Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie informuje, że postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ulicy Niepodległości 11
i do oddziału przy ul. Sławkowskiej 133 na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się według ustalonego harmonogramu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bukowno
Nr 1973/2023 z dnia 16.01.2023 r. oraz przepisami prawa oświatowego: Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021, poz. 1082)

W okresie od 01 lutego do 10 marca 2023 r. będzie można składać Wnioski
o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w administracji przedszkola przy ul. Niepodległości 11 lub w oddziale przy ul. Sławkowskiej 133.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021, poz. 1082) odbędzie się w terminie od 13 marca do 16 marca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie nastąpi w dniu 17 marca
2023 r. o godz. 10.00.

Od 22 marca do 3 kwietnia 2023 r. rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do złożenia Potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowego dokumentu, w administracji przedszkola przy ul. Niepodległości 11 lub w oddziale przy ul. Sławkowskiej 133.
Niezłożenie podpisanego oświadczenia w ww. wymaganym terminie skutkowało będzie rezygnacją z Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi
11 kwietnia 2023 r. o godz.10.00, po weryfikacji zebranych Potwierdzeń woli przyjęcia dzieci.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i przedłożenie:

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA przy ul Niepodległości 11     

lub

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA przy ul. Sławkowskiej 133 

Wnioski dostępne będą po kliknięciu w odnośnik w Plikach do pobrania (poniżej)
oraz w administracji Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11,
tel. 32/ 642-20-80 i w oddziale przedszkola przy ul. Sławkowskiej 133, tel. 32/ 642-15-79.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2021, poz. 1082) Burmistrz Miasta Bukowno informuje o terminach naboru
i kryteriach branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w naborze do Miejskiego Przedszkola w Bukownie:

Zarządzenie Nr 1973/2023 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do Miejskiego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Bukowno

UCHWAŁA NR XXXIX/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

-------------------------

Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola w Bukownie
(plik będzie dostępny od 22 marca 2023 r.)

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny