach po parku? (JESIEŃ)
– Jakie prezenty rozdaje jesień? (LIŚCIE, KASZTANY, ŻOŁĘDZIE, PROMYKI SŁOŃCA)
– Co Jesień stracą z drzew? (LIŚCIE)
– Jakie kolory mają liście jesienią? (CZERWONE, ŻÓŁTE, ZŁOTE, POMARAŃCZOWE, BRĄZOWE)
– Po czym poznamy, że zaczęła się pora roku jesień? (PO KOLORACH LIŚCI DRZEW I KRZEWÓW, PO DOJRZEWANIU OWOCÓW I WARZYW, PO OPADANIU LIŚCI)

Jesienią wszystkie drzewa i krzewy przygotowują się do zimowego snu. Pień i konary (gałęzie) drzew nie dostarczają już odpowiedniej ilości wody i składników mineralnych listkom. Listki stają się coraz słabsze, zmienia się ich kolor z zielonego na żółty, pomarańczowy, czerwony lub rudy i brązowy, w końcu opadają na ziemię, tworząc liściową pierzynkę. Taka pierzynka z liści jest bardzo potrzebna, ponieważ chroni rośliny przed przemarznięciem, kryją się pod nią różne robaczki i małe zwierzęta np. jeże. Powinniśmy dbać o przyrodę, szczególnie o drzewa ponieważ są bardzo ważne dla nas ludzi (produkują tlen, którym oddychamy, dają naturalny surowiec jakim jest drewno i upiększają świat) i dla wszystkich zwierząt i ptaków (są ich domem i źródłem pokarmu).

Do pobrania: JESIEŃ _ Ilustracje tematyczne

 1. „Poszła Ola” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence kształtowanie umiejętności przedstawiania ruchem utworów muzycznych (treści, nastroju, tempa); rozwijanie zainteresowań muzycznych; czerpanie radości z zabaw przy muzyce.
 • Rozrzucamy na dywanie kolorowe liście (prawdziwe lub wycięte z kolorowego –papieru),
 • Tłumaczymy dziecku na czym będzie polegać wspólna zabawa i włączamy piosenkę
 • Słuchając piosenki ,,Poszła Ola na spacerek”, razem z dzieckiem ,,spacerujemy” po dywanie pomiędzy liśćmi i w odpowiednich momentach wykonują odpowiednie czynności:

 ,,Poszła Ola na spacerek”

Poszła Ola na spacerek
Na słoneczko, na wiaterek
A tu lecą jej na głowę                          – podnosimy liście z dywanu i obrzucamy się nimi
Liście złote i brązowe.
A tu lecą jej na głowę
Liście złote i brązowe.

Myśli Ola – „Liści tyle
Zrobię bukiet z nich za chwilę          – zbieramy liście z dywanu
La, la, la, la, la, la, la, la, la              – podnosimy ręce z liśćmi nad głowę i kręcimy się wokół wł. osi
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la.

Zabawę prowadzimy 2 lub 3-krotnie.

https://www.youtube.com/watch?v=SSn3uYleM7Q  lub

https://www.youtube.com/watch?v=FkvIpOg6ib4

 1. „Jesienny odpoczynek” – zabawa wyciszająca

Proponujemy dziecku odpoczynek. Dziecko kładzie się na dywanie, w dowolnej pozycji i swobodnie oddycha
ok. 2 minuty – kontrolujemy: wdech – nosem, wydech – ustami.

 6. ,,Jesienny liść” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem techniki stemplowania farbą plakatową poznanie techniki stemplowania, rozwijanie zainteresowań i doświadczeń plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej.

Przygotowujemy kilka gałganków (gaza wypełniona watą lub kawałkami gąbki), farby plakatowe (w/w ,,jesienne” barwy) i tacę, na która wylejemy po trochu farb. Prezentujemy dziecku sposób stemplowania gałgankiem sylwety liścia. Zachęcamy dziecko do samodzielnej pracy – dziecko stempluje sylwetę liścia przy pomocy gałganka i farb. Wykorzystujemy sytuację edukacyjną do utrwalania znajomości kolorów przez dziecko np. zadając pytanie o kolor używanej w danym momencie farby.

 Do pobrania: Szablony liści do pracy plastycznej

7. ,,Tu paluszek” – zabawa ruchowa ze śpiewem – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, utrwalenie zabawy poznanej w przedszkolu

https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0&feature=youtu.be&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=TMhZsQtEhak

 1. ,,Listek klonu” – ćwiczenie grafomotoryczne – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i umiejętności rysowania po wykropkowanym śladzie
 • Pokazujemy wzór liścia i sposób rysowania flamastrem po wykropkowanym śladzie
 • Zachęcamy dziecko do samodzielnej pracy – kontrolujemy prawidłowe trzymania przyboru podczas rysowania i nacisk na kartkę papieru

 Do pobrania:  Karta pracy ,,Listek klonu”

 9. Wycieczka do pobliskiego lasu lub parku – zbieranie liści i układanie z nich jesiennego bukietu, obserwacja jesiennego krajobrazu, zwrócenie uwagi na jego piękno i kolorystykę

 1. ,,Godzina najpiękniejszych kołysanek” – relaksacja przy muzyce lub ,,Leśne opowieści” – relaksacja przy słuchowisku

https://www.youtube.com/watch?v=KRAM95B_HIo

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU

Opracowała: Ewa Pótorak

————————————————————————————————————————————–

Data: 18.09.2020 r.

   Temat: Dzień Przedszkolaka   

1. „Jestem sobie przedszkolaczek”- słuchanie i nauka refrenu piosenki – kształtowanie umiejętności śpiewania piosenki, doskonalenie wrażliwości słuchowej

Dziecko słucha piosenki, a następnie podejmuje próby śpiewania utworu razem z rodzicem, zachowując rytm i tempo.

 1. Jestem sobie przedszkolaczek,
  Nie grymaszę i nie płaczę,
  Na bębenku marsza gram,
  Ram tam tam, ram tam tam2. Mamy tu zabawek wiele,

  Razem bawić się weselej,
  Bo kolegów dobrych mam,
  Ram tam tam, ram tam tam.3. Mamy klocki, kredki, farby,
  To są nasze wspólne skarby,
  Bardzo dobrze tutaj nam,
  Ram tam tam, ram tam tam.4. Kto jest beksą i mazgajem,
  Ten się do nas nie nadaje,
  Niechaj w domu siedzi sam,
  Ram tam tam, ram tam tam.

 https://youtu.be/GcSA-vJc5jc 

 2. „Przedszkolaki”- zabawa plastyczna – rozwijanie zainteresowań plastycznych, ćwiczenie małej motoryki, doskonalenie precyzji ruchów

Rodzic zwraca uwagę na sposób trzymania kredki, tłumaczy dziecku, że w kolorowaniu nie chodzi o to, aby wypełnić jak najszybciej puste miejsca, lecz najważniejsza jest precyzja.

Do pobrania: Kolorowanka – Przedszkolaki

3. „Dzielne przedszkolaki” – słuchanie wiersza – kształcenie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, wdrażanie do werbalizacji swoich potrzeb i prawidłowego reagowania w sytuacjach społecznych

„Smutek Ani” Dominika Niemiec

Bawią się dzieci na dywanie.
Pani wita małą Anię.
Ania z oczu łzy ociera,
chyba Ani smutno teraz.
Aniu, chodź cię przytulimy,
smutki wszystkie przegonimy.
Tęsknisz za mamą – to normalna sprawa.
Tu czeka na ciebie wspaniała zabawa.
Zaraz z buzi zniknie ta smutna minka,
bo wiem, że z ciebie dzielna dziewczynka.

Rozmowa z dzieckiem w oparciu o tekst utworu.

Rodzic pyta:
– Kto jest bohaterką wiersza?
– Jak czuła się dziewczynka?
– Dlaczego Ani było smutno?
– Jak myślisz, czy Ani poprawił się humor?
– Co można byłoby zrobić, żeby poprawić Ani humor?

 4. „Głowa, ramiona, kolana, pięty” – zabawa muzyczno-ruchowa -kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

https://youtu.be/30BVfTvlsrE

Do pobrania: Dyplom przedszkolaka

Opracowała: Paulina Rodak

———————————————————————————————————————————————————-

Data: 17.09.2020 r.

Temat: „Lubimy się bawić”

1. ,,Obrazek z figur” – zabawa plastyczna – nauka posługiwania się klejem, doskonalenie umiejętności naklejania, rozwijanie pomysłowości.

Dziecko siada przy stoliku, na którym znajdują się figury geometryczne wycięte przez rodzica z kolorowego papieru (w różnych wielkościach) i klej w sztyfcie. Rodzic prezentuje, jak posługiwać się klejem: otwieranie kleju, wysuwanie sztyftu, zamknięcie kleju po skończonej pracy, smarowanie klejem figur (biała strona), przykładanie posmarowanej klejem strony do kartki. Rodzic zachęca dziecko, aby naklejało figury według własnego pomysłów.

 2. „Małe i duże piłki” – zabawa ruchowa – kształtowanie umiejętności rozumienia pojęć związanych z wielkością przedmiotów: ,,mały, duży”, doskonalenie sprawności ruchowej

 Rodzic prezentuje piłki: małą i dużą. Prosi dziecko, aby je nazwało, a następnie kozłuje piłki, a dziecko naśladuje ich ruch poprzez skoki (wysoko, nisko) w miejscu obunóż z ugięciem kolan, stopy blisko siebie.

 3. ,,Moja zabawka” – zabawa muzyczno-ruchowa – kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.

Dziecko tańczy przy dowolnej wesołej muzyce, trzymając w rękach wybraną przez siebie zabawkę. Na przerwę w muzyce podnosi swoją zabawkę wysoko do góry i mówi: np. „Mój samochód”, „Moja lalka” itp. Po zakończonej zabawie odkłada zabawkę w ustalone wcześniej miejsce.

4. ,,Co to za zabawka?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie wyobraźni i zmysłu dotyku

Rodzic zawiązuje dziecku oczy i daje do rąk zabawkę. Zadaniem dziecka jest odgadnąć za pomocą dotyku, jaka to zabawka.

Opracowała: Paulina Rodak

—————————————————————————————————————————————————————

Data: 16.09.2020 r.

 1. Lepienie z plasteliny na temat dowolny – doskonalenie sprawności manualnej
Dziecko zapoznaje się z właściwościami plasteliny poprzez dzielenie jej na części, ugniatanie, spłaszczanie, toczenie, drążenie otworów; próbuje uformować dowolne kształty – rodzic zwraca uwagę na zachowanie przez dziecko porządku w miejscu pracy.

2. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Tańczymy labada” – kształcenie percepcji słuchowej

 https://youtu.be/Ralk1JiS8W0?t=8

Tekst piosenki:
Tańczymy labada labada, labada,
Tańczymy labada, małego walczyka.
Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
Tańczą go starszaki i małe dzieci też.

Opis zabawy: Poruszamy się po obwodzie koła, krokiem dostawnym trzymając się za ręce.
Mówimy tekst:
Rączki były? (pokazujemy)
Były! (pokazujemy)
Włoski były? (pokazujemy)
Nie! (itd.)

3. „Zabawki” – odgadywanie zagadek słownych, zabawa ruchowa naśladowczarozwijanie procesów umysłowych, kształcenie umiejętności odtwórczych

Rodzic mówi:
Co to za zabawka: kół ma bez liku i pędzi jak na wyścigu?
Dziecko naśladuje samochód, swobodny bieg, ręce ułożone tak, jakby trzymało kierownicę.

Co to za zabawka: choć nie płacze wcale, raz zakładasz jej pieluszkę, a raz korale?
Dziecko naśladuje lalkę – marsz na sztywnych nogach.

Co to za zabawka: lubi grać w nogę, lubi grać w rękę, gdy chcesz ją złapać, ucieka prędko?
Dziecko naśladuje piłeczkę: podskoki obunóż, uginanie kolan.

4. Słuchanie wiersza pt. „Zabawki” Wojciecha Widłaka – kształcenie koncentracji uwagi, rozwijanie mowy i myślenia

Dobrze jest się dzielić
Tym, co mam, w zabawie,
Bo wtedy się bawić
Jest znacznie ciekawiej.

Ja ci podam klocki,
Ty mi podasz misia…
Razem zbudujemy
Dla misia dom dzisiaj.

Na porządek sposób mam:
Lalki tu, klocki tam!
Jest to sposób doskonały –
Kłaść je tam, gdzie wcześniej stały.

Rodzic pyta dziecko, jakie zna sposoby na zgodną zabawę oraz co to znaczy dzielić się zabawkami. Po rozmowie rodzic proponuję naukę ostatniej zwrotki wiersza i zapowiada, że zawsze będzie to sygnał do sprzątania zabawek.

5. Gry i zabawy stolikowe – układanie puzzli, loteryjek obrazkowych lub domina – kształcenie percepcji wzrokowej

Po zabawie rodzic zwraca uwagę na odkładanie przez dziecko gier w wyznaczone miejsce.

Opracowała: Paulina Rodak

————————————————————————————————————————————————————–

Data: 15.09.2020 r.

Temat dnia: ,,Dzień Kropki”

Cele główne:
– budowanie pozytywnej samooceny dziecka;
– rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozumienia pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki

1. Na początku proponuję wspólne oglądanie filmu na temat kropki film z You Tube. Poznajcie Kropkę, czyli Vashti i jej historię! Rodzic zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas oglądania filmu, odpowiednią odległość od ekranu tableta lub laptopa.      https://youtu.be/rETI9cQxNgQ

Rodzice zadają dziecku pytania po obejrzeniu filmu:
-Dlaczego Vashti była smutna? Co sprawiło, że zaczęła się znów cieszyć?

– Co możemy zrobić, gdy ktoś jest smutny?
– Co to znaczy, że ktoś w siebie nie wierzy? Jak możemy takiej osobie pomóc?

2. Zabawa ruchowa „Figurki szalone minki”
Dziecko spaceruje po pokoju , na hasło wypowiedziane przez rodzica figurka i minka musi zastygnąć w bezruchu w jakiejś szalonej pozycji jednocześnie zrobić śmieszną minę.Powtarzamy kilka razy

3. ,,Robotek i nasze talenty”

Cel: budowanie poczucia własnej wartości

Materiały: robot lub inna dowolna zabawka

Działanie: Robotek chce się nauczyć czegoś nowego. Prosi o pomoc dziecko Czego mogę go nauczyć? Zadaniem dziecka jest powiedzieć czego może nauczyć robota, czyli – podzielić się swoim talentem. Jeśli dziecko nie ma pomysłu, robot podpowiada pytając np. A może mógłbyś nauczyć mnie opiekować się młodszą siostrą? Prawidłowo myć ręce? Skakać? Itp.

4. Praca plastyczna „Namaluj obraz stawiając kropkę”

Malowanie farbami plakatowymi, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie pędzla. Rodzic stawia kropkę na środku kartki A4 zadaniem dziecka jest namalowanie dalszego  rysunku wykorzystując swoją wyobraźnię.

5. Zabawa ruchowa „Złap kropkę”– łapanie kropki na dywanie z wykorzystaniem świecącej zabawki dla zwierząt (laserowej latarki), wskaźnika lub lusterka (tzw. zajączki).

Opracowała: Patrycja Krężel

————————————————————————————————————————————————————–

Data: 14.09.2020 r.

Temat tygodniowy „Lubimy się bawić”

1.       Na początek proponuję oglądanie z dzieckiem książeczek dziecięcych (najlepiej tych o misiach, ale nie tylko). Rodzic zwraca uwagę na naukę obchodzenia się z książeczką, ostrożne przewracanie kartek, nazywanie przedmiotów przedstawionych na obrazkach.

2.        „Miś idzie do przedszkola”słuchanie wiersza Z. Bronikowskiej ilustrowanego zabawką

Miś różowy, miś pluszowy zbuntował się dziś.

Chce iść także do przedszkola, tak jak chodzi Krzyś.

Wziął Krzyś misia w obie rączki: „Po co pójdziesz tam?”

„Będę bawił się wesoło i nie będę sam”.

„Gdy tak prosisz, to już chyba zabiorę cię dziś”.

– i tak zaczął do przedszkola chodzić z Krzysiem miś.

Rodzic zadaje dziecku pytania:

 • O kim jest mowa w wierszu?
 • Jaki był miś?
 • Gdzie chciał iść miś?
 • Co chciał tam robić?
 • Czy Krzysiu spełnił jego prośbę?

3.       Zabawa ruchowa „Misie” – naśladowanie ruchów misia, ćw. artykulacyjne warg i języka w zabawie „Misie jedzą miodek” – naśladowanie lizania, oblizywania się: przy szeroko otwartych ustach oblizywania dolnej i górnej wargi i ust dookoła, mlaskania

4.       Zabawa muzyczno-ruchowa „Stary niedźwiedź mocno śpi”.

5.       Kolorowanie kredkami rysunku konturowego misia – zwrócenie uwagi na poprawne trzymanie w dłoni kredki.

Do pobrania: Karta pracy – Miś

Opracowała: Joanna Gut

Close Menu