Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opłaty

Godziny otwarcia kas
KASA NIECZYNNA

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Miejskiego Przedszkola w Bukownie

 

Dane do przelewu

Opłat za przedszkole należy dokonywać z góry za dany miesiąc, w dniach: od 6 do 24 na:

Konto bankowe Miejskiego Przedszkola w Bukownie 

04 1240 2294 1111 0010 5003 1679

O wysokości należności można dowiadywać się pod numerem telefonu 
32 6422 080 wew. 24 

lub drogą mailową pisząc na adres
kasa@mpbukowno.pl

Celem weryfikacji tożsamości prosimy podawać nr PESEL dziecka oraz miejsce urodzenia.

W przypadku wpłaty na konto w tytule płatności należy podać:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. grupę do której uczęszcza dziecko
3. kwotę wpłaty za pobyt
4. kwotę wpłaty za wyżywienie
np. Jan Nowak, grupa II, opłata za pobyt 32,00 zł , wyżywienie 50,00 zł


Opłata za pobyt

Wysokość opłat za zajęcia realizowane poza podstawą programową wychowania przedszkolnego organizowane  w przedszkolu reguluje: 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   (Dz. U. poz. 2203)
Ustawa  Prawo oświatowe   
Uchwała  Nr LV/378/2018 Rady Miejskiej  w Bukownie  z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Miejskim Przedszkolu w Bukownie

Bezpłatna  5 godzinna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego – ul. Niepodległości w godzinach od 8 – 13; ul. Sławkowska w godzinach od 8:30 – 13:30.
Opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – ul. Niepodległości w godzinach od 6-8 i od 13-16; ul. Sławkowska od 7:30-8:30 i od 13:30-15:30. 
Ulga w opłacie w wysokości 50% dla drugiego dziecka z tej samej rodziny uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola  w Bukownie.
Zwolnione są z opłaty:

każde następne dziecko
dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju
dzieci korzystające z żywienia w przedszkolu, za które  stawkę żywieniową pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie
dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny (wydaną przez Burmistrza Miasta Bukowno)


Opłata za wyżywnienie

Od dnia 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej w Miejskim Przedszkolu w Bukownie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022   Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie z dnia 03.01.2022 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi:

– 3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek) – 7,50 zł 

– 2 posiłki ( śniadanie, obiad) – 6,00 zł 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny