Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

Utworzono dnia 29.04.2020

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 29.04.2020 r. o umożliwieniu od dnia 06.05.2020 r. otwarcia przedszkoli oraz mając na uwadze zapewnienie bezpiecznej organizacji pracy naszej placówki zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie zwraca się z prośbą do rodziców naszych przedszkolaków o przekazanie (telefonicznie lub mailowo) do dnia 04.05.2020 r. do godz. 10.00 wychowawcom  grup informacji dotyczącej woli przysłania swojego dziecka do przedszkola celem zapewnienia mu opieki na czas pracy obojga rodziców w miejscu zatrudnienia.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania  związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Prosimy chętnych rodziców o podanie orientacyjnej godziny przyjścia i odebrania dziecka z przedszkola.

Jednocześnie informujemy o czynnikach ryzyka zarażenia COVID-19, zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze, jak i dowożeniem dziecka do przedszkola.

Do obowiązków rodziców/opiekunów będzie należało zapoznanie się i przestrzeganie wewnętrznych procedur postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia dzieci oraz osób dorosłych.

Rodzicu,
– Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
– Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
– Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
–  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
– Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
–  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
– Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Uwaga! Jak wskazuje MRPiPS dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja br. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrówz dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 790) 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 4 maja 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać także w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o nie korzystaniu z usług otwartych placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem (informacja PAP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  01.05.2020 r.)
Resort podkreśla, że z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzice i opiekunowie, którzy nie mogą posłać dzieci do placówek opiekuńczych z powodu zamknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice i opiekunowie, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny