Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole przy ulicy Niepodległości

6.00–8.00 Schodzenie się dzieci

Schodzenie się dzieci do przedszkola w wyznaczonej sali Gr. II lub III:

 • indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami,
 • swobodne zabawy tematyczne indywidualne i zespołowe, dowolna działalność plastyczna i konstrukcyjna podejmowana z inicjatywy dzieci,
 • zabawy stolikowe z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, puzzli itp.
 • zabawy z recytacją, pląsy ze śpiewem,
 • czynności opiekuńczo-wychowawcze, organizacyjne, porządkowe.

Bezpłatna realizacja treści podstawy programowej wych. przedszkolnego w godz. 8.00-13.00

8.00-9.00 Poranek

Przejście do grupowych sal zabaw:

 • indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami;
 • swobodne zabawy indywidualne i zespołowe wg wyboru i zainteresowań dzieci oraz organizowane przez nauczyciela: zabawy dydaktyczne, tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, plastyczne; zabawy integracyjne, tańce przy muzyce; zabawy fundamentalne, sensoryczne, manualne (grupy młodsze), zręcznościowe, planszowe (grupy starsze); oglądanie książek i czasopism dziecięcych;
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne stymulujące rozwój i wyrównujące braki rozwojowe dzieci;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/diagnozy przedszkolnej (6-latki);
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych i prac hodowlanych;
 • czynności porządkowe;
 •  zabawa ruchowa (grupy młodsze)/zestawy ćwiczeń porannych (grupy starsze);
 •  przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe oraz organizacyjne w ramach pełnionych dyżurów (grupy starsze); sprawdzenie obecności

9.00-9.30 Śniadanie

Aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, wpajanie nawyków higieniczno kulturalnych;  pełnienie dyżurów. Przygotowanie do zajęć: dobór materiałów i rekwizytów do zajęć.

9.30-10.30 Zajęcia edukacyjne

ZAJĘCIE (grupy młodsze)/ DWA ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO–DYDAKTYCZNE (grupy starsze) w różnych formach aktywności dzieci (poznawczej, słownej, artystycznej, ruchowej) organizowane przez nauczyciela z całą grupą zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zadań rocznego planu pracy przedszkola i miesięcznych planów pracy grupy. Budzenie zainteresowania dzieci językiem obcym nowożytnym. Udział zapisanych dzieci w realizacji treści religijnych.
 

10.30-11.30 Pobyt na wolnym powietrzu

WYCIECZKI, SPACERY, POBYT W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, NA BOISKU:

 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe;
 • zabawy rekreacyjne z wykorzystaniem urządzeń placu zabaw;
 • zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne w piaskownicy,
 • obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze;
 • tworzenie okazji do eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, tropiących,
 • czynności porządkowe oraz samoobsługowe zw. z ubieraniem;

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza):

 • zabawy samorzutne w sali zabaw: wspieranie działań twórczych dzieci poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; kontakty indywidualne, okolicznościowe, prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/ diagnozy przedszkolnej (6-latki);
 • czynności porządkowo-gospodarcze;
 • przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne i samoobsługowe związane z załatwianiem potrzeb fizjologicznych i myciem rąk, pełnienie dyżurów (gr. starsze).

11.30-12.30 Obiad

Wpajanie zasad dobrego wychowania, nauka posługiwania się sztućcami, serwetką; pogadanki nt. zdrowego odżywiania; aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, pełnienie dyżurów (grupy starsze). 


12.00-13.45 Odpoczynek i zajęcia rozwijające zainteresowania

GRUPY 3-latków – LEŻAKOWNIE:

 • relaks, słuchanie bajek słowno-muzycznych, muzyki relaksacyjnej,
 • czynności samoobsługowe, opiekuńcze.

GRUPY 4-6-latków:

 • odpoczynek poobiedni (20 min): słuchanie bajek słowno-muzycznych, muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej,
 • ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych, oddechowe;
 • pobyt w ogrodzie i na tarasie przedszkolnym lub
 • zabawa ruchowa ożywiająca lub zabawa w ,,suchym basenie”,
 • zorganizowane zabawy w sali zabaw o charakterze utrwalającym poznane wiadomości i zdobyte umiejętności; utrwalenie poznanych wierszy, piosenek, tańców, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez dowolne i kierowane zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne; zajęcia rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację, wzrokowo-ruchowo-słuchową, grafomotorykę,
 • uczestnictwo dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i logopedycznych,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne stymulujące rozwój i wyrównujące braki rozwojowe dzieci;
 • udział dzieci w zajęciach rozwijających zainteresowania muzyczno-taneczne (dz. starsze);
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/diagnozy przedszkolnej (6-latki);
 • czynności porządkowo-gospodarcze;
 • przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów, zabiegi kulturalne (gr. starsze).

13.45-14.10 Podwieczorek

aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.


14.10-16.00 Rozchodzenie się dzieci

Od godziny 14.30 łączenie dzieci 5-letnich z dziećmi 4-letnimi w sali Gr. III oraz dzieci 6-letnich z dziećmi 4-letnimi w sali Gr. IV.
Od godz. 15 przejście do sali zbiorczej Gr. II lub III (zamienne miesiącami):

 • kontakty okolicznościowe z dziećmi,
 • oglądanie bajek animowanych, książek, czasopism dziecięcych,
 • dowolna działalność plastyczno-konstrukcyjna, teatralna,
 • gry stolikowe: układanki, loteryjki, puzzle; zabawy percepcyjne, sensoryczne, fundamentalne,
 • czynności porządkowe,
 • kontakty indywidualne z rodzicami/opiekunami.

 

Przedszkole przy ulicy Sławkowskiej

7:30–8.30 Schodzenie się dzieci

Schodzenie się dzieci do przedszkola w sali zbiorczej: Gr. XI – pn, wt; sali Gr. X- śr, czw, pt: 

 • indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami,
 • swobodne zabawy tematyczne indywidualne i zespołowe, dowolna działalność plastyczna i konstrukcyjna podejmowana z inicjatywy dzieci,
 • zabawy stolikowe z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, puzzli itp.
 • zabawy z recytacją, pląsy ze śpiewem,
 • czynności opiekuńczo-wychowawcze, organizacyjne, porządkowe.

Bezpłatna realizacja treści podstawy programowej wych. przedszkolnego w godz. 8.00-13.00

8.30-9.00 Poranek

Przejście do grupowych sal zabaw:

 • indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami;
 • swobodne zabawy indywidualne i zespołowe wg wyboru i zainteresowań dzieci oraz organizowane przez nauczyciela: zabawy dydaktyczne, tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, plastyczne; zabawy integracyjne, tańce przy muzyce; zabawy fundamentalne, sensoryczne, manualne (grupy młodsze), zręcznościowe, planszowe (grupy starsze); oglądanie książek i czasopism dziecięcych;
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne stymulujące rozwój i wyrównujące braki rozwojowe dzieci;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/diagnozy przedszkolnej (6-latki);
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych i prac hodowlanych;
 • czynności porządkowe;
 • zabawa ruchowa (grupy młodsze)/zestawy ćwiczeń porannych (grupy starsze);
 • przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe oraz organizacyjne w ramach pełnionych dyżurów (grupy starsze); sprawdzenie obecności

9.00-9.30 Śniadanie

Aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, wpajanie nawyków higieniczno kulturalnych;  pełnienie dyżurów. Przygotowanie do zajęć: dobór materiałów i rekwizytów do zajęć.

9.30-10.30 Zajęcia edukacyjne

ZAJĘCIE (grupa młodsze)/ DWA ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO–DYDAKTYCZNE (grupa starsza) w różnych formach aktywności dzieci (poznawczej, słownej, artystycznej, ruchowej) organizowane przez nauczyciela z całą grupą zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zadań rocznego planu pracy przedszkola i miesięcznych planów pracy grupy. Budzenie zainteresowania dzieci językiem obcym nowożytnym. Udział zapisanych dzieci w realizacji treści religijnych.

10.30-12.30 Pobyt na wolnym powietrzu

WYCIECZKI, SPACERY, POBYT W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, NA BOISKU:

 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe;
 • zabawy rekreacyjne z wykorzystaniem urządzeń placu zabaw;
 • zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne w piaskownicy,
 • obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze;
 • tworzenie okazji do eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, tropiących,
 • czynności porządkowe oraz samoobsługowe zw. z ubieraniem;

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza):

 • zabawy samorzutne w sali zabaw: wspieranie działań twórczych dzieci poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; kontakty indywidualne, okolicznościowe, prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/ diagnozy przedszkolnej (6-latki);
 • czynności porządkowo-gospodarcze;
 • przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne i samoobsługowe związane z załatwianiem potrzeb fizjologicznych i myciem rąk, pełnienie dyżurów (gr. starsza).

12.00-12.30 Obiad

Wpajanie zasad dobrego wychowania, nauka posługiwania się sztućcami, serwetką; pogadanki nt. zdrowego odżywiania; aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, pełnienie dyżurów (grupy starsze). 


12.30-14.15 Odpoczynek i zajęcia rozwijające zainteresowania

GRUPA 3, 4-latków – ODPOCZYNEK POOBIEDNI:

 • słuchanie bajek słowno-muzycznych, muzyki relaksacyjnej,
 • czynności samoobsługowe, opiekuńcze.

GRUPY 4-6-latków:

 • odpoczynek poobiedni (20 min): słuchanie bajek słowno-muzycznych, muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej,
 • ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych, oddechowe;
 • pobyt w ogrodzie i na tarasie przedszkolnym lub
 • zabawa ruchowa ożywiająca lub zabawa w ,,suchym basenie”,
 • zorganizowane zabawy w sali zabaw o charakterze utrwalającym poznane wiadomości i zdobyte umiejętności; utrwalenie poznanych wierszy, piosenek, tańców, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez dowolne i kierowane zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne; zajęcia rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację, wzrokowo-ruchowo-słuchową, grafomotorykę,
 • uczestnictwo dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i logopedycznych,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne stymulujące rozwój i wyrównujące braki rozwojowe dzieci;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/diagnozy przedszkolnej (6-latki);
 • czynności porządkowo-gospodarcze;
 • przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów (gr. starsze).

14.15-15.30 Rozchodzenie się dzieci

Rozchodzenie się dzieci.

 • kontakty okolicznościowe z dziećmi,
 • oglądanie bajek animowanych, książek, czasopism dziecięcych,
 • różnorodne zabawy samorzutne wg wyboru i zainteresowań dzieci, 
 • gry stolikowe: układanki, loteryjki, puzzle; zabawy percepcyjne, sensoryczne, fundamentalne, 
 • czynności porządkowe,
 • kontakty indywidualne z rodzicami/opiekunami.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny