Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Komunikat dla Rodziców kandydatów do Miejskiego Przedszkola w Bukownie

Utworzono dnia 30.03.2022

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola
w Bukownie nr 5/2022 z dnia 03.02.2022 r.  informuje, że w wyniku przeprowadzonego
I etapu postępowania rekrutacyjnego w dniu 22.03.2022 r. o godz. 10.00 podała
do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu przedszkola Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola
w Bukownie na rok szkolny 2022/2023.

WAŻNE! Prosimy rodziców dzieci o potwierdzenie woli przyjęcia kandydatów
do przedszkola w postaci wypełnionego dokumentu w wersji papierowej lub skanu/zdjęcia wypełnionego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: rekrutacja@mpbukowno.pl
lub dostarczonego do Administracji przedszkola w okresie od 23.03.2022 r. do 06.04.2022 r.

Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania po kliknięciu w odnośnik w Plikach
do pobrania (poniżej) oraz w Administracji Miejskiego Przedszkola w Bukownie
przy ul. Niepodległości 11, tel. 32/ 642-20-80 oraz w Oddziale przedszkola
przy ul. Sławkowskiej 133, tel. 32/ 642-15-79.

Niedostarczenie lub nieprzesłanie podpisanego oświadczenia w wymaganym terminie skutkuje rezygnacją z Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

Z chwilą odwołania stanu epidemii w naszym kraju lub na pierwszym zebraniu z rodzicami
w roku szkolnym 2022/2023 będziemy prosić Rodziców, którzy przesłali oświadczenie drogą elektroniczną o złożenie w przedszkolu oryginału ww. dokumentu.

W dniu 11.04.2022 r. o godz. 10.00 zostanie podana przez Komisję Rekrutacyjną
do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu przedszkola lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola
w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2022/2023.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udzielają:
– dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie Edyta Skrzyniarz tel. 728-553-282
– wicedyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie Adrianna Imielska,  e-mail: wicedyrektor@mpbukowno.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny