Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opłaty

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W BUKOWNIE

 

W dniach od 5 do 24 każdego miesiąca można wpłacać należności za przedszkole

na konto bankowe Miejskiego Przedszkola w Bukownie o numerze

04 1240 2294 1111 0010 5003 1679

O wysokości należności można dowiadywać się pod numerem telefonu

32 6422 080 wew. 24 lub drogą mailową pisząc na adres ksiegowosc@mpbukowno.pl kasa@mpbukowno.pl

 

Celem weryfikacji tożsamości prosimy podawać nr PESEL dziecka oraz miejsce urodzenia.

W tytule płatności należy podać:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. grupę do której uczęszcza dziecko

3. kwotę wpłaty za pobyt

4. kwotę wpłaty za wyżywienie

np. Jan Nowak, grupa II, opłata za pobyt 32,00 zł , wyżywienie 50,00 zł

 

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU

Wysokość opłat za zajęcia realizowane poza podstawą programową wychowania

przedszkolnego organizowane w przedszkolu reguluje:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Uchwała LV/378/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r . w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Miejskim Przedszkolu w Bukownie

 

1. Bezpłatna 5 godzinna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od 8 – 13

2. Opłata w kwocie 1 zł za godzinę zajęć dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, poza podstawą programową, tj.
ul. Niepodległości 11 - od godziny 6-8 oraz od 13-16 .
ul. Sławkowska 133 - od godziny 7.30 -8.30 oraz od 13.30 – 15.30 . Opłata dotyczy dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym

3. Ulga w opłacie w wysokości 50% dla drugiego dziecka z tej samej rodziny uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie

4. Zwolnione są z opłaty :

 • każde następne dziecko
 • dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • dzieci korzystające z żywienia w przedszkolu, za które stawkę żywieniową pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie
 • dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

Wysokość opłat za przedszkole reguluje Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie z dnia 27.02.2023 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej

Od dnia 1 marca 2023 r :

korzystanie z 3 posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek ) – 10,00 zł

korzystanie z 2 posiłków ( śniadanie, obiad ) – 8 zł

ZAŁĄCZNIKI:

 • Zarządzenie
  Utworzono dnia 09.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny